Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практика 2.docx
Скачиваний:
12
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
33.01 Кб
Скачать

Практична робота №2.

Тема: Оцінка фінансових ризиків на основі аналізу доцільності витрат

Час: 2 год.

Мета роботи: опрацювати методику оцінки фінансових ризиків на основі аналізу доцільності витрат. На основі розрахунку показників фінансової стійкості визначити зони ризику, що характеризують його рівень.

Після опрацювання теми студент повинен:

1) Знати:

а) зміст наступних фінансових категорій:

Аналіз доцільності витрат. Фінансова стійкість. Платоспроможність. Власний оборотний капітал. Власний капітал. Позиковий капітал. Фінансовий леверидж. Запаси і витрати. Ліквідність. Ліквідність балансу.

б) відповіді на наступні питання:

  1. В чому полягає сутність аналізу фінансової стійкості?

  2. Які існують підходи до оцінки фінансової стійкості підприємства? Які їх переваги і недоліки?

  3. В чому полягає сутність оцінки фінансових ризиків на основі аналізу доцільності витрат?

  4. За яким критерієм виділяють зони ризику за рівнем фінансової стійкості підприємства?

  5. З яких етапів складається процес управління фінансовою стійкістю?

  6. Які основні характеристики зон фінансового ризику з боку фінансової стійкості підприємства?

  7. Яким чином пов’язуються між собою фінансова стійкість і платоспроможність підприємства?

  8. Які відмінності між платоспроможністю і ліквідністю підприємства?

2) Вміти: розв’язувати задачі

Задача 1.

На базі фінансової звітності підприємства провести оцінку фінансової стійкості на основі аналізу доцільності витрат. Провести оцінку ризику втрати його платоспроможності і ліквідності.

Методичні вказівки до виконання задачі 1.

Фінансова стійкість будь-якого підприємства є однією з головних умов успішної та стабільної роботи в ринкових умовах. Фінансова стійкість характеризує такий стан фінансових ресурсів підприємства, за якого раціональне розпорядження ними є гарантією наявності власних коштів, стабільної прибутковості та забезпечення процесу розширеного відтворення. Тому важливим критерієм забезпечення стабільного функціонування й ефективного розвитку фінансово-кредитного механізму сільськогосподарських підприємств в ринкових умовах є достатня фінансова стійкість. Чим вища фінансова стійкість підприємства, тим більш воно незалежне від різких коливань ринкової кон’юнктури, а, отже, тим менше ризик його банкрутства.

Більшість авторів фінансову стійкість підприємства оцінюють за допомогою абсолютних і відносних показників. За абсолютний показник фінансової стійкості приймають наявність власних обігових коштів.

Цей показник свідчить, яка сума поточних активів підприємства сформована за рахунок власного капіталу. Наявність власного обігового капіталу в кожний конкретний період часу характеризує фінансову незалежність підприємства та його стан.

Для оцінки типу фінансової стійкості розраховують показники наявності джерел формування запасів і витрат, яким відповідають три показника забезпеченості запасів і витрат джерелам формування:

 надлишок або недолік власних оборотних коштів;

 надлишок або недолік власних і довгострокових позикових коштів;

 надлишок або недолік загальної величини основних джерел.

Розрахунок показників наведений у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1