Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
19
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
25.6 Кб
Скачать

ТЕМА7 : СИСТЕМАТИЧНІ ПОХИБКИ

Систематичні похибки підрозділяються на:

- похибки установки (розташування). Виникають при неправильному просторовому розташуванні прилада або невідповідності зовнішніх факторів нормальним умовам (температура, тиск, вологість);

  • інструментальні - обумовлені конструктивними або технологічними недоліками приладів;

  • теоретичні -обумовлені недостатньою розробкою метода, покладеного в основу вимірювання й наближеністю формул, що використовуються.

Окрiм цього похибки подiляють на постiйнi та змiннi. Постійними називаються похибки, які не змінюють свого знака або величини на протязі усього процесу вимірювання, наприклад, неточність підгонки дільника напруги, неправильність градуювання шкали.

Змінними називаються похибки, які змінюються по визначеному закону. Приклад змiнної похибки – вплив розрядки джерела живлення на показання прилада.

Методи боротьби iз систематичними похибками:

  1. Постiйнi похибки :

а) метод поправок – базується на результатах попереднього дослiду, у якому дослiджуеться вплив зовнiшнiх факторiв. По його результатах складаються таблицi поправок, графiкi поправок або приводяться поправочнi формули;

б) метод замiщення – коли вимiрювана величина перiодично замiщується зразковою мiрою;

в) метод двохразового вимiрювання полягає у такiй постановцi експерименту, при якому похибка, викликана будь-якою причиною, входить в результати експерименту то зі знаком "плюс" , то зі знаком "мiнус".

  1. Змiннi похибки:

Метод симетричних спостережень - полягає у тому , що беруть напiврiзницю першого та останнього спостереження, дiлять на кiлькiсть вимiрiв без одиниці, та додають цю величину ΔS до результату другого вимiрювання, подвоену величину 2∙ΔS – до результату третього i так далi:

Для змiнних похибок також будують поправочнi графiки й таблицi.

Соседние файлы в папке КонЛекМетр