Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОСИ / АСУ_Меркулова_Обработка изображений_метод_лаб.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
3.07 Mб
Скачать

Imshow Висновок зображення на екран

Синтаксис:

imshow ( l, n )

imshow ( l, [ low high ] )

imshow ( BW )

imshow ( X, map )

imshow ( HGB )

imshow (..., display_oplion )

imshow ( XData, YData,...)

imshow filename

h = imshow (...)

Опис:

Функція imshow(l, n) виводить на екран півтонове зображення 1, використовуючи при виведенні n рівнів сірого. Якщо при виклику функції опустити параметр n, то коли MATLAB запущений в графічному режимі Truecolor для виведення півтонового зображення використовується 256 градацій сірого або 64 градації сірого, коли MATLAB запущений в графічному режимі з меншою кількістю кольорів.

Функція imshow ( I, [ low high ] ) виводить на екран півтонове зображення I, додатково контрастуючи зображення, що виводиться. Пікселі зображення I, яскравість яких менше або Рівна low, відображаються чорним кольори. Пікселі, яскравість яких більше або дорівнює high, відображаються білим кольором. Пікселі, яскравість яких має значення між low і high, відображаються сірим кольором. Усі рівні сірого рівномірно розподілені від low до high. Якщо викликати функцію irnshow ( I, [ ] ), вказавши іншим аргументом порожній масив, то low буде присвоєне мінімальне значення в I ( low = min ( l (:))), a high буде присвоєне максимальне значення в I(max = max(I(:))).

Функція imshow(BW) виводить на екран бінарне зображення BW. Пікселі, значення яких дорівнює 0, відображуються чорним кольором. Пікселі, значення яких дорівнює I, відображуються білим кольором.

Функція imshow(X, map) виводить па екран палітрове зображення X з палітрою mар.

Функція imshow ( RGB ) виводить на екран повнокольорове зображення RGB. Додатково в перелічені функції можна передати параметр display_option ( imshow (.... display option ) ), який може приймати значення ' truesize ' і ' notruesize '. Якщо параметр display_option дорівнює ' truesize ', то imshow буде автоматично викликати функцію truesize. Якщо параметр display_oplion дорівнює ' notruesize ', то виклик функції truesize відбуватися не буде. Коли параметр display_option не визначений, виклик функції truesize залежить від значення глобальної змінної IPT ' ImshowTruesize '.

Крім того, у перераховані функції можна передати два двоелементних вектора XData і YData, що визначають діапазон зміни значень по осях просторової системи координат: imshow ( XDatа, YData,...).

Функція imshow filename виводить на екран зображення з файлу з ім'ям filename. Для читання файлу imshow викликає функцію imread. Якщо для функцій imshow визначити вихідний параметр h = imshow (...), то в h буде повернений описувач ( handler ) виведеного зображення як об'єкту графічного інтерфейсу MATLAB.

Im2bw Бінаризація відсіканням по порогу яскравості

Синтаксис:

BW = im2bw ( S, threshold )

BW = im2bw ( X, map, threshold )

Опис:

Група функцій im2bw створить бінарне зображення, використовуючи відсікання по порогу яскравості. Для цієї мети повноколірні і палітрових зображення конвертуються в напівтонові. Пікселі результуючого бінарного зображення BW приймають значення 0 ( чорний колір ), якщо яскравість відповідних пікселів вихідного зображення менше порога threshold, і значення 1 ( білий колір ), якщо яскравість відповідних пікселів зображення більше або дорівнює threshold. Поріг threshold повинен задаватися в діапазоні [ 0,1 ]. Часто дану операцію називають бінаризацією за порогом.

Функція BW = im2bw ( S. threshold ) використовується для перетворення напівтонового або повнокольорового зображення S в бінарне BW.

Функція BW = im2bw ( X. map, threshold ) використовується для перетворення палітрового зображення X з ​​палітрою mар в бінарне BW.

Початкове зображення може мати формат представлення даних double або uint8. Результуюче зображення має формат uint8.

Приклад:

Розглянемо приклад виділення на зображенні чорних круглих об'єктів напівтоновому зображенні з рис. 2.11, а. Якщо встановити поріг рівним 0.1, то утворюється бінарне зображення BW, показане па мал. 1.11, б. Далі на цьому зображенні можна, наприклад, підрахувати кількість об'єктів інтересу за допомогою функції bwlabel ( ~ BW )

% ехаmp10.m

% Приклад демонструє бінаризацію напівтонового зображення

% за порогом яскравості.

% Читання зображення і виведення його на екран.

I = imread ( ' rs.tif ' );

imshow ( I );

% бінаризація за порогом 0.1

% і вивід отриманого бінарного зображення на екран.

BW = im2bw ( I, 0.1 );

figure, imshow ( BW );

RGB2GRAY Перетворення повнокольорового зображення в півтонове

Синтаксис:

I = rgb2gray ( RGB )

newmap = rgb2gray ( map )

Опис:

Функція I = rgb2gray ( RGB ) створює півтонове зображення I, перетворюючи R -, G -, В - складові пікселів повнокольорового зображення RGB у відповідні їм значення яскравості.

Функція newmap = rgb2gray ( map ) створює палітру newmap, що складається із значень яскравості (градацій сірого ), отриманих перетворенням R -, G -, В -складових кольорів вихідної палітри mар.

Яскравість вважають рівною Y -складової системи кольору YIQ. Для перетворення в кольорову систему YIQ функція rgb2gray викликає функцію rgb2ntsc.

Формати подання даних вихідного RGB і результуючого I зображень збігаються.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.