Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Крок 1 / 2003 база / 0687CB~1

.RTF
Скачиваний:
26
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
535.62 Кб
Скачать

Первинний банк “Крок 1 Стоматологія” після первинної експертизи

Медичний профіль – Нормальна анатомія

ItemID

Текст завдання

Правильна відповідь - DistrA

DistrB

DistrC

DistrD

DistrE

Сечо-кам’яна хвороба ускладнилися виходом камінця з нирки. На якому рівні сечовода, вірогідніше всього, він може зупинитися?

* На межі черевної та тазової частин

В лоханці

В середній черевній частині

На 2 см вище впадіння в сечовий міхур

На 5 см вище тазової частини

Під час оперативного втручання на малому тазі жінки виникла необхідність перев’язати маткову артерію. Яке з утворень може бути випадково перев’язаним разом з нею?

* Сечовід

Маткова труба

Кругла зв’язка матки

Внутрішня клубова вена

Сечівник

У хворого чоловіка пухлина задньої стінки сечового міхура. Який комплект органів, вірогідніше всього, може бути залучений в процес?

* Пряма кишка, сім’яні міхурці, ампула сім’явиносної протоки

Передміхурова залоза

Пряма кишка, передміхурова залоза

Чоловічий сечівник

Куперові залози

При аускультації серця було встановлено роздвоєння І тону в V міжреберному просторі по середньоключичній лінії. Патологія якого клапана вислухав лікар?

* Двостулкового

Тристулкового

Клапана аорти

Клапана легеневого стовбура

Клапана верхньої порожнистої вени

При аускультації серця було встановлено роздвоєння І тону на основі мечоподібного відростка грудини. Патологія якого клапана вислухав лікар?

* Тристулкового

Двостулкового

Клапана аорти

Клапана легеневого стовбура

Клапана верхньої порожнистої вени

При аускультації серця був визначений діастолічний шум в ІІ міжреберному проміжку по правій пригрудинній лінії. Патологія якого клапана вислухав лікар?

* Клапана аорти

Двостулкового

Тристулкового

Клапана легеневого стовбура

Клапана верхньої порожнистої вени

При аускультації серця був визначений систолічний шум в ІІ міжреберному проміжку по лівій пригрудинній лінії. Патологія якого клапана вислухав лікар?

* Клапана легеневого стовбура

Двостулкового

Тристулкового

Клапана аорти

Клапана верхньої порожнистої вени

У дітей роблять тільки верхню трахеотомію внаслідок низького розташування:

* Перешийка щитоподібної залози

Часток щитоподібної залози

Гортані

Трахеї

Язика

Молода мати звернулась до лікаря з занепокоєнням щодо відсутності сльозовиділення у дитини 2-х тижнів під час плачу. Коли починає працювати слізна залоза у дітей?

* З 3 тижня життя

З 2 місяця життя

З 6 місяця життя

З 8 тижня життя

Одразу після народження

Жінка звернулась до лікаря зі скаргами на набряклість та болючість нижньої кінцівки, припухлість вен та вузлів на медіальній поверхні стегна. Яка з вен уражена?

* Велика підшкірна вена

Мала підшкірна вена

Стегнова вена

Підколінна вена

Великогомілкова вена

У чоловіка 40 років запалення яєчка ускладнилось його водянкою. Необхідне оперив не втручання. Яку з оболонок яєчка останньою розтинає хірург під час операції?

* Парієтальний листок піхвової оболонки яєчка

М’ясисту оболонку

Внутрішню сім’яну фасцію

М’яз підіймач яєчка

Зовнішню сі’яну фасцію

Під час операції видалення мтаки лікар перев’язує маткову артерію, яка проходить у товщі широкої зв’язки матки. При цьому треба пам’ятати, що біля маткової артерії проходить сечовід, де саме?

* Ззаду

Спереду

Зверху

Знизу

Латеральніше

Одностороннє варікозне поширення вен яєчка спостерігається зліва. Порушення відтоку крові відбулося через:

* Vena testicularis sinistra

Vens testicularis dextra

Vena renalis sinistra

Vena renalis dextra

Vena ovarica

Лікар-рентгенолог при обстеженні шлунка в нормі обов’язково повинен побачити під лівим куполом діафрагми:

* Газовий пухир шлунка

Велику кривизну шлунка

Малу кривизну шлунка

Воротарну частину шлунка

Цибулину 12-палої кишки

При захворюванні на рак одного з органів грудної порожнини, пухлина метастазує дуже швидко, оскільки лімфа від цього органу частіше всього відтікає одразу в грудну лімфатичну протоку, який це орган?

