Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Met_ACCESS2010_2013.pdf
Скачиваний:
31
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
3.63 Mб
Скачать

AB

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

.

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

w.

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

A BBYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

AB

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

.

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

w.

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

A B BYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ "ІНФОРМАТИКА" Тема: Робота с базами даних в

СУБД ACCESS 2010

(для студентів економічних спеціальностей)

Донецьк - 2013

AB

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

.

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

w.

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

A BBYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

AB

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

.

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

w.

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

A B BYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ "ІНФОРМАТИКА" Тема: Робота с базами даних в

СУБД ACCESS 2010

(для студентів економічних спеціальностей)

Розглянуто на засіданні кафедри обчислювальної математики і програмування.

Протокол № 8 від 21.03.2013 р.

Затверджено на на навчально -видавничій раді ДонНТУ.

Протокол № 3 від 5.06.2013 р.

Донецьк - ДонНТУ - 2013

AB

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

buy

 

r

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

w.

 

 

 

 

o

УДК 002(075.8)

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

A BBYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ББК 32.81я73

AB

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

.

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

w.

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

A B BYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації та завдання до практичних робіт з дисципліни "Інформатика". Тема: Робота с базами даних в СУБДACCESS 2010 (для студентів економічних спеціальностей) /укладачі: Бєльков Д.В., Єдемська Є.М.

- Донецьк: ДонНТУ, 2013. – 142 c.

Навчально-методичний посібник відповідає програмі навчального курсу дисципліни „Інформатика”. Він містить необхідний теоретичний матеріал і завдання для виконання студентами економічних спеціальностей практичних робіт за темою "Програмні засоби роботи з базами та сховищами даних". Вони призначені для навчання студентів основам роботи з базами і сховищами даних, а саме основам обробки економічних інформаційних масивів засобами СУБД АССЕSS 2010.

Методичні вказівки призначені для студентів денної і заочної форми навчання.

Укладачі:

Бєльков Д.В., доцент,

 

Єдемська Є.М., ст. викладач,

Рецензент:

Відповідальний за випуск:

Павлиш В.М., професор

 

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

 

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

m

B

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

A

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

w.

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

A BBYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

AB

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

.

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

w.

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

A B BYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП......................................................................................................................

 

 

4

1 ЗНАЙОМСТВО З MICROSOFT ACCESS 2010 .................................................

5

2 КОМП'ЮТЕРНИЙ ПРАКТИКУМ ....................................................................

13

2.1 Практична робота № 1. "Обробка економічних масивів даних

 

засобами СУБД ACCESS 2010".................................................................

13

2.1.1

Методичні вказівки ..........................................................................

14

2.1.2

Варіанти завдань до практичної роботи № 1 ..................................

49

2.1.3

Приклад .............................................................................................

79

 

2.1.3.1

Завдання ...............................................................................

79

 

2.1.3.2

Нормалізація даних..............................................................

80

 

2.1.3.3

Встановлення типу і властивостей полів для таблиць.......

81

 

2.1.3.4

Зв'язки таблиць. Схема даних .............................................

82

 

2.1.3.5

Створення структур таблиць...............................................

83

 

2.1.3.6

Використання Майстра Підстановок..................................

85

 

2.1.3.7

Створення форм ...................................................................

89

 

2.1.3.8

Заповнення таблиць .............................................................

91

 

2.1.3.9

Створення запитів і звіту.....................................................

93

2.2Практична робота № 2. "Розробка структури бази даних, інтерфейсу користувача для розв’язання завдання засобами СУБД

ACCESS 2010" ..........................................................................................

109

2.2.1 Методичні вказівки ........................................................................

109

2.2.2 Варіанти завдань до практичної роботи № 2 .................................

110

ЛІТЕРАТУРА .......................................................................................................

141

3

 

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

 

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

m

B

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

A

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

w.

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

A BBYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

AB

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

.

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

w.

