Скачиваний:
23
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
36.86 Кб
Скачать

Класифікація рядів динаміки

Залежно від статистичної природи показника, який відображає рівень ряду, розрізняють динамічні ряди первинних та похідних показників, абсолютних, середніх та відносних величин.

Ряди динаміки первинних показників – це такі ряди, рівні яких характеризуються даними спостереження.

Ряди динаміки похідних показників – це такі ряди, рівні яких відображені показниками, розрахованими на основі первинних даних.

Ряди динаміки абсолютних величин – це такі ряди динаміки, в яких рівні ряду наведені у вигляді реально існуючих іменованих показників. Вони дають підсумкову характеристику розвитку явища, наприклад, кількість зареєстрованих злочинів обсяг виробленої продукції обсяг проданого товару кількість працюючих на підприємстві тощо.

Ряди динаміки відносних величин – це такі ряди динаміки, в яких всі рівні ряду наводяться у відносних величинах. Вони дають характеристику розвитку явища в їх взаємозв’язку та взаємовідносинах один з одним та виражаються у відсотках, проміле або продециміле. Ці ряди можна використовувати для аналізу структурних зрушень у розвитку явища, які інакше встановити складно. Наприклад, вивчити зміни питомої ваги певного виду продукції на підприємстві без побудови ряду динаміки відносних величин дуже важко.

Ряди динаміки середніх величин – це такі ряди динаміки, в яких рівні ряду наведені у вигляді середніх показників. Ці ряди дають змогу дослідити зміну середніх показників у часі. Наприклад, за декілька років можна проаналізувати зміну кількості вогнепальної зброї, яка припадає на одну групу злочинців, щоб охарактеризувати зміну озброєності злочинців проаналізувати середню продуктивність праці на підприємстві тощо.

Залежно від характеру явища, яке вивчається, рівні ряду динаміки можуть відноситися або до окремих проміжків часу, або до конкретної дати (моменту) часу. Відповідно до цього динамічні ряди діляться на інтервальні та моментні.

Рівень моментного ряду фіксує стан явища на певний момент часу t. Наприклад, кількість робітників та службовців підприємства на 1 січня число поданих заяв від абітурієнтів до вищого навчального закладу на 5 липня курс валюти на певну дату тощо.

Відмінною особливістю моментного динамічного ряду є те, що його рівні не можна безпосередньо підсумовувати. Підсумовування рівнів моментного ряду не має сенсу, тому що окремі значення показника можуть бути присутні в декількох рівнях.

В інтервальному ряді рівень виступає як агрегований результат процесу, тобто визначає його обсяг за певний проміжок часу. Кількісне вираження рівня в цьому випадку залежить від тривалості часового інтервалу. Так, виробництво електроенергії за рік значно більше ніж за місяць обсяг продукції, виготовленої на підприємстві за тиждень, менше ніж за місяць урожай, зібраний за день, менше урожаю, зібраного протягом тижня тощо. Слід мати на увазі, що й похідні показники, які обчислюються на основі інтервальних рядів, на відміну від моментних також залежать від тривалості інтервалу часу. Так, середньодобове виробництво електроенергії на душу населення значно менше середньорічного.

Таким чином, характерною особливістю інтервальних рядів динаміки є те, що їх рівні завжди одержуються підсумовуванням рівнів за якісь проміжки часу, тобто величина рівнів інтервального ряду залежить від тривалості проміжку часу, за який обчислюються показники. Чим більший інтервал часу взято, тим більшим буде рівень динамічного ряду. За кількістю показників динамічні ряди діляться на одномірні та багатомірні.

Одномірні динамічні ряди характеризують зміну одного показника. Багатомірні динамічні ряди характеризують зміну двох і більше показників. В свою чергу, багатомірні ряди діляться на два види: паралельні ряди та ряди взаємопов’язаних показників.

За повнотою часу, який відображений у рядах динаміки, їх можна поділити на повні, неповні та накопиченим підсумком (кумулятивні).

В повних рядах динаміки моменти або періоди часу йдуть один за одним з рівними інтервалами часу, наприклад, кількість працюючих на перше число кожного місяця результати фінансово-економічної діяльності підприємства на початок року тощо.

В неповних рядах динаміки така послідовність між проміжками часу не додержується. Прикладом цього може бути вивчення руху кількості працюючих (не кожен день хтось зараховується на роботу і не через якийсь певний час відраховується з роботи) або зміни кількості осіб, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі (вони обов’язково прибувають в місця позбавлення волі по етапу, про цей день хоча й повідомляють заздалегідь адміністрацію виправно-трудового закладу, але не через певні інтервали часу, а за потребою).

У кумулятивних рядах динаміки рівні ряду відображаються результатами розвитку явища за певний час (в органах внутрішніх справ звітність подається лише таким чином: спочатку за січень, потім за два місяці, потім за три, чотири і так далі). Застосування таких рядів дає змогу одразу отримати дані за звітний період з початку року.

Соседние файлы в папке 7