Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
NAlogovoe податкове доопрац.rtf
Скачиваний:
2
Добавлен:
17.07.2016
Размер:
267.55 Кб
Скачать

Плани практичних занять пархоменко-цироциянц с.В.

Допомога у вирішенні даних задач:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012358907680абоhttps://vk.com/a.jurisprudenthttps://vk.com/zadachi_po_pravu

Задачі:

 1. Розрахуйте податок з прибутку підприємств. За результатами звітного податкового періоду 2012( р. підприємство отримало дохід: від основної діяльності-600 тис. грн.;

- від спільної діяльності - 80 тис. грн.;

бюджетне відшкодування по податку на додану вартість - 20 тис. грн.

Загальна сума витрат по основній діяльності склала 100 тис. грн.; амортизація основних фондів - 10 тис. грн. В звітному періоді підприємство придбало торговий патент на суму 5 000 грн. Витрати на організацію презентації склали 3 000 грн.

Необхідно визначити суму оподатковуваного прибутку та розрахувати податок на прибуток, що має бути перерахований до бюджету.

 1. Іванов 1.1, протягом 20 Ц р. отримував середньомісячну заробітну платню у розмірі 2900 грн. У звітному році він сплатив за навчання своєї безробітної дочки Іванової Т.І. у професійному училищі 5 000 грн. Також у 2011 р.- він отримав спадок від бабусі - кошти на банківському рахунку у розмірі 10 тис. грн. Обрахуйте суму податку на доходи фізичних осіб. Визначте на які пільги має право Іванов 1.1. і у якому розмірі вони будуть надані. Який порядок сплати податку за отриманими доходами. Відповідь обгрунтуйте.

Допомога у вирішенні даних задач:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012358907680абоhttps://vk.com/a.jurisprudenthttps://vk.com/zadachi_po_pravu

Завдання для самостійної роботи Завдання 1.

1. Характерними ознаками податку є:

а) встановлення вищим органом законодавчої влади, обов’язковість, поворотність, оплатність, адресність;

б) безповоротність, безоплатність та добровільність;

в) обов’язковість, індивідуальна безповоротність, безоплатність, адресність;

г) встановлення вищим органом законодавчої влади, обов’язковість, індивідуальна безповоротність, безоплатність, адресність.

 1. Не є об’єктом оподаткування ПДВ операції з :

а) імпорту товарів та митний кордон України;

б) випуску та продажу за кошти цінних паперів;

в) експорту товарів;

г) міжнародні перевезення пасажирів та багажу.

 1. Порядок продажу активів платника податків та забезпечення інтересів кредиторів.

Завдання 2.

 1. Дієздатність фізичних осіб платників податків наступає з:

а) 16 років;

б) 18 років;

в) вік законодавчо не встановлений;

г) 14 років.

 1. У разі самостійної сплати податку на доходи фізичних осіб, сума податку має бути сплачена:

а) до 1 травня року, наступного за звітним;

б) до 1 серпня року, наступного за звітним;

в) протягом 10 календарних днів, наступних за днем подання податкової декларації;

г) до 1 січня року, наступного за звітним.

 1. Податкова вимога: поняття, підстави застосування га особливості обчислення термінів.

Завдання 3.

1. Податкові правовідносини виникають на підставі:

а) закону;

б) закону та наявності об’єкта оподаткування;

в) наявності об’єкта оподаткування;

г) закону та досягнення 16 років.

 1. Пов’язані особи відповідно до ПК України - це:

а) члени сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення;

б) подружжя платника податків;

в) фізичні особи, які перебувають у відносинах влади та підпорядкування;

г) фізична особа або члени її сім’ї, які здійснюють контроль за платником податку.

 1. Податкове представництво: поняття та правовий статус.

Завдання 4.

 1. Обов’язковими елементами податку є:

а) суб’єкт, об’єкт, ставка, строк;

б) суб’єкт, об’єкт, база оподаткування, ставка, строк, пільги;

в) суб’єкт, об’єкт, ставка, строк, пільги;

г) суб’єкт, об’єкт, ставка, строк, пільги;

 1. Податковий вексель виписується за:

а) податком на додану вартість;

б) акцизним податком;

в) податком на додану вартість та акцизним податком;

г) екологічним податком на акцизним податком.

 1. Пеня. Порядок нарахування, призупинення строків; закінчення строків нарахування пені та її розмір.

Завдання 5.

 1. В залежності від форми оподаткування, податки поділяються на:

а) загальнодержавні та місцеві;

б) особисті та реальні;

в) прямі та непрямі;

г) прямі, реальні та особисті.

 1. Способами здійснення податкового контролю є:

а) перевірки та звірки;

б) ведення обліку платників податків, перевірки та звірки, інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності податкових органів;

в) ведення обліку платників податків, перевірки та звірки;

г) перевірки та звірки, інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності податкових органів;

 1. Способи визначення податкового зобов’язання платника податків. Податкова декларація.

Завдання 6.

 1. Відповідно до Податкового кодексу України існують такі податкові періоди:

а) календарний місяць;

б) календарний місяць та рік;

в) календарний квартал та рік;

г) календарний місяць, календарний квартал (півріччя), календарний рік.

 1. Позапланова податкова перевірка призначається:

а) на підставі рішення керівника податкового органу;

б) на підставі рішення суду;

в) на підставі рішення керівника податкового органу та на підставі рішення суду;

г) на підставі рішення керівника податкового органу або керівника митного органу.

 1. Порядок оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходів, отриманих від продажу нерухомого майна.

Завдання 7.

 1. Контролюючими органами є:

а) податкові органи та митні органи;

б) податкові органи, органи Пенсійного фонду України, органи фондів загальнодержавного обов’язкового соціального страхування, митні органи;

в) податкові органи;

г) податкові органи, органи Пенсійного фонду України, органи фондів загальнодержавного обов’язкового соціального страхування.

 1. Податкова застава застосовується за умови:

а) коли відсутня реєстрація особи як платника податків у податковому орані, якщо така реєстрація є обов’язковою;

б) не сплати у встановленні строки, суми податкового зобов'язання, самостійно визначеного платником податків у податковій декларації; несплати у встановлені строки, суми податкового зобов'язання, визначеного контролюючим органом.;

в) неподання або несвоєчасного подання платником податків податкової декларації; несплати у встановлені строки суми податкового зобов’язання;

г) коли платник податків не допускає посадових осіб податкового органу до проведення фактичної перевірки.

 1. Поняття податкового зобов’язання, грошового зобов’язання, податкового боргу.

Завдання 8.

 1. Майно платника податків може бути примусово стягнено в рахунок погашення його податкового боргу:

а) за виконавчими написами нотаріусів;

б) за виконавчими написами нотаріусів та за рішенням суду;

в) за рішенням суду;

г) за рішенням керівника (заступника) податкового органу.

 1. Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є:

а) фізичні та юридичні особи - резиденти, які є власниками обєкгів житлової нерухомості;

б) фізичні та юридичні особи, які є власниками об’єктів нерухомості;

в) фізичні особи - резиденти та нерезиденти;

г) фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками обєктів житлової нерухомості.

Поняття та особливості юридичного конфлікту у сфері оподаткування. Сторони конфлікту. Причини податкового конфлікту. Класифікація фінансово-правових конфліктів. Конфлікт інтересів та когнітивний конфлікт.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете Налоговое право