* Стравохід

Легені

Трахея

Серце

Виличкова залоза

При виконанні операції з приводу пухлини черевної частини сечоводу у хворого 38 років, лікар повинен пам’ятати, яка судина найближче його розташована біля сечоводу?

*A. testicularis

A. renalis

A. ileocolica

A. iliaca interna

A. iliaca communis

У хворої жінкі 47 років при обстеженні виявлено рефлюкс (обратний заброс сечі) Лікар повинен знати якій частині нирки в розташовані гладкі м’язи, які припиняють обратний ток сечі?

*Calyx renalis minor

Calyx renalis major

Pelvis renalis

Ductuli papillares

Capsula glomeruli

У хворої жінки 52-років після травми при огляді лікар констатував зниження пульсації, блідність шкіри і зниження температури в цій області великого пальця правої руки. Ушкодження якої з артерій верхньої кінцівки найімовірніше приводить до таких наслідків?

* a. princeps pollicis

a. ulnaris

a. radialis

a. digitalis communis

a. digitalis propria

Хворому чоловіку, 55 років, після операції потрібно вивести з сечового міхура сечу катетером. Лікар повинен пам’ятати яка частина сечівника найбільш звужена:

* pars membranacea

ostium uretrae externum

fossa navicularis

pars spongiosa

pars prostatica

При оперативному втручанні на черевної порожнині хірургу необхідно виділити початок коріння брижі тонкої кишки. Де у нормі розташоване це місце?

* Зліва в ділянці дванадцятипало-порожньокишкового згину.

В ділянці правого згину ободової кишки.

В ділянці лівого згину ободової кишки.

В ділянці сигмоподібної ободової кишки.

В правому брижовому синусі.

Хворому 35 років прзначено проведення цистоскопії, лікар повинен пам’ятати, що межою між фіксованою та рухомою частинами чоловічого сечівника є:

* lig. Fundiforme

lig. Suspensorium penis

Pars. prostatica urethrae

Radix penis

Fascia penis profunda

У лікарню поступила хвора на гіпертонічну хворобу 61 року, у якої виявлено аневрізму a. communicans posterior артеріального кола великого мозку. Які судини цього кола вона з’єднує в нормі?

* A. carotis interna et a. cerebri posterior

A. carotis interna et a. cerebri media

A. carotis externa et a. cerebri anterior

A. cerebri anterior et a. cerebri media

A. cerebri media et a. cerebri posterior

До лікарні для проведення коронографії (обстеження кровотоку у вінцевих артеріях серця) поступив хворий 63 років. Лікар повинен знати на які гілки розподіляється ліва коронарна артерія?

* R. interventricularis anterior et r. circumflexus

R. interventricularis anterior et r. ascendens

R. interventricularis posterior et r. descendens

R. interventricularis anterior et posterior

R. ventriculi dexter et sinister

При обстеженні хворого 65 років, який страждає на аритмію та екстрасістолію(порушення ритму серця), були виявлені зміни у функції подепікардіальних серцевих сплетінь. Яка їх кількість у нормі за класифікацією В.П. Вороб’йова?

* 6

8

11

7

3

При осмотре полости рта стоматолог обнаружил кариозную полость на поверхности коронки второго малого коренного зуба, обращенного к первому моляру. Назовите пораженную поверхность коронки.

*Facies distalis

Facies vestibularis

Facies lingualis

Facies mesialis

Facies occlusalis

У больного удален зуб, у которого язычная поверхность меньше щечной. Жевательная поверхность в форме овала. Глубокая поперечная борозда разделяет щечный и язычный бугорки. Корень сильно сдавлен в мезио-дистальном направлении с продольными бороздами на аппроксимальных поверхностях и раздвоен. Определите какой зуб удален.

*Первый верхний премоляр

Верхний клык

Нижний клык

Первый нижний премоляр

Второй верхний премоляр

Стоматолог при осмотре полости рта ребенка обнаружил короткую уздечку верхней губы. На какие зубы окажет негативные последствия эта аномалия развития?

