Скачиваний:
6
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
97.28 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

кафедра комп’ютерної інженерії

Лабораторна робота

з навчальної дисципліни

ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ

напрям підготовки 6.050102 „Комп’ютерна інженерія”

Модуль 3. Електричні кола синусоїдального та несинусоїдального струму.

Заняття 8. Дослідження частотних характеристик найпростіших частотно-вибірних кіл.

Полтава – 2009

Навчальна та виховна мета:

Метою даного заняття є дослідження властивостей поодиноких та зв’язаних коливальних контурів.

Навчальні питання і розподіл часу.

Навчальні питання

Час (хвилин)

1.

Вступ.

5

2.

1. Дослідження властивостей паралельного коливального контуру.

30

3.

2. Дослідження властивостей послідовного коливального контуру.

25

4.

3. Дослідження властивостей зв’язаних коливальних контурів.

15

5.

Заключна частина

5

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ

2.1.1. Вплив зміни величини індуктивності на параметри паралельного коливального контура

1. Дослідження властивостей паралельного коливального контуру.

Зібрати схему, зображену на рис. 1.

Рис. 1

  1. Виміряти резонансну частоту паралельного коливального контуру для значення активного опору 1 кОм.

  2. Виміряти смугу пропускання та смугу заважання паралельного контура та замалювати по 5 точкам отриману АЧХ.

  3. Розрахувати коефіцієнт прямокутності паралельного коливального контура.

  4. Розрахувати добротність

Отримані результати звести в таблицю 1.1 та зробити висновки.

Таблиця 1.1.

f0

2ΔfП

2ΔfМ

Кпр

Q

R1

R2

1.5. Повторити п.п. 1.1.-1.4. для значення активного опору 10 Ом.

2. Дослідження властивостей послідовного коливального контуру.

Зібрати схему, зображену на рис. 2.

Рис. 2

Виконати п.п. 1.1.-1.4. для значень активного опору 1 Ом та 100 Ом.

Отримані результати звести в таблицю 2.1 та зробити висновки.

Таблиця 2.1.

f0

2ΔfП

2ΔfМ

Кпр

Q

R1

R2

3. Дослідження властивостей зв’язаних коливальних контурів.

Зібрати схему зображену на рис. 3.

Рис. 3

Провести виміри параметрів АЧХ зв’язаних КК, використовуючи Bode Plotter, для двох значень ємності конденсатора зв’язку: 100 мкФ та 5 мкФ.

Зробити висновки.

Контрольні питання:

1. Застосування поодиноких та зв’язаних коливальних контурів.

2. Перерахувати властивості послідовного та паралельного коливальних контурів на резонансній частоті.

3. Побудувати та пояснити вид резонансних кривих зв’язаних контурів при слабкому, критичному та сильному зв’язку.

4. Як впливає величина ємності зв’язку на вторинні параметри зв’язаних коливальних контурів?

5. Переваги та недоліки зв’язаних коливальних контурів.

Соседние файлы в папке 3.8 Дослідження
 • #
  05.03.201613.03 Кб6Л_р_3_8_Звязані.ewb
 • #
  05.03.201610.76 Кб6Л_р_3_8_Парал.ewb
 • #
  05.03.20169.98 Кб6Л_р_3_8_Послід.ewb
 • #
  05.03.201697.28 Кб6Лр_3_8_ТЕК.doc