Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
заповнювач / ДСТУ Б В.2.7-232~2010. Буд_вельн_ матер_али. П_сок.doc
Скачиваний:
90
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
397.31 Кб
Скачать

ДСТУ Б В.2.7-232:2010

Національний стандарт україни

Будівельні матеріали

ПІСОК ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-232:2010

Введено: «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10) 7

Київ

Мінрегіонбуд України

2010

ПЕРЕДМОВА

  1. РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів "НДІБМВ"

РОЗРОБНИКИ: Т. Волошина; С. Лаповська, канд. техн. наук (науковий керівник); Ю. Червяков, канд. техн. Наук

  1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Мінрегіонбуду України від 05.05.2010 р. № 152

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8735-88)

ЗМІСТ

с.

Київ I

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 1

Строительные материалы 1

Building materials 1

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 1

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 1

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4

4 ВІДБІР ПРОБ 5

5 ВИЗНАЧЕННЯ ЗЕРНОВОГО СКЛАДУ ТА МОДУЛЯ КРУПНОСТІ 8

6 ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ГЛИНИ У ГРУДКАХ 11

7 ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ПИЛОПОДІБДНИХ І ГЛИНИСТИХ ЧАСТОК 12

8 ВИЗНАЧЕННЯ НАЯВНОСТІ ОРГАНІЧНИХ ДОМІШОК 19

9 ВИЗНАЧЕННЯ МІНЕРАЛОГО-ПЕТРОГРАФІЧНОГО СКЛАДУ 20

10 ВИЗНАЧЕННЯ ІСТИННОЇ ГУСТИНИ 23

10.1 Пікнометричний метод 23

11 ВИЗНАЧЕННЯ НАСИПНОЇ ГУСТИНИ ТА ПОРОЖНИСТОСТІ 26

12 ВИЗНАЧЕННЯ ВОЛОГОСТІ 28

13 ВИЗНАЧЕННЯ РЕАКЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ 28

14 ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ СУЛЬФАТНИХ І СУЛЬФІДНИХ СПОЛУК 29

15 ВИЗНАЧЕННЯ МОРОЗОСТІЙКОСТІ ПІСКУ З ВІДСІВІВ ПОДРІБНЕННЯ 38

16 ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ГЛИНИСТИХ ЧАСТОК У ПІСКУ ДЛЯ ДОРОЖНЬОГО БУДІВНИЦТВА МЕТОДОМ НАБУХАННЯ 40

ДОДАТОК А 43

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ВИПРОБУВАНЬ 43

Сфера застосування 43

Національний стандарт україни

Будівельні матеріали

ПІСОК ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

Методи випробувань

Строительные материалы

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Методы испытаний

Building materials

SAND FOR CONSTRUCTION WORK

Testing methods

Чинний від 2011-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

  1. Цей стандарт поширюється на методи випробування пісків природних, із відходів промисловості та штучних, що використовуються для виробництва будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт.

  2. Сферу застосування методів випробувань піску, передбачених цим стандартом і періодичність контролювання (якщо інше не зазначено в нормативному документі на конкретний вид піску) наведено в додатку А.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ДСТУ 3215-95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та проведення

ДСТУ Б В.2.7-32-95 Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних мате­ріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97) Будівельні матеріали. Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань

ГОСТ 83-79 Натрий углекислый. Технические условия (Натрій вуглекислий. Технічні умови)

ГОСТ 450-77 Кальций хлористый технический Технические условия (Кальцій хлористий тех­нічний. Технічні умови)

ГОСТ 1277-75 Серебро азотнокислое. Технические условия (Срібло азотнокисле. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, про­бирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 2184-77 Кислота серная техническая. Технические условия (Кислота сірчана технічна. Технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги та контроль за якістю)

ГОСТ 3118-77 Кислота соляная. Технические условия (Кислота соляна. Технічні умови)

ГОСТ 3760-79 Аммиак водный. Технические условия (Аміак водний. Технічні умови)

ГОСТ 4108-72 Барий хлорид 2-водный. Технические условия (Барій хлорид 2-водний. Технічні умови)

ГОСТ 4159-79 Йод. Технические условия (Йод. Технічні умови)

ГОСТ 4204-77 Кислота серная. Технические условия (Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 4220-75 Калий двухромовокислый. Технические условия (Калій двохромовокислий. Тех­нічні умови)

ГОСТ 4232-74 Калий йодистый. Технические условия (Калій йодистий. Технічні умови)

ГОСТ 4328-77 Натрия гидроокись. Технические условия (Натрію гідроокис. Технічні умови)

ГОСТ 4461-77 Кислота азотная. Технические условия (Кислота азотна. Технічні умови)

ГОСТ 6613-86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия (Сітки дротяні ткані з квадратними вічками. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд і обладнання лабораторні фарфорові. Технічні умови)

ГОСТ 10163-76 Крахмал растворимый. Технические условия (Крохмаль розчинний. Технічні умови)

ГОСТ 22524-77 Пикнометры стеклянные. Технические условия (Пікнометри скляні. Технічні умови)

ГОСТ 23732-79 Вода для бетонов и растворов. Технические условия (Вода для бетонів і розчинів. Технічні умови)

ГОСТ 23932-90 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие технические усло­вия (Посуд і обладнання лабораторні скляні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные. Общие технические требования (Ваги лабораторні. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные пара­метры и размеры (Посуд і обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 25706-83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования (Лупи. Типи, основні параметри. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 27068-86 Натрий серноватистокислый (натрия тиосульфат) 5-водный. Технические усло­вия (Натрій сіркуватистокислий (натрію тіосульфат) 5-водний. Технічні умови)