Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекции / ист / Поточний підсумковий контроль краєзнавство.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
148.99 Кб
Скачать

Питання для заліку з курсу «Історичне краєзнавство»

1

Дати загальну характеристику та визначити місце історичного краєзнавства в історичній науці.

2

Охарактеризувати предмет та об’єкт краєзнавства.

3

Головні завдання та перспективи розвитку історичного краєзнавства.

4

Історичне краєзнавство та інші спеціальні історичні дисципліни та галузі знань.

5

Охарактеризувати напрямки розвитку краєзнавства.

6

Питання періодизації історичного краєзнавства.

7

Витоки краєзнавства та елементи його розвитку до сер. ХVІІІ ст.

8

Зародження шкільного краєзнавства.

9

Перші краєзнавчі свідчення з питань місцевої історії.

10

Зародження краєзнавства на території України.

11

Значення подорожей та експедицій ХVІІІ – поч. ХІХ ст. для краєзнавчих досліджень.

12

Становлення та розвиток краєзнавства у І. пол. ХІХ ст.

13

Роль університетів у організації та розвитку краєзнавства.

14

Діяльність статистичних комітетів і їх внесок у розвиток історичного краєзнавства.

15

Значення Археологічних з’їздів для активізації краєзнавчих досліджень.

16

Головні тенденції розвитку краєзнавства у ІІ пол. ХІХ ст.

17

Основні проблеми краєзнавчих досліджень 1920-1930-х рр.

18

Розвиток історичного краєзнавства на Україні в 1920-1930 рр

19

19.Роль держави в організації історичного краєзнавства.

20

Періодичні видання з питань краєзнавства та їх значення для краєзнавчих пошуків.

21

Особливості розвитку краєзнавства у період Великої Вітчизняної війни.

22

Краєзнавчий рух на Україні у середині ХХ ст.

23

Приорітети розвитку історичного краєзнавства у 60-70-х рр.

24

Досягнення краєзнавчих досліджень у 80-ті - І пол. 90-х рр.

25

Проблеми і перспективи розвитку історичного краєзнавства на сучасному етапі.

26

Методи вивчення краєзнавчого матеріалу.

27

Методика роботи з речовими пам’ятками.

28

Етнографічні джерелами та методи роботи з ними.

29

Методика вивчення пам’яток усної народної творчості та мови.

30

Значення топонімічних пам’яток та головні принципи і методи топоніміки.

31

Писемні пам’ятки як джерело з історії краю.

32

Історичне краєзнавство у системі освіти.

33

Взаємозв’язок наукового і шкільного краєзнавства.

34

34.Організація історико-краєзнавчих досліджень у школі.

35

Дослідний метод у шкільному краєзнавстві.

36

Навчально-освітня роль краєзнавства у школі.

37

Головні форми та методи шкільного краєзнавства.

38

38.Історія рідного краю в навчальному плані школи.

39

Позакласна та позашкільна робота з історичного краєзнавства.

40

Шкільний краєзнавчий музей.

41

Пам’ятки кам’яного віку на Харківщині.

42

Бронзовий вік на території Харківщини.

43

Скіфо-сарматський період на Харківщині.

44

Територія Харківщини в складі Київської Русі.

45

Монголо-татарське нашестя і “Дике поле”.

46

Давньоруське місто Донець.

47

Заселення краю у ІІ пол. ХVІІ ст.

48

Слобідські полки.

49

Адміністративно-політичний устрій Слобожанщини у ІІ пол. ХVІІ ст.

50

Місто Харків у ХVІІІ ст.

51

Побут і культура Харківщини у ХVІІІ ст.

52

Соціально-економічний розвиток краю у ХІХ ст.

53

Суспільно-політичне життя на Харківщині на початку ХХ ст.

55

Харківщина у період революційних змагань 1917-1920 р.

Контрольна робота має три запитання.

Зразок.