Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РГР.docx
Скачиваний:
12
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
35.9 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Кафедра економічної теорії та регіональної економіки

Розрахунково-графічна робота з дисципліни «мікроекономіка»

Роботу виконав студент 2 курсу

денної форми навчання

Спеціальність «Фінанси та кредит»

Бутенко Карина Василівна

Науковий керівник:

к.е.н., доцент

Шевченко О.М.

ПОЛТАВА-2014р.

Завдання №1

Споживач витрачає 200+ N грош. од. на придбання товару А за цінами 5+N грн. і товару В за цінами 20+N грн. Загальна корисність товару А визначається рівнянням ТUА = 30+NХ – Х2, де Х – кількість товару А, кг. Загальна корисність товару В становить ТUВ =19+NY – 2Y2, де Y – кількість товару В, кг.

На основі цих даних:

а)визначити, яку кількість товару А та товару В купить раціональний споживач;

б) яку величину задоволення отримає споживач;

в) записати рівняння бюджетної лінії та побудувати цю лінію;

г) показати на графіку стан рівноваги споживача.

Нехай ціна на товар А зростає на 10+N грн. Визначити:

а) як зміниться структура оптимального споживчого кошика і величина задоволення споживача;

б) записати рівняння нової бюджетної лінії та побудувати її;

в) показати на графіку новий стан рівноваги споживача.

а)Оскільки N=7,то РА=207 грош. од., Р=12 грн.,РВ=27 грн.,то

б)Визначаю загальну корисність товару А за допомогою рівняння:

ТUА = 30+NХ – Х2, (1.1)

де Х – кількість товару А, кг

ТUА=30+7*

Завдання №2

За даними таблиці дати вичерпні відповіді на поставлені нижче питання:

P

QD

QS

5000+N–0,01N²

3+N

47+N

4500+N–0,02N²

6+N

42+N

4000+N–0,03N²

9+N

37+N

3500+N–0,04N²

12+N

32+N

3000+N–0,05N²

15+N

27+N

2500+N–0,06N²

18+N

22+N

2000+N–0,07N²

21+N

17+N

1500+N–0,08N²

24+N

12+N

1000+N–0,09N²

27+N

7+N

500+N–0,1N²

30+N

2+N

N – номер варіанта(7):

P

QD

QS

5006,5

10

54

4506

13

49

4005,5

16

44

3505

19

39

3004,6

22

34

2504

25

29

2003,6

28

24

1503

31

19

1002,6

34

14

502,1

37

9

 1. Побудувати криві попиту і пропозиції.

 2. Визначити точку ринкової рівноваги.

 3. Встановити як зміниться ситуація на ринку, якщо ціна на товар буде:

а) на 25+N грн. вищою за рівноважну;

б) на 50– 0,01N² нижчою.

 1. Схематично проілюструвати як зміняться рівноважна ціна і рівноважний обсяг продукції, якщо:

N

Питання

N

Питання

N

Питання

1

1), 18)

11

2), 19)

21

3), 20)

2

4), 17)

12

5), 16)

22

6), 15)

3

7), 14)

13

8), 13)

23

9), 12)

4

1), 10)

14

2), 11)

24

5), 9)

5

1), 18)

11

2), 19)

21

3), 20)

6

4), 17)

12

5), 16)

22

6), 15)

7

7), 14)

13

8), 13)

23

9), 12)

8

1), 18)

11

2), 19)

21

3), 20)

9

4), 17)

12

5), 16)

22

6), 15)

10

7), 14)

13

8), 13)

23

9), 12)

 1. знизяться доходи покупців;

 2. очікується зростання ціни товару;

 3. очікується зниження ціни товару;

 4. зросте число покупців товару;

 5. зменшиться число покупців товару;

 6. зростуть ціни на ресурси;

 7. знизяться ціни на ресурси;

 8. держава введе податок на продаж товару;

 9. держава надасть дотацію виробникам товару;

 10. на підприємствах галузі буде введена нова, більш прогресивна, технологія виробництва товару;

 11. фірми в галузі змушені перейти на стару технологію;

 12. підвищаться ціни на інші товари;

 13. знизяться ціни на інші товари;

 14. кількість продавців товару зросте;

 15. кількість продавців товару зменшиться;

 16. смаки споживачів змінились на користь товару;

 17. смаки споживачів стосовно товару погіршились;

 18. очікується зростання рівня доходів споживачів;

 19. очікується зниження рівня доходів споживачів

 20. споживачі очікують інфляцію.

 1. Розрахувати коефіцієнти цінової еластичності попиту для всіх інтервалів цін і встановити відрізки еластичного та нееластичного попиту на кривій попиту.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]