Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
b1leti.docx
Скачиваний:
5
Добавлен:
12.03.2016
Размер:
62.46 Кб
Скачать

1. Теоретичні питання:

1.1 Алгоритм детермінованого факторного аналізу.

1.2 Зміст видів аналізу за характером дослідження об’єктів.

2. Визначення: сумарний чистий прибуток, нематеріальні активи.

3. Тести:

3.1 У детермінованому факторному аналізі спосіб ланцюгових підстановок - це: а) виділення кількісного показника із всієї групи факторів б) порівняння факторів між собою в) підстановка у функцію фактичних значень факторів замість базисних г) аналіз впливу кожного фактора окремо на результативний показник

3.2 Мультиплікативна модель детермінованого факторного аналізу це: а) добуток факторів б) частка від розподілу факторів в) сума факторів г) процентне відношення факторів

4. Задача:

Проаналізувати обсяг та динаміку нематеріальних активів ВАТ «Потенціал»:

Показники

Поперед­-

ній рік

рік

Звітний рік

Відхилення (+, —)

абсолютне

віднос­не, %

Нематеріальні активи, тис. грн,

150,0

225

+ 75

+ 50.0

зокрема:

— права користування природними ресурсами;

48

79

+ 31

+ 64,6

— права користування майном;

17

12

-5

-29,4

— права на комерційні позначення;

26

34

+ 8

+ 30,8

— права на об’єкти промислової власності;

47

69

+ 22

+ 46,8

— авторське право та суміжні з ним права;

8

27

+ 19

+ 200,0

— інші нематеріальні активи

4

4

0

0

Активи підприємства, разом, тис. грн

9375

10 714

+1339

+14,3

Частка нематеріальних активів у активах підприємства, %

1,6

2,1

+ 0,5

X

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]