Скачиваний:
27
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
226.08 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ

Н.С. Макарова Л.Д. Гармідер Л.В. Михальчук

ЕКОНОМІКА

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів,

які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра з напряму «Економіка і підприємництво»

Київ – 2007

ББК 65.28

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

УДК 338.43

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних

закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра з напряму «Економіка і підприємництво»

(Лист № 1.4/18-Г-518 від 11.04.2007)

Макарова Н.С., Гармідер Л.Д., Михальчук Л.В.

М15 Економіка природокористування: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2007. – 322 с.

ISBN 978-966-364-507-0

На сучасному етапі розвитку людства треба мати досвідчених спеціалістів у галузях екології й економіки, які б втілювали в життя принципи раціонального природокористування і створювали передумови для формування в населення елементів сучасного світогляду і розуміння важливості та необхідності ощадливого поводження себе в навколишньому природному середовищі.

Навчальний посібник «Економіка природокористування» має на меті формування у студентів еколого-економічного світогляду та надання їм відповідних знань, які дозволять майбутнім фахівцям не лише визначати рівень забруднення довкілля, величину завданої йому шкоди, але й вести ефективну цілеспрямовану роботу з його охорони і відновлення.

Призначено для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів та всіх, хто цікавиться питаннями економіки природокористування.

Рецензенти: Шевцова О.Й.

д.е.н., професор, зав. кафедри банківської

 

 

 

справи Дніпропетровського

національного

 

 

 

університету;

 

 

Момот В.Є.

д.е.н., професор Дніпропетровського університету

 

 

 

економіки та права;

 

 

 

к.е.н., доцент кафедри економічної теорії

 

Садовий М.М.

 

 

 

Київського

національного

університету

 

 

 

ім. Тараса Шевченка, заслужений економіст

 

 

 

України.

 

 

 

© Макарова Н.С., Гармідер Л.Д.,

 

Михальчук Л.В., 2007

ISBN 978-966-364-507-0

© ДДФА, 2007

Соседние файлы в папке Економіка природокористування Макарова Н.С. та ін. Навчальний посібник 2007