Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

pitannya_ispitu_IUK (1)

.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
06.02.2017
Размер:
36.86 Кб
Скачать

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ»

 1. Поняття культури, предмет історії української культури.

 2. Методологія дослідження, принципи аналізу, структура та функції культури.

 3. Концепції розвитку культури.

 4. Основні етапи розвитку світової та української культури.

 5. Історія української культури у творах вітчизняних та зарубіжних мислителів.

 6. Етногенез в історичній ретроспективі.

 7. Проблема походження українського етносу.

 8. Географічні фактори формування українського етносу та його культури.

 9. Специфіка духовного світу українців: світогляд, менталітет, національний характер.

 10. Проблема датування та початку творення української культури.

 11. Фактори впливу на формування української культури.

 12. Неслов’янські культури на території України в архаїчну добу.

 13. Формування слов’янської культури на території України в архаїчну добу.

 14. Релігійні вірування та міфологія східнослов’янських племен.

 15. Світоглядні та соціально-економічні передумови формування культури Київської Русі.

 16. Язичницька культура Київської Русі.

 17. Християнство як чинник нових культурних процесів в Київській Русі.

 18. Розвиток освіти та науки в Київській Русі.

 19. Література та книжна справа Київської Русі.

 20. Мистецтво Київської Русі.

 21. Побут та військова справа Київської Русі.

 22. Соціально-політична та економічна ситуація на українських землях у XIV-XVII ст., її вплив на розвиток української культури.

 23. Осередки культурного життя на території України XIV-XVII ст.

 24. Розвиток освіти та науки в Україні у XIV-XVII ст.

 25. Література та книгодрукування в Україні у XIV-XVII ст.

 26. Розвиток архітектури та інших видів мистецтва в Україні у XIV-XVII ст.

 27. Матеріальна культура (побут, оселі, кухня, ремесла та домашнє господарство, одяг) українського народу у XIV-XVII ст.

 28. Початки культури козацтва.

 29. Соціально-політичні обставини розвитку української культури у XVII-XVIII ст.

 30. Козацтво як явище української історії та культури.

 31. Розвиток духовної культури в Україні у XVII-XVIII ст.: церква, освіта, наука.

 32. Українське бароко як специфічне світовідчуття та напрямок мистецтва.

 33. Ідеї Просвітництва в українській культурі XVIII ст. Життєвий шлях та творча спадщина Г.С.Сковороди.

 34. Народна культура та побут XVII - XVIII ст.

 35. Передумови національної консолідації українців в кінці XVIII – XIX ст.

 36. Формування української національної самосвідомості у XIX ст.

 37. Розвиток науки та університетської філософії в Україні у XIX ст.

 38. Українська література XIX ст.

 39. Роль творчості Т.Г. Шевченка у формуванні української національної культури та свідомості.

 40. Образотворче мистецтво, музика, театр, архітектура XIX ст. в Україні.

 41. Соціально-політичні умови розвитку української культури у 20-му ст.

 42. Тенденції розвитку української культури початку 20-го ст. (до революції 1917 р.)

 43. Українізація 20-х років 20-го ст. як умова розвитку національної культури.

 44. Українська культура в умовах тоталітаризму (30-50-ті р.р. 20 ст.)

 45. Українська радянська література, театр та кіномистецтво: національна специфіка та тенденції розвитку.

 46. Парадигма та специфіка розвитку української культури другої половини 20-го ст. (70-ті-кінець 80-х років).

 47. Рух «шестидесятників»: передумови виникнення, особливості та його роль в українській культурі.

 48. Особливості розвитку культури в незалежній Україні.

Соседние файлы в предмете История