Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ТЕК л.р / Дослідження характеристичних та робочих параметрів чотириполюсників / Дослідження характеристичних параметрів чотириполюсника ЛР_ТЕКС

.pdf
Скачиваний:
6
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
52.34 Кб
Скачать

Лабораторне заняття «Дослідження характеристичних параметрів чотириполюсника»

Предмет дослідження:

На даному лабораторному занятті досліджуються чотириполюсники Г-подібної, Т-подібної та мостової структури.

Мета заняття:

1.Поглибити та закріпити теоретичні знання, з'ясувати сутність фізичних процесів у чотириполюсниках.

2.Придбати навички експериментального дослідження характеристичних параметрів чотириполюсника.

3.Навчитися узагальнювати і аналізувати отримані результати, робити практичні висновки.

Завдання заняття:

1.Дослідити характеристичний опір Т-подібного чотириполюсника.

2.Дослідити характеристичний опір П-подібного чотириполюсника.

3.Дослідити характеристичний опір мостового чотириполюсника.

Склад лабораторного обладнання:

1.ПОЕМ.

2.Програмний комплекс Electronics Workbench.

Порядок проведення досліджень

1.1 Дослідження характеристичного опору Т-подібного чотириполюсника

1.Провести розрахунок опорів холостого ходу, короткого перемикання

збоку затискачів 1-1' та характеристичного опору Т-подібного чотириполюсника (рис 1) з параметрами R1=R2=1 кОм., R3=3 кОм.

Рисунок 1

2. Скласти в програмному комплексі Electronics Workbench схеми для вимірювання ZXX (рис. 2), ZКЗ (рис. 3), та по експериментально отриманим значенням Івх та Uвх провести розрахунок ZXX і ZКЗ за співвідношенням

Z= Uвх/ Івх .

Рисунок 2

Рисунок 3

3. Визначити характеристичний опір чотириполюсника. Порівняти експериментальні результати з результатами розрахунку.

1.3. Дослідження характеристичного опору П-подібного чотириполюсника

У послідовності п.п. 1-3 першого завдання провести дослідження для П-подібного чотириполюсника (рис. 4) з параметрами R1=R3=1 кОм., R2=3 кОм.

Рисунок 4

1.4. Дослідження характеристичного опору мостового чотириполюсника

У послідовності п.п. 1-3 першого завдання провести дослідження для мостового чотириполюсника (рис. 5) з параметрами R1=1 кОм., R2=3 кОм.

R1

1 2

R2

R2

1'

2'

 

 

R1

 

Рисунок 5

Соседние файлы в папке Дослідження характеристичних та робочих параметрів чотириполюсників