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

A B BYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційне

забезпечення

включає

сукупність

 

єдиної

систем

показників, потоків

інформації – варіантів організації

документообігу; систем

 

класифікації

і

кодування

економічної

інформац, уніфіковануї

систему

 

документація і різні інформаційні масиви(файли), що зберігаються в машині і

 

на машинних носіях і що мають різну міру організації.

 

 

 

 

Внутрішньомашинне інформаційне забезпечення пов'язане з характером,

 

пошуком і обробкою інформації і складається зі

всіляких за,

змісто

призначенню,

організації файлів

і

інформаційних

зв'язків

між

ними. Воно

 

включає всі види спеціально організованої на машинних носіях інформації для

сприйняття, передачі і обробки технічними засобами. Внутрішньомашинне

 

інформаційне

забезпечення

може

бути

створене

як

безліч

локальн

(незалежних) файлів, кожен

з яких

відображає деяку

безліч

однорідних

управлінських документів, або як база даних. При створенні бази даних файли

 

не є незалежними, бо структура одних файлів(склад полів) залежить від

 

структури інших. Тому структура файлів бази даних часто не

відповідає

структурі управлінських документів, на основі яких ці файли створюються.

Файли бази даних розробляються з дотриманням

певних

принципів

орієнтацією на одну з моделей бази даних.

 

 

 

 

 

 

При збільшенні об'ємів інформації для багатоцільового вживання і

ефективного

задоволення

інформаційних

потреб

різних

користувач

використовується інтегрований підхід до створення внутрішньомашинного

інформаційного забезпечення.

Принцип

інтеграції

передбачає

організацію

 

зберігання інформації у вигляді банку даних.

 

 

 

 

 

 

 

Будь-який банк даних в своєму складі завжди

містить

наступні

два

основні компоненти:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- базу даних (БД), яка є не що інше, як даталогічне представлення

 

інформаційній моделі підприємства;

 

 

 

 

 

 

 

- систему

управління

базою

даних(СУБД),

за

допомогою

якої

 

реалізується централізоване управління даними, що зберігаються в базі, доступ

 

до них і підтримка їх в стані, відповідному стану предметної області.

 

 

 

Для

рішення

задач

підприємства

потрібно

всі

дані упорядкувати

по

об'єктах і рознести по таблицях і запитам бази . данихЦей етап інакше

 

називається

нормалізацією,

у

результаті

якого

виробляється

найбільш

ефективний і гнучкий спосіб збереження даних.

 

 

 

 

 

 

4

AB

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

.

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

w.

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

A BBYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

AB

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

.

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

w.

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

A B BYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ЗНАЙОМСТВО З MICROSOFT ACCESS 2010

Access 2010 - це засіб проектування баз даних, за допомогою якого можна відстежувати важливу інформацію.

В деяких випадках для відстежування подібної інформації необхідна реляційна база даних - сховище даних, з метою усунення надмірності розбитих на невеликі набори (таблиці) і зв'язаних один з одним через загальні елементи (поля). Наприклад, реляційна база даних для планування заходів може містити

таблицю

з

відомостями

про

клієнтів, таблицю

з

відомостями

про

постачальників і таблицю з відомостями про заходи. Таблиця з відомостями

 

про заходи

може включати

поле для

зв'язку з таблицею

клієнтів і поле

для

зв'язку з таблицею постачальників. Таким чином, наприклад, при зміні номера телефону постачальника відповідні дані потрібно буде змінити лише в таблиці

постачальників, а не в кожному заході за участю цього постачальника.

 

 

Додаток

Access

дозволяє

легко

і

швидко

розробляти

додатки

з

реляційними

базами

даних

для

управління

інформацією. У нім

можна

 

створювати бази даних для відстежування практично будь-яких відомостей,

 

наприклад складських запасів, професійних контактів або бізнес-процесів.

 

Новий інтерфейс користувача, представлений

в Office Access

2007 і

 

вдосконалений

в Access 2010, спрощує

пошук

команд і

функцій, які

раніше

 

були приховані в складних меню і панелях інструментів.

