Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Шевченко / ЛР5

.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
29.02.2016
Размер:
104.45 Кб
Скачать

Лабораторна робота № 5

Тема: «HTML.Створення сайтів на основі фреймів.»

Мета: Вміти створювати сайти, розподіляти їх на фрейми, створівати текстові та графічні навігаційні панелі.

Теоретичні відомості

Створення фреймів

Для поділу вікна броузера на фрейми

<FRAMESET {COLS|ROWS}=”розмір лівой обл.,розмір правої обл.,...”>

<FRAME параметри>

<FRAME параметри>

...

</FRAMESET>

Розміри областей задають: відносно у % або фіксовано - у пікселях та розєднуються «,».

Параметри <FRAME >

SRC =Url стартового html-файлу

NAME=назва фрейма - значенням якого є назва фрейму, цю назву придумує користувач, вона використовуватиметься далі як значення па­раметра TARGET тега <А>.

Параметри для тегів FRAMESET та FRAME

FRAMEBORDER={0|1} <!--Задає наявність рамок фреймів (0 за умовчанням) або no|yes

BORDER =ширину межі між фреймами у пікселях

BORDERCOLOR=колір межи (за умовчаннямсірий)

Тільки для FRAME

MARGINHIGHT=величину відступів зверху у пікселях

MARGINWIDTH=величину відступів від бокових

SCROLLING =”{no|yes|auto}” Задає наявність чи відсутність смуг прокручування у вікні

NORESIZE (Забороняє змінювати розміри фрей­му у вікні броузера (без значень))

Послідовність виконання роботи

 1. Створіть сайт про себе. Складіть основний файл, який запускатиме сайт та розподіляти його на фрейми.

Сайт поділіть на два вертикальних фрейма, лівий – вузший та правий. Лівий фрейм матиме зміст сайту у вигляді гіперпосилань для навігації по сайту, правий – як початкова сторінка та для перегляду сторінок сайту.

 1. Збережіть основний файл під назвою index.html.

 1. Складіть файл для опису лівого фрейму.

Він повинен містити: заголовок, наприклад, Сайт Прізвище І.П. та 4 гіперпосилання на файли, які мають містити інформа­цію про вас особисто, вашу родину, друзів, місце навчання, ваші захоплення, успіхі у навчанні, адресу тощо (можно скористатися файлами, які були створені у лабораторних роботах №1,2 ).

Забезпечте відображення сторінок у правому фреймі.

 1. Збережіть файл під назвою leftframe.html.

 2. Складіть файл для опису правого фрейму. Він має вигляд початкової сторінки сайту, наприклад, слідуючого змісту: Запрошуємо на сайт Прізвище І.П.

 3. Збережіть його під назвою rightframe.html.

 4. Своріть файл для опису фреймів «Моя біографія», «Мої захоплення», «Мої успіхи», «Моя адреса». Збережіть їх з відповідними назвами. Завдайте в leftframe.html гіперпосилання на них.

 5. Розташуйте інформацію у фреймах як найкраще, відформатуйте тексти, задайте необхідні параметри.

Задайте фон фреймам. Відкрийте почергово файли leftframe.html та rightframe. Наприклад, жовтий фон у лівому фреймі і зелений — у правому.

Заберіть межу між фреймами.

Задайте смуги прокручування лише для правого фрейму.

 1. Створіть початкову сторінку більш цікавою. Виконайте відповідні зміни у файлі.

Поділіть правий фрейм на два горизонтальних фрейма. У вузькому верхньому фреймі розташуйте особисту емб­лему з деякого графічного файлу або фотографію.

У нижньому фреймі організуйте перегляд сторінок.

 1. Удоскональте сайт, щоб він виглядав як найліпше. Перегляньте його у броузері.

Сайт з розкритою сторінкою Моя біографія.

Контрольні запитання

 1. Що таке фрейми?

 2. Яке призначення основного html-файлу?

 3. Які параметри може мати тег <FRAMESET>?

 4. Які параметри може мати тег <FRAME>?

 5. Як створюються складні конфігурації фреймів?

 6. Яке призначення параметра TARGET?

 7. Яке призначення тега-контейнера NOFRAME?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Шевченко