Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конструкции.Архив ZIP - WinRAR / ДБН В 2.6-31-2006 (12)тепло.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
3.41 Mб
Скачать

Таблиця ф4 - Класифікація будинків за енергетичною ефективністю

Класи енергетичної

ефективності

будинку

Різниця в % розрахункового або фактичного значення питомих тепловитрат, qбуд, від максимально допустимого значення, Еmax,

[(qбуд- Еmax)/ Еmax,].100%

 1. Рекомендації

А

       1. мінус 50 та менше

B

       1. від мінус 49 до мінус 10

C

       1. від мінус 9 до плюс 5

D

       1. від плюс 6 до плюс 25

E

       1. від плюс 26 до плюс 75

F

       1. плюс 76 та більше

Таблиця ф5 - Висновки за результатами оцінки енергетичних параметрів будинку

Вказівки щодо підвищення енергетичної ефективностібудинку

Рекомендовано:

­

­

Паспорт заповнений:

Організація

Адреса и телефон

Відповідальний виконавець

Додаток ц

(довідковий)

Розрахунковий показник компактності будинків

Ц.1 Розрахунковий показник компактності будинку, Λк буд , визначається за формулою

Λк буд =FΣ/Vh. (Ц.1)

де FΣ – загальна площа внутрішніх поверхонь зовнішніх огороджувальних конструкцій, включаючи покриття (перекриття) верхнього поверху і перекриття (підлоги) нижнього опалювального приміщення, м2;

Vh опалюваний об’єм будівлі, рівний об’єму, обмеженому внутрішніми поверхнями зовнішніх огороджувальних конструкцій будинків, м3.

Ц.2 Рекомендовані значення щодо показника компактності, які слід виконувати при проектуванні житлових будинків, Λк буд, не більше:

 • 0,25-для 16-поверхових будівель і вище;

 • 0,29-для будівель від 10 до 15 поверхів включно;

 • 0,32-для будівель від 6 до 9 поверхів включно;

 • 0,36-для 5-поверхових будівель;

 • 0,43-для 4-поверхових будівель;

 • 0,54-для 3-поверхових будівель;

 • 0,61; 0,54; 0,46-для дво-, три- і чотириповерхових блокувальних і секційних будівель відповідно;

 • 0,9-для дво – і одноповерхових будівель з мансардою;

 • 1,1-для одноповерхових будівель.

Зміст

С.

1

Загальні положення з забезпечення теплоізоляційних і

експлуатаційних показників будівельних виробів ...............………….....

2

2

Проектування теплоізоляційної оболонки будинків за теплотехнічними показниками її елементів …………………................................................

5

3

Проектування теплоізоляційної оболонки за тепловитратами

будинку на опалення ..............................................................................…

10

4

Визначення показників теплостійкості ……………………………….........

12

5

Визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій ………..

13

6

Оцінка вологісного режиму огороджувальних конструкцій.......................

15

7

Енергетичний паспорт будинку ………………………………………….....

17

ДОДАТОК А

Перелік нормативних документів, на які є посилання в нормах …………

19

ДОДАТОК Б

Терміни та визначення понять............................................................…....…

20

ДОДАТОК В

Карта-схема температурних зон України ………………...……………......

23

ДОДАТОК Г

Тепловологісний режим приміщень будинків і споруд в

опалювальний період ………………………………………………......

24

ДОДАТОК Д

Розрахункове визначення температури приміщень, що не опалюються ..

24

ДОДАТОК Е

Розрахункові значення коефіцієнтів тепловіддачі внутрішньої,

αв, та зовнішньої, αз, поверхні огороджувальних конструкцій ………....

25

ДОДАТОК Ж

Розрахункові температури зовнішнього повітря (для оцінки температурного режиму теплопровідних включень огороджувальних конструкцій, повітропроникності та теплостійкості) ..……………………

25

ДОДАТОК И

Розрахункове визначення приведеного опору теплопередачі огороджувальних конструкцій .........................…………………………....

26

ДОДАТОК К

Вологісні умови експлуатації матеріалу в огороджувальних

конструкціях ...................................................................................................

39

ДОДАТОК Л

Розрахункові теплофізичні характеристики будівельних матеріалів ......

40

ДОДАТОК М

Розрахункове визначення приведеного опору теплопередачі світлопрозорих конструкцій та температурного перепаду конструкцій

в залежності від коефіцієнту скління ..................................……………....

52

ДОДАТОК Н

Розрахункове визначення питомих тепловитрат на опалення

будинку ..........................................................……………..............................

55

ДОДАТОК П

Розрахункове визначення амплітуди коливань температури

внутрішньої поверхні при оцінці теплостійкості огороджувальних конструкцій у літній період року .............……….………………….…......

59

ДОДАТОК Р

Розрахункове визначення амплітуди коливань температури повітря

приміщення при оцінці теплостійкості в зимовий період ........................

61

ДОДАТОК С

Розрахункове визначення показника теплозасвоєння поверхнею

підлоги ............................................................................................................

63

ДОДАТОК Т

Розрахункове визначення показників повітропроникності

огороджувальних конструкцій .....................................................................

64

ДОДАТОК Ф

Форма енергетичного паспорту будинку .....................................................

66

ДОДАТОК Ц

Розрахунковий показник компактності будинків ...........………………....

69