*Медиальные верхние резцы

Медиальные нижние резцы

Латеральные верхние резцы

Латеральные нижние резцы

Верхние клыки

При обследовании больного обнаружен полип в дистальном отделе толстой кишки. Определите локализацию полипа.

*Rectum

Caecum

Colon descendens

Colon sigmoideum

Colon transversum

У больного с желчекаменной болезнью развилась механическая желтуха. При обследовании установлено, что камень находится в общем желчном протоке. Какие желчевыводящие протоки образуют обтурированный проток?

*Ductus hepaticus communis et ductus cysticus

Ductus hepaticus dexter et sinister

Ductus hepaticus dexter et ductus cysticus

Ductus hepaticus sinister et ductus cysticus

Ductus hepaticus communis et ductus choledochus

У больной с опухолью поджелудочной железы развилась механическая желтуха вследствие сдавления желчевыводящего протока. Какой проток подвергся сдавлению?

*Ductus choledochus

Ductus cysticus

Ductus hepaticus communis

Ductus hepaticus dexter

Ductus hepaticus sinister

Больная обратилась с жалобами на боли в правой латеральной области живота. При пальпации определяется плотное, неподвижное, опухолевидное образование. В области какого отдела пищеварительной трубки возможно наличие опухоли?

*Colon ascendens

Colon transversum

Colon descendens

Colon sigmoideum

Caecum

В кардиологическое отделение поступила больная с нарушением кровоснабжения левого предсердия. Изменение кровотока какой артерии привело к данному состоянию

*R. Circumflexus

R. interventricularis anterior

A. coronaria dextra

R. interventricularis posterior

R. r. ventricularеs

У больного при обследовании в кардиологическом отделении установлено нарушение венозного оттока от задних стенок обоих желудочков. Нарушение кровотока в какой вене оно вызвано?

*V. cordis media

V. cordis magna

V. v. cordis minimae

V. cordis parva

V. obliqua atrii sinistri

У больного при рентгенологическом обследовании обнаружено затемнение в легком. Поставлен диагноз: правосторонняя верхнедолевая пневмония. Определите зону затемнения?

* Между I-IV ребрами

Между IV-VI ребрами

Между III-VII ребрами

Между II-V ребрами

Между I-VI ребрами

У больного при обследовании обнаружена опухоль, находящаяся у входа пищевода в желудок. Какая часть желудка поражена?

*Pars cardiаca

Fundus

Pars pylorica

Fornix

Corpus ventriculi

Стоматолог при осмотре полости рта обнаружил на границе средней и задней трети спинки языка воспаленные сосочки. Какие сосочки языка воспалились?

*Papillae vallatae

Papillae fungiformes

Papillae foliаtae

Papillae filiformes

Papillae conicae

При осмотре полости рта врач обнаружил небольшую язву на передней левой небной дужке. На какую мышцу, залегающую в толще этой дужки, возможно распространение процесса?

*M. palatoglossus

M. styloglossus

M. palatopharyngeus

M. genioglossus

M. hyoglossus

При обследовании больного обнаружена опухоль дистального отдела тонкой кишки. Определите локализацию опухоли.

*Ileum

Jejunum

Caecum

Colon sigmoideum

Duodenum

У больной обнаружена опухоль начального отдела толстой кишки. Определите локализацию опухоли.

*Caecum

Colon ascendens

Colon sigmoideum

Rectum

Colon descendens

У лікарню госпіталізована хвора у важкому стані з діагнозом – геморагічний інсульт в ділянці лобної долі правої півкулі головного мозку. У шкодження якої артерії найбільш ймовірно призвело до цього стану?

*A. Cerebri anterior.

A. cerebri posterior.

A. communicans anterior.

A. cerebri media.

A. communicans posterior.

У хворого наявна гіперестезія шкіри присередньої поверхні плеча. З паталогією якого нерва це пов’язано?

*Присереднього шкірного нерва плеча.

Серединного.

Ліктьового.

Променевого.

Пахвового.

Під час обстеження, у хворого виявлено абсцес крило-піднебінної ямки. Куди може розповсюдитись інфекція при несвоєчасному наданні медичної допомоги?

*Орбіту, гайморову порожнину.

Міжкрилоподібний простір.

Sinus frontalis.

Міжапоневротичний, підапоневротичний скроневі простори

Барабанну порожнину.