 

 

 

Основу середовища Access 2010 складають візуальні

засоби (команди у

 

вигляді кнопок, полів для введення інформації або меню), розташовані на

 

Стрічці, для управління вмістом бази даних в процесі її створення і обробки.

 

Середовище Access 2010 розроблене

з

врахуванням

всіх етапів процесу

 

створення бази даних: створення і редагування таблиць, форм, запитів,

звітів і

 

так далі, що забезпечує ефективну роботу з додатком.

Новий призначений для користувача інтерфейс, представлений в Office Access 2010, спрощує пошук команд і функцій, які раніше були приховані в складних меню і панелях інструментів.

Стрічка є набором вкладок, на яких розташовані групи команд,

 

впорядкованих по виконуваних функціях. Стрічка замінила меню і панелі

 

інструментів, які використовувалися в попередніх версіях Access.

 

Нижче вказані основні переваги стрічки.

 

 

Вкладки

команд –

вкладки,

на яких

команди відображуються

і

групуються відповідно до способу їх використання, аби їх можна було легко

 

знайти в потрібний момент.

 

 

 

 

Контекстні

вкладки

команд–

вкладки, що

з'являються в певному

 

контексті, тобто залежно від того, над яким об'єктом ведеться робота і які

 

завдання виконуються. Контекстна вкладка команд містить команди, які з

 

найбільшою вірогідністю можуть потрібно для роботи.

 

Колекції -

нові елементи

управління, які

дозволяють проглянути

 

результат вживання стилю або параметра, перш ніж зробити вибір.

5

AB

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

B

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

 

.

 

A

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

 

m

 

 

w

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

w. .

o

Необхідно відзначити, що Стрічка складається з стандартних вбудованих

w

w. .

o

 

 

 

 

 

A BBYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

A B BYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вкладок, корінці яких відображуються у вікні додаткаAccess 2010:

"Файл",

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Главная", "Создание", "Внешние данные", "Работа с базами данных"

(рис. 1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1.4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1 – Вкладка "Главная" Стрічки вікна Access 2010

Рис. 1.2 – Вкладка "Создание" Стрічки вікна Access 2010

Рис. 1.3 – Вкладка "Внешние данные" Стрічки вікна Access 2010

Рис. 1.4 – Вкладка "Работа с базами данных" Стрічки вікна Access 2010

На вкладці "Главная" Стрічки вікна Access 2010 розміщені групи кнопок "Режимы", "Буфер обмена", "Сортировка и фильтр", "Записи", "Найти", "Окно", "Форматирование текста" (рис. 1.5 -1.11).

Рис. 1.5 – Группа "Режимы" вкладки "Главная" Стрічки вікна Access 2010

6

AB

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

.

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

w.

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

A BBYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

AB

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

.

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

w.

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

A B BYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6 – Группа "Буфер обмена" вкладки "Главная" Стрічки вікна Access 2010

Рис. 1.7 – Группа "Сортировка и фильтр" вкладки "Главная" Стрічки вікна

Access 2010

Рис. 1.8 – Группа "Записи" вкладки "Главная" Стрічки вікна Access 2010

Рис. 1.9 – Группа "Найти" вкладки "Главная" Стрічки вікна Access 2010

Рис. 1.10 – Группа "Окно" вкладки "Главная" Стрічки вікна Access 2010

7

AB

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

.

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

w.

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

A BBYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

AB

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

.

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

w.

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

A B BYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.11 – Группа "Форматирование текста" вкладки "Главная" Стрічки вікна

Access 2010

На вкладці "Создание" Стрічки вікна Access 2010 розміщені групи кнопок "Шаблоны", "Таблицы", "Запросы", "Формы", "Отчеты", "Макросы и код"

(рис. 1.12 -1.17).

Рис. 1.12 – Группа "Шаблоны" вкладки "Создание" Стрічки вікна Access 2010

Рис. 1.13 – Группа "Таблицы" вкладки "Создание" Стрічки вікна Access 2010

Рис. 1.14 – Группа "Запросы" вкладки "Создание" Стрічки вікна Access 2010

Рис. 1.15 – Группа "Формы" вкладки "Создание" Стрічки вікна Access 2010

8

AB

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

.

