Скачиваний:
23
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
25.09 Кб
Скачать

Правила побудови таблиць

Використовуючи статистичні таблиці, необхідно дотримуватись певних правил їх оформлення: [8. 12, 17, 20, 21]

 • статистична таблиця повинна мати назву, в якій зазначається об’єкт, його часова і географічна ознаки

 • назва таблиці, заголовки рядків і граф мають бути чіткими, лаконічними і без скорочень

 • таблиця має містити лише ту інформацію, яка безпосередньо характеризує об’єкт дослідження. Слід уникати зайвої, другорядної інформації

 • у верхніх і бічних заголовках указують одиниці вимірювання з використанням загальноприйнятих скорочень (т, кВт, грн. тощо). Якщо одиниця вимірювання спільна для всіх даних таблиці, її зазначають над таблицею після назви

 • рядки та графи доцільно нумерувати. У заголовках граф можна наводити розрахункові формули або надавати методику розрахунку, наприклад: гр. 4 = гр. 2 + гр. 3

 • інформація, що міститься у рядках та графах таблиці, узагальнюється підсумковим рядком “Разом”, який завершує статистичну таблицю

 • числові дані однієї графи мають бути наведені з однаковою точністю

 • якщо таблиця займає декілька сторінок, то на наступних аркушах перед таблицею праворуч пишеться “Продовження таблиці”, а на останньому – “Закінчення таблиці”. При цьому заголовки граф наводяться, якщо таблиця займає багато сторінок, якщо дві–три сторінки, можна просто нумерувати графи

 • статистична таблиця не повинна містити порожніх клітинок, тому відсутність даних у таблиці позначається відповідно до причин:

а) якщо клітинка не може бути заповнена (частіше за все це підсумкова клітинка, коли показники відповідної графи не підсумовуються), проставляється знак “Х”;

б) відсутність самого явища позначається через тире “–”;

в) відсутність відомостей про явище позначається трьома крапками “...”, або скорочені слова “н.від.”;

г) числа, величина яких менша прийнятої для даної графи точності позначаються 0,0 або 0,00

 • якщо потрібна додаткова інформація, певні уточнення цифрових даних, до таблиці додається примітка: якщо примітка одна, то посилання на неї позначається знаком “*)”, який проставляється в правому верхньому куті клітинки; якщо приміток багато, то посилання на них позначаються відповідною цифрою з дужкою розташованими у правому верхньому куті відповідної клітинки, при цьому посилання йдуть в порядку зростання цифри;

 • усі таблиці мають бути пронумеровані, номер зазначається перед заголовком таблиці, при цьому знак “” не пишуть.

Соседние файлы в папке 4