Після перенесеної тупої травми грудної клітки, у хворого з’явилась біль в грудині, яка посилювалась при постукуванні, набряк шиї та грудної клітки. Про ураження органів якого середостіння може йти мова?

*Переднього.

Середнього.

Заднього.

Верхнього.

Усіх відділів.

Після перенесеного ГРЗ, у хворої спостерігається затруднене носове дихання, підвищена температура, головні болі, сльозовиділення, болючість при пальпації в ділянці fossa canina зправа. Запаленням якої пазухи ускладнилось захворювання?

*Sinus maxillaris dexter.

Sinus frontalis dexter.

Sinus shenoidalis dexter.

Середні комірки решітчастої кістки зправа.

Bulla ethmoidalis dexter.

У хворого наявний гнійно-запальний процес у передміхуровому клітковинному просторі. Гній розповсюдився із цього простору на стегно. Через яку анатомічну структуру відбулося поширення гною?

*Затульний канал.

Lacuna vasorum.

Lacuna musculorum.

Стегновий канал.

Canalis adductorius.

У хворого після лікування перелому променевої кістки у типовому місці, виникло ускладнення: явища атрофії шкіри пальців, порушення чутливості, контрактура кисті (перерозгинання в п’ястно-фалангових і згинання в між фалангових суглобах) – контрактура Фолькмана. Про найбільш виражену контрактуру якого м’яза слід думати?

*M. flexor digitorum profundus.

M. flexor policis longus.

M. interossei palmares

M. lumbricalis.

M. palmaris longus.

Після обстеження хворому поставлено діагноз: синдром паркінсонізму. Які структури головного мозку втягнуті в патологічний процес?

*Смугасте тіло.

Внутрішня капсула.

Таламус.

Лімбічна кора.

Ретикулярна формація.

Підчас обстеження, невропатологом виявлено у хворого втрату больової та температурної чутливості тіла зліва. Який провідний шлях уражений патологічним процесом?

*Правий бічний спинномозково-таламічний шлях.

Лівий передній спинномозково-таламічний шлях.

Правий задній спинномозково-мозочковий шлях.

Лівий передній спинномозково-мозочковий шлях.

Правий цибулинно-таламічний шлях.

У хворого підозра на пухлину великого сосочка дванвдцятипалої кишки. В якому відділі дванадцятипалої кишки локалізується дана патологія?

*Нисхідна частина

Верхня частина

Горизонтальна частина

Висхідна частина

Ампула

Хворому діагностували пухлину відхідникового каналу прямої кишки. Як розміщується даний відділ прямої кишки відносно очеревини?

*Екстраперіонеально

Інтраперітонеально

Мезаперітонеально

Екстра і частково мезаперітонеально

Інтра і частково мезаперітонеально

До лікаря звернулася жінка із скаргами на неможливість підняти руку вище горизонтального рівня. Діагностовано ураження n. аccessories. З порушенням функції якого м’язу пов’язана дана симптоматика?

*M. trapezius.

M. deltoideus.

M. serratus anterior.

M. levator scapulae.

M. coracobrashialis.

У тенісиста діагностовано тендиніт одного з м’язів поясу верхньої кінцівки, що зумовлює тертя сухожилка об акроміальний відросток лопатки. Сухожилок якого м’яза уражений?

*Надостьового.

Підлопаткового.

Підостьового.

Великого круглого.

Дельтоподібного.

У хворого 65 років при неврологічному обстеженні виявлено крововилив у межах верхньої скроневої звивини. У зоні кровопостачання якої артерії воно знаходиться?

( Середня мозкова артерія

Передня мозкова артерія

Задня мозкова артерія

Передня сполучна артерія

Основна артерія

У медико-генетичній консультації було проведено обстеження вагітної жінки (20- тижнева вагітність). На УЗО плід розвинутий нормально, відхилень від норми немає. Які судини плода з(єднує артеріальна протока?

( Легеневий стовбур з аортою

Легеневий стовбур з легеневими венами

Легеневий стовбур з нижньою порожнистою веною

Аорту з нижньою порожнистою веною

Аорту з верхньою порожнистою веною

У медико-генетичній консультації було проведено обстеження вагітної жінки (20- тижнева вагітність). На УЗО плід розвинутий нормально, відхилень від норми немає. Яка з названих судин містить у плода артеріальну кров?

