Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КВП / Задания к теме 9.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
168.45 Кб
Скачать

Завдання практично – стереотипного рівня

Тема 9 вимірювання магнітних величин

9.1 Загальні положення

9.2 Вимірювання магнітного потоку

Таблиця 9.1,9.2.а

питання, завдання

Питання, завдання

вірної

відповіді

1

Які Ви знаєте основні параметри магнітного поля?

2

Як аналітично зв’язані між собою параметри магнітного поля?

3

Що таке міра магнітного потоку?

4

Що таке міра напруженості магнітного поля?

5

Що таке міра магнітної індукції?

6

Яке фізичне явище є основою вимірювань магнітного потоку в постійному магнітному полі?

7

Що таке магнітовимірювальний перетворювач (МВП)?

8

Що таке веберметр?

9

Як вимірюється магнітний потік в постійному магнітному полі за допомогою веберметра?

10

Як залежить кут відхилення стрілочного покажчика веберметра від величини магнітного потоку, що вимірюється?

11

Як вимірюється магнітний потік, що змінюється в часі?

12

Як аналітично визначається величина магнітного потоку за методом одного вольтметра та вимірювальної котушки?

13

За допомогою вольтметра та вимірювальної котушки з кількістю витків w було здійснене вимірювання магнітного потоку Фm (амплітудне значення), який змінний у часі. Визначте величину коефіцієнту форми кривої магнітного потоку k , якщо відомі величина ЕРС та частота зміни магнітного потоку у часі.

Відповіді на запитання до теми 9

9.1 Загальні положення

9.2 Вимірювання магнітного потоку

Таблиця 9.1,9.2.б

вірної

відповіді

Відповідь

1

Це котушка на кварцовому каркасі, по якій проходить струм силою в 1 А.

2

;

Продовження таблиці 9.1,9.2.б

вірної

відповіді

Відповідь

3

До затискачів приладу приєднується вимірювальна котушка, з витками якою зчіплюється вимірювальний магнітний потік. Принцип вимірювання можна пояснити, використовуючи загальний закон вимірювання магнітного потоку в замкнутому контурі, а саме: магнітний потік, який зчіпляється з замкнутим контуром, прагне залишиться незмінним. При зміні потоку, що вимірюється та що зчіплюється з витками вимірювальної котушки, змінюється потік, що зчіплюється з витками рухливої котушки веберметра, як наслідок, здійснюється повертання рухливої частини приладу на кут , який дорівнює:, тобто кут відхилення стрілочного покажчика прямо пропорційно залежить від величини магнітного потоку, що вимірюється.

4

Явище електромагнітної індукції

5

6

Магнітна індукція В, напруженість Н, намагніченість J.

7

8

Це перетворювач, який призначений для вимірювання магнітного потоку в постійному магнітному полі.

9

10

Це котушка зі струмом. Номінальне значення напруженості від 2·10-3 до 0,5·10-5 А/м при частоті від 0,01 до 30 МГц;

11

Такі вимірювання здійснюються за допомогою вольтметра з великим вхідним опором, який підключається до затискачів вимірювальної котушки. Якщо котушка розташована в змінному магнітному полі, в ній створюється ЕРС, яка дорівнює: , таким чином, за величиною величини магнітного потоку, що вимірюється, та за величиною частоти можна вимірювати амплітудне значення магнітного потоку, що змінюється в часі:

12

Це прилад, який призначений для вимірювання магнітного потоку, шкала такого приладу має одиниці вимірювання магнітного потоку.

13

Це котушка взаємної індуктивності, обмотки якої характеризуються малими активними опорами, індуктивністю та ємністю. Встановлено, що при силі струму 1 А магнітний потік складає 0,01 Вб;

Код перевірки результатів =

Завдання практично – стереотипного рівня