Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ОБДЗ / Лекции Access / Проектування РБД / 9а_опитування заключення

.pdf
Скачиваний:
6
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
64.81 Кб
Скачать

9 КОНТРОЛЬНІ ОПИТУВАННЯ

9.1 Представлення моделей баз даних

Опитування №1 проводиться по розділу 4.

В індивідульному завданні (ІЗ) надається структура БД. Під час опитування необхідно:

1.Визначити вид заданої моделі БД

2.Подати БД у відповідності з іншими моделями.

9.2 Концептуальне моделювання

Опитування №2 проводиться по розділу 3, який виноситься на самостійне вивчення.

В ІЗ надається короткий опис предметного середовища (ПО). Під час опитування необхідно:

1.Дати короткий опис процесу обробки інформації короткими реченнями

звикористанням підметів, присудків і додатків (3-4 речення). Кожне речення має починатися з нової строки. Позначити підмети, присудки та додатки.

2.Провести аналіз ПО та визначити ті характеристики, які можуть змінюватися в часі. Навести їх формулювання, наприклад: вважаємо, що працівник у часі може змінювати місце роботи.

3.Розробити ІМД і навести її рисунок у вигляді ER-діаграми типу “Сутності – зв'язки”. В діаграмі рекомендовано визначити різні види сутностей (стрижні, асоціації, характеристики, позначення), їх атрибути та ключі.

4.Надати опис МД за допомогою МІМ.

При виконанні роботи необхідно враховувати наступне:

реквізит ПІБ (особа, людина, працівник) визначається як 8 атрибутів (прізвище, ім'я, по-батькові, стать, дата народження, резюме, фотографія, телефон);

реквізит місце роботи – це 3-4 атрибути (підприємство*, підрозділ, посада, оклад);

реквізит адреса – це 4-6 атрибутів (поштовий індекс, населений пункт*, район*, вулиця, будинок, номер квартири або офісу).

Атрибути, які позначені знаком *, застосовуються у разі необхідності. Наприклад, якщо БД створюється для одного підприємства, то для місця роботи атрибут Підприємство можна не включати. Якщо БД створюється по району, місту або області (кілька підприємств), то цей атрибут необхідний.

У ІЗ, що стосуються сплати за комунальні послуги при використанні лічильників умовно вважаємо, що покази цих лічильників регулярно знімаються в останній день кожного місяця.

9.3 Розробка логічних моделей даних

Опитування проводиться по розділам 5-6.

В ІЗ надається короткий опис предметного середовища (ПО).

82

Під час опитування необхідно:

1.Визначити структуру УТ.

2.Розробити ЛМД і навести її рисунок у вигляді ER-діаграми типу “Таблиці – зв'язки”. В діаграмі рекомендовано визначити таблиці, їх поля, первинні та альтернативні ключі.

При виконанні роботи необхідно враховувати додаткові вимоги до полів:

– атрибут ПІБ (особа, людина, працівник) визначається як 8 полів (прізвище, ім'я, по-батькові, стать, дата народження, резюме, фотографія, телефон);

– атрибут місце роботи – це 3-4 поля (підприємство*, підрозділ, посада, оклад);

– атрибут адреса – це 4-6 полів (поштовий індекс, населений пункт*, район*, вулиця, будинок, номер квартири або офісу).

У ІЗ, що стосуються сплати за комунальні послуги при використанні лічильників умовно вважаємо, що покази цих лічильників регулярно знімаються в останній день кожного місяця.

ЗАКЛЮЧЕННЯ

Логічна МД є основою розробки БД сучасної ІС. Вибір правильного рішення при проектуванні БД – це мистецтво. Не існує твердого та швидкого правила, яке вказує, який з варіантів схеми БД є найкращим. Основні питання проектування такої МД були розглянуті в цьому конспекті. Положення, що були викладені вище, можуть бути використані при виконанні робіт по проектуванню РБД.

Логічна МД – це шаг до розробки фізичної МД у середовищі сучасних СУБД. В той же час ЛМД отримує “зворотній” вплив з боку ФМД.

Розробка рішень з інформаційного забезпечення ІС залежить як від можливостей СУБД, так і від характеристик програмних додатків, що використовують БД.

Питання фізичної реалізації БД будуть розглянуті окремо.

Конспект призначений для студентів напрямів підготовки “Комп'ютерні науки” та “Комп’ютерна iнженеpiя” при вивчені дисципліни “Організація баз даних і знань”, студентів інших спеціальностей, слухачів курсів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, які вивчають комп’ютерні інформаційні технології.

83

84

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Проектування РБД