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

w.

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

A BBYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

AB

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

.

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

w.

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

A B BYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.16 – Группа "Отчеты" вкладки "Создание" Стрічки вікна Access 2010

Рис. 1.17 – Группа "Макросы и код" вкладки "Создание" Стрічки вікна

Access 2010

На вкладці "Внешние данные" Стрічки вікна Access 2010 розміщені групи кнопок "Импорт и связи", "Экспорт", "Сбор данных" (рис. 1.18 -1.20).

Рис. 1.18 – Группа "Отчеты" вкладки "Внешние данные" Стрічки вікна

Access 2010

Рис. 1.19 – Группа "Экспорт" вкладки "Внешние данные" Стрічки вікна

Access 2010

Рис. 1.20 – Группа "Сбор данных" вкладки "Внешние данные" Стрічки вікна

Access 2010

9

AB

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

.

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

w.

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

A BBYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

AB

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

.

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

w.

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

A B BYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

На

вкладці "Работа с базами

данных" Стрічки

вікна Access 2010

розміщені

групи

кнопок"Сервис",

"Макрос", "Отношения", "Анализ",

"Перемещение данных", " Надстройки ", "Администратор"

(рис. 1.21 -1.27).

Рис. 1.21 – – Группа "Сервис" вкладки "Работа с базами данных" Стрічки вікна

Access 2010

Рис. 1.22 – – Группа "Макрос" вкладки "Работа с базами данных" Стрічки вікна

Access 2010

Рис. 1.23 – – Группа "Отношения" вкладки "Работа с базами данных" Стрічки вікна Access 2010

Рис. 1.24 – – Группа "Анализ" вкладки "Работа с базами данных" Стрічки вікна

Access 2010

10

AB

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

.

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

w.

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

A BBYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

AB

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

.

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

w.

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

A B BYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.25 – – Группа "Перемещение данных" вкладки "Работа с базами данных" Стрічки вікна Access 2010

Рис. 1.26 – – Группа "Надстройки" вкладки "Работа с базами данных" Стрічки вікна Access 2010

Рис. 1.27 – – Группа "Администратор" вкладки "Работа с базами данных" Стрічки вікна Access 2010

Крім того, в Access 2010 застосовуються контекстні групи вкладок, які з'являються на Стрічці при роботі з певним об'єктом в базі даних, наприклад, при роботі з малюнками, таблицями і так далі (рис. 1.28 – 1.33)

Рис. 1.28 – Вкладка "Работа с таблицами" ("Конструктор")

Рис. 1.29 – Вкладка "Работа с таблицами" ("Поля")

11

 

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

 

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

m

B

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

A

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

w.

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

A BBYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.30 – Вкладка "Работа с таблицами" ("Таблица")

AB

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

.

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

w.

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

A B BYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.31 – Вкладка "Работа с запросами" ("Конструктор")

Рис. 1.32 – Вкладка "Работа со связями" ("Конструктор")

Рис. 1.33 – Вкладка "Предварительный просмотр" при просмотре отчета

 

З'явилася область навігації, яка забезпечує легкий доступ до всіх об'єктів

в

базі

даних, відкритій

у

даний

момент. Область

навігації

можна

використовувати для впорядкування об'єктів за типом, датою створення, датою зміни, зв'язаною таблицею (на основі залежностей об'єктів), а також в призначених для користувача групах. Якщо потрібно більше вільного місця для роботи над макетом форми, то область навігації можна легко скрутити, аби

вона займала зовсім мало місця, але

як і

раніше

залишалася доступною.

Область навігації замінила вікно

бази

,данихяке

використовувалося у

попередніх версіях Access.

 

 

 

За умовчанням таблиці, запити, форми, звіти і макроси відображуються у вигляді вкладок об'єктів у вікні Access.

12

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]