( Пупкова вена

Пупкова артерія

Аорта

Легеневий стовбур

Нижня порожниста вена

Хірург-стоматолог готується до операції на нижній щелепі. Йому потрібно згадати від чого починається нижня коміркова артерія?

( Від нижньощелепного відділу верхньощелепної артерії

Від підскроневого відділу верхньощелепної артерії

Від крило-піднебінного відділу верхньощелепної артерії

Від лицевої артерії

Від язикової артерії

Внаслідок перенесеної жінкою хвороби кут матки став відкритим назад. Яке з перелічених положень займає матка?

(Антефлексія

Латеропозіція

Ретроверзія

Ретрофлексія

Антеверзія

У хворої жінки 20 років яєчник змістився у нижні відділи малого малого тазу. Яка з названих зв’язок у першу чергу постраждала?

(Підвішувальна зв’язка яєчника

Кругла зв’язка матки

Прямокишково-маткова

Власна зв’язка яєчника

Кардинальні

У жінки сталося запалення навколоматкової клітковини. Дайте визначення цього утвору.

(Параметрій

Ендометрій

Міометрій

Періметрій

Перітендіній

Вагітна жінка зазнала негативного впливу підвищеної дози випромінювання. Внаслідок цього в процесі внутрішньоутробного розвитку її плода порушилось формування статевого горбка. Вади яких статевих органів можливі у даному випадку?

(Печеристі тіла статевого члена, клітор

Калитка, великі соромітні губи

Губчасте тіло статевого члена, малі соромітні губи

Передміхурова частина сечівника, присінок піхви

Яєчки, яєчники

У дитини при пальпації виявлено: затримка опускання правого яєчка на рівні пахвинного каналу. В анамнезі – встановлена дія несприятливого чинника зовнішнього середовища під час вагітності жінки. На якому місяці внутрішньоутробного розвитку сформувалася ця патологія?

(7-8 місяці

3-4 місяці

5-6 місяці

8-9 місяці

9-10 місяці

В наслідок перенесеної хвороби у чоловіка порушилось розширення голосової щілини. Яка з перелічених м(язів пошкоджена?

( Задній персне–черпакуватий м(яз

Бічний персне-черпакуватий м(яз

Персне-щитоподібний м(яз

Щито-черпакуватий м(яз

Голосовий м(яз

У хворого встановлено запалення слизової оболонки лобової пазухи. В який з перелічених утворів буде прямувати запальна рідина?

( Середній носовий хід

Верхній носовий хід

Нижній носовий хід

Хоани

Підскронева ямка

У хворої виявлено ексудативний плеврит. На якому рівні необхідно провести плевральну пункцію?

( ІХ міжреберья

VІІІ міжреберья

VІІ міжреберья

Х міжреберья

VІ міжреберья

У хворої при медичному обстежені виявлено пухлину верхівки правої легені. Які сегменти розташовані у верній часткі правої легені?

( Верхівковий, задній, передній

Верхівково-задній, передній

Верхній і нижній язичковий

Верхній і нижній язичкові, верхівковий

Задній передній

У хлопчика 17 років у калиткі міститься одне яєчко. Друге яєчко пальпується у ділянці пахвинного каналу. Як називається така аномалія розвитку?

( Крипторхізм

Монорхізм

Анархізм

Бінорхізм

Тріпорхізм

У жінки 28 років виявлена позаматкова вагітність. У який простір очеревини можливе попадання рідини?

( Прямокишково - матковий

Міхурово - матковий

Правий брижовий синус

Лівий брижовий синус

Міхурово- прямокишковий

Мати звернулась за допомогою до педіатра. Хвора дівчинка 6 місяців з високою температурою, плаче, пихає іграшки у рот. Який зуб прорізується у цьому віці?

( Присередній нижній різець

Бічний нижній різець

Присередній верхній різець

Бічний верхній різець

Нижній кутній зуб

Мати звернулась за допомогою до педіатра. Хвора дівчинка 8 місяців з високою температурою, плаче, пихає іграшки у рот. Який зуб прорізується у цьому віці?

( Бічний нижній різець

Присередній нижній різець

Малий кутній зуб

Ікло

Нижній кутній зуб

Мати звернулась за допомогою до педіатра. Хворий хлопчик 12 місяців з високою температурою, плаче, пихає іграшки у рот. