Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

матан / 3вар / 3вариант

.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
200.08 Кб
Скачать

ВАРІАНТ 3

I частина

Завдання 1-15 мають по чотири варіанти відповідей, з яких тільки одна відповідь правильна. Виберіть правильну, на Ваш погляд, відповідь. Правильне рішення кожного завдання оцінюється одним балом.

1. Знайдіть від числа

2. Через яку з даних точок проходить графік функції

3. Розв'яжіть подвійну нерівність

4. Розв'яжіть рівняння

5. Порівняйте числа

6. Знайдіть похідну функції

7. На якому з малюнків зображено графік функції

8. Скільки коренів має рівняння

9. Знайдіть площу фігури обмеженою лінями

10. Гральний кубик підкидають один раз. Яка ймовірність того, що число яке випало виявиться простим?

11. Кут між діагоналями прямокутника дорівнює 60°, а менша сторона 4 см. Знайдіть діагональ прямокутника.

12. Гіпотенуза рівнобедреного прямокутного трикутника дорівнює с. Чому дорівнює площа цього прямокутного трикутника?

13. Знайдіть відстань від точки A(1;2;3) до початку координат.

14. У основі прямої призми лежить ромб зі стороною 6 см. Висота призми дорівнює 12 см. Знайдіть бічну поверхню призми.

15. Площа поверхні кулі дорівнює 4 см². Знайдіть об'єм кулі.

II частина

Розв'язання завдань 16-19 повинно містити короткий запис без обґрунтування. Правильне рішення кожного завдання оцінюється двома балами.

16. Розв'яжіть рівняння

17. Розв'яжіть нерівність

18. З точки до площини проведені перпендикуляр і похила, довжина якої 20 см. Кут між похилою і її проекцією 60°. Знайдіть довжину перпендикуляра.

19. Сторона основи правильної чотирикутної піраміди 10 см, а двогранний кут при основі дорівнює 60°. Знайдіть площу повної поверхні.

III частина

Розв'язання завдань 20-21 повинно містити обґрунтування. У ньому необхідно записати послідовні логічні дії та їх пояснення. Правильне рішення кожного завдання оцінюється в чотири бали.

20. Розв'яжіть систему рівнянь

21. Відстань від центру основи конуса до середини твірної дорівнює 6 см. Кут між твірною і площиною основи дорівнює 60°. Знайдіть площу осьового перерізу конуса.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке 3вар