Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекція №1.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
867.33 Кб
Скачать

Релейні системи

Урелейних системах використовуються модулятори рівня сигналу. Модулюється рівень неперервного сигналу залежно від величини дискрети, тобто рівня, що відповідає найменшому розряду цифрового коду вимірювального приладу.

Амплітудний модулятор ще називають модулятором рівня сигналу (від слів аналогічного значення: амплітуда – рівень). Плавний, неперервний аналоговий сигнал перетворюється у ступінчастий.

Дискретні фіксовані значення модулятора (реле), при досягненні яких сигнал змінюється ступінчасто в релейних САК називають порогами. Розрізняють двопозиційні, трипозиційні та багатопозиційні релейні САК.

Особливості цифрових систем

Система, в якій одночасно здійснюється модуляція в часі, модуляція рівня сигналу та цифрове кодування називається цифровою.

В цифрових системах сигнал спочатку перетворюється в імпульсну форму, а потім квантується і кодується перед подачею в цифровий пристрій.

Чим вища розрядність коду, тим вища точність системи. Найчастіше використовується двійковий код.

Кодові групи, що розміщуються всередині періоду дискретизації розділяються маркерними імпульсами, що формуються в моменти дискретизації неперервного сигналу в часі (Тмарк = const).

Рис.14. Неперервний сигнал

Рис.15. Дискретний сигнал з промодульованим рівнем. (Амплітуда -функцій не неперервна, а округлена з точністю до дискрети)

Рис.16. Кодування сигналу

М – маркерні імпульси;

З – розрядний двійковий код

Системи з миттєвим і кінцевим часом знімання даних

Система з миттєвим зніманням даних – це система, зворотний зв’язок (ЗЗ) якої замикається лише на момент приходу імпульсу, а між імпульсами ЗЗ системи розімкнений і інформація про зміну величини сигналу в систему не надходить. Тому вихідна величина (t) змінюється за величиною сигналу, наприклад, похибки , що була в момент її приходу. Тобто система має модулятор І роду.

В імпульсних системах з кінцевим часом знімання даних інформація про поточне значення сигналу (неузгодження) надходить неперервно протягом усього часу дії імпульсу (тобто система замикається на весь період дії імпульсу) – це система ІІ роду.

Параметри і характеристики імпульсного елемента (іе)

1. Передаточний коефіцієнт:

Для АІМ – ; ШІМ –; ФІМ –.

2. Статична характеристика імпульсного елемента :

Рис.17.

3. Т – період повторення імпульсу (частота ).

4.  – тривалість імпульсу;  = Т,  – скважність.

5. Форма імпульсів .

6. Крутизна статичної характеристики S. На лінійній ділянці статичної характеристики крутизна дорівнює передавальному коефіцієнту імпульсного елементу kIE; .

За своєю конструкцією імпульсні елементи бувають механічні, електромеханічні, електричні, фотоелектричні.

6