Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
6
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
68.61 Кб
Скачать

Гравітаційні процеси збагачення

  1. Гравітаційні процеси

Мета розділу: охарактеризувати галузь застосування гравітаційних процесів і основні властивості мінералів і середовищ, що використовуються при гравітаційних процесах.

Контрольні запитання

 1. Які процеси збагачення зараховують до гравітаційних?

 2. Які основні властивості мінералів використовуються при гравітаційних процесах?

 3. Які основні властивості середовищ використовуються при гравітаційних процесах?

4. Який вплив властивостей мінералів і середовищ на результати гравітаційних процесів?

2 Фізичні основи гравітаційних процесів

Мета розділу: вивчення закономірності вільного і стисненого руху тіл у середовищі.

Контрольні запитання

 1. Запишіть основні сили, під дією яких тіло рухається у середовищі.

 2. Як визначити швидкість руху тіла в середовищі за методом П.В.Лященка?

 3. Як визначити швидкість руху тіла в середовищі за методом Т.Г.Фоменка?

 4. Запишіть аналітичне рівняння для визначення швидкості руху тіла в середовищі.

 5. Основні концепції і закономірності стисненого руху тіла в середовищі.

 6. Рівнопадання і його вплив на процес розділення.

 1. Теоретичні основи поділу по густині

Мета розділу: вивчення теоретичних основ розділення корисних копалин за густиною.

Контрольні запитання

 1. Характеристика збагачуваності корисної копалини і її основні складові.

 2. Дайте визначення фракційному аналізу?

 3. Криві збагачуваності і їх використання.

 4. Сформулюйте теорему про максимальний вихід концентрату.

 5. Класифікація вугілля по збагачуваності.

 6. Поняття розділового числа?

 7. Що характеризує крива розділення за Тромпом?

 8. Середнє ймовірне відхилення і коефіцієнт похибки, їх використання при розрахунку процесів розділення.

 1. Гідравлічна класифікація

Мета розділу: вивчення закономірностей процесу, машин і апаратів гідравлічної класифікації.

Контрольні запитання

 1. В чому полягає принцип гідравлічної класифікації?

 2. Як використається гідравлічна класифікація в схемах переробки корисних копалин?

 3. Охарактеризуйте основні закономірності процесу гідравлічної класифікації.

 4. Опишіть конструкції і принцип дії апаратів гідравлічної класифікації – механічних і гідравлічних.

 5. Основні фактори, що впливають на показники класифікації.

 1. Промивка

Мета розділу: вивчення закономірностей процесу, машин і апаратів для промивки.

Контрольні запитання

 1. Галузь застосування процесу промивки.

 2. Якими фізичними властивостями характеризуються глини?

 3. Класифікація руд за промивністю.

 4. Опишіть конструкції і принцип дії машин і апаратів для промивки.

 5. Основні фактори, що впливають на показники промивки.

 1. Збагачення у важких середовищах

Мета розділу: вивчення закономірностей процесу, машин і апаратів для збагачення у важких середовищах.

Контрольні запитання

1. Область застосування процесу збагачення у важких середовищах.

2. Які вимоги висуваються до важких суспензій і обважнювачів?

 1. Закономірності руху тіл у суспензіях.

 2. Опишіть конструкції і принцип дії машин і апаратів для збагачення у важких середовищах.

 3. Приготування і реґенерація суспензії.

 4. Основні фактори, що впливають на показники збагачення у важких середовищах.

 1. Відсадка

Мета розділу: вивчення закономірностей процесу відсадки і відсаджувальних машин.

Контрольні запитання

1. Область застосування процесу відсадки.

2. Гіпотези відсадки.

 1. Цикли відсадки.

 2. Властивості відсаджувальної постелі.

 3. Класифікація відсаджувальних машин.

 4. Опишіть конструкції і принцип дії відсаджувальних машин.

 5. Автоматичне регулювання процесу відсаджування.

8. Основні параметри (технологічні, гідродинамічні і конструктивні), що впливають на процес відсадки.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке ГРАВІТАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЗБАГАЧЕННЯ