Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

На сортировку / 1 / ЭиУР / Новая папка / rgr_eklogia_38_nuska_-_kopia

.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
20.02.2017
Размер:
391.17 Кб
Скачать

ҚАЗАҚСТАН БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ

АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ

« Еңбек және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасы

« Экология және тұрақты даму» пәнінен

ЕСЕПТІК-ГРАФИКАЛЫҚ ЖҰМЫС № 2

Тақырып бойынша: Санитарлы-қорғаныс аймақты анықтап және зиянды қоспалардың атмосферада сейілуін есептеу

Орындаған: Кадербаева К.

Тобы: ЭСКх-15-03

Қабылдаған: Райымбекова Б.

Алматы 2015

Кіріспе

Экологиядвғы инженерия- әрбір секторында техникалық қызмет нәтижелерін зиянды әсері тетіктері мен себептерін білу, жеке технологияны жобалау және әзірлеу, әсерін азайту қамтамасыз ету үшін өсу және технологиялық прогресс үшін мүмкіндік береді.

Өнеркәсіпті дамыту, қоршаған ортаға түрлі құрамдас әсері бар: ауада (оттегі тұтыну, газдар, булардың және бөлшектердің шығарындылары) гидросфере (су тұтыну, диверсиялық суағарларды, жаңа резервуарлар жасау) және литосфера (қазба отын тұтыну, су балансының өзгерістер, жылы ландшафт өзгерту, жер үсті және қатты, сұйық және газ тәріздес уытты заттарды қойнауында үшін шығарындылар). Қазіргі уақытта, осы әсерлер планетаның барлық құрылымдық компоненттерін қозғайтын, жаһанға айналды.

Тапсырма:

  1. ауадағы қоспалардың, жинақтау әсер етуге негізделген заттардың шекті концентрациясын анықтау;

  2. барынша концентрацияның қашықтықтығын анықтау;

  3. L0 анықтау үшін әр түрлі қашықтықтағы шоғырлануын есептеу керек;

  4. санитарлық-қорғаныс станция аймағын анықтау;

  5. «желілік роза» және санитарлық-қорғаныс станция аймағын салу.

Берілгені:

Биіктік Н = 100 м

Саға диаметрі Д = 6 м

Газдың шығу жылдамдығы W0 = 25 м/с

Тг = 185 ºС

Тв = 23 ºС

Шыққан күл М3 = 300 г/с

Шыққан күкірт қос тотығы Мso2 = 500 г/с

Шыққан азот тотығы МNOx = 30 г/с

Ауа тазалаудың деңгейі – 0 %

Ауданның орналасуы – Шымкент

Направление:

Солтүстік – Р = 9 %

Солтүстік-Шығыс – Р = 22 %

Шығыс – Р = 25 %

Оңтүстік-Шығыс– Р = 12 %

Оңтүстік – Р = 3 %

Оңтүстік-Батыс – Р = 6 %

Батыс – Р = 8 %

Солтүстік-Батыс– Р = 15 %

Атмосфераларда қоспалардың сейілу процесі қамтиды көптеген факторларға байланысты: атмосфераның жағдайы, шынның көзі, шығарылған заттардың массасы, аймақтық рельеф, және т.б. әсер етеді.

Зиянды заттардың жердегі концентрациясы максималдымәні (мг / м3) төмендегідей формуламен есептеледі:

, где

М –уақыт бірлігіне шығарылатын зиянды заттардың массасы, г/с;

F – заттарға сіңудің жылдамдығын анықтайтын коэффициент;

η –аймақтық рельеф коэффициенті;

Н – көздің биіктігі, м;

V1 – газды ауа қоспаның шығыны, м3/с;

ΔΤ = Тг - Тв ºС.

m және n коэффициенттерінің мәндері f, υм υм`, fe параметрлеріне тәуелді анықталады

m –коэффициенті f тәуелділік формуласымен анықталады (m –трубадан шыққан газды ауа қоспасының ескеру коэффициенті):

Коэффициент n = 1, так как υм ≥ 2.

Келтірілген заттардың шығарылуы үшін бір бағытты шаралар анықталды :

г/с

Көздерден шығарылған заттардың аралығыХм (м) жердегі концентрациясы С (мг/м3) жағымсыз жағдай кезінде метрологиялық шарттағы мәні См, мына формуламен анықталады:

Флюгер деңгейінде қауіпті жылдамдық мәні Uм (м/с) (жер деңгейінен 10 м биіктікте), болғанда См, зиянды заттардың жердегі концентрациясына жеткенде және f 100 болса олар келесі формулалар арқылы анықталады:

Зиянды заттардың беттік концентрациясы ең жоғары мәні табылды См (мг/м3):

Желдің қауіпті жылдамдығында Uм зиянды қоспалардың жердегі концентрациясы

С (мг/м3) атмосферада факел осі бойынша шығарылым көздерінен әр түрлі аралықтағы қоспасы мына формулалар арқылы анықталады:

мұндағы s1 – өлшемсіз коэффициент ол, Х/Хм қатынасы және F коэффициенті бойынша анықталады:

F>1.5

Кесте-1: Күл есептеу үшін мәліметтер

X

X/Xм

S

Сз

800

0,444

0,599

0,473

1600

0,889

0,995

0,785

2400

1,333

0,918

0,724

3200

2,222

0,688

0,543

15000

8,332

0,103

0,081

16000

8,887

0,083

0,065

Кесте-2: Газ есептеу үшін мәліметтер

Х

Х/Хм

S

Cсм

1000

0,486

0,666

0.161

0.0093

0.096

1500

0,729

0,937

0.226

0.013

0.136

2000

0,972

1

0.241

0.014

0.145

5000

2.431

0.639

0.154

0.0089

0.092

10000

4.862

0,277

0.067

0.0039

0.04

15000

7.293

0,143

0.034

0.002

0.021

18000

8.752

0.087

0.021

0.0012

0.013

19000

9.238

0.074

0.018

0.001

0.011

20000

9.725

0.064

0.015

0.0009

0.009257

1-сурет: Қашықтық күл беттік концентрациясының өзгерістер кестесі

2-сурет: Қашықтықтағы беттік шоғырлануы өзгерістер кестесі SO2

3-сурет: Қашықтыққа отырып беттік шоғырлануы кестесіндегі өзгерістер NOX үшін

4-сурет: Қашықтық заттармен беттік концентрациясының өзгерістер кестесі,

қосу әсері бар

Формула негізінде санитарлық-қорғау аймағының шекарасын анықтау:

, где

L (м) – есептік өлшемі С33;

L0 (м) –берілген жердегі жергілікті аймақты есептейтін өлшем, мұнда зиянды заттардың концентрациясы (басқа көздердің фонды концентрациясының есептегенде) ШРК-дан асады;

Р (%) –бұл қарастырылған румбтағы орташа жылдағы жел бағытының қайталануы;

Р0 (%) –Роза желдерінің шеңберіндегі бір румбтағы жел бағытының қайталануы..

Мысалы: 8 румбтағы Р0 = 100/8 = 12.5 %

Төменгі фон бөлінетін ауаны ластаушылардың концентрациясы, сондықтан

м

3-кесте: Әр румбағы желдің бағыттық үлесі

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

P

9

22

25

12

3

6

8

15

P/P0

0.72

1,76

2

0,96

0,28

0,48

0,64

1,2

Қорытынды

Талдау жасай отырып жел диаграмманың осі салынған, біз сол мақсатқа, оңтүстік батыс, батыс және солтүстік бағытта тұрғын үй құрылысын жасағанда қорытынды жасауға болады. Осы салаларда шығарындылар аз.

Реттеу және графикалық жұмыс іске асыру барысында, атмосфераға зиянды қоспалардың әсерін есептеу әдісімен таныстым; жел розасын және кез келген объектінің санитарлық-қорғау аймағын құруды үйрендім.

ҚОСЫМША 1

Санитарлық-қорғаныс зона станциясы

ҚОСЫМША 2

«Жел розасі»

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

  1. Санатова Т.С. Методические указания и задания к расчетно-графическим работам по курсу «Экология» для студентов, обучающихся по специальностям электроэнергетического направления.- Алматы: АИЭС, 2002.- 25 стр.

  2. Дюсебаев М.К., Борисов В.Н., Арестова В.В. Энергетика и окружающая среда (учебное пособие).- Алматы: АЭИ, 1992.-55 стр.

Соседние файлы в папке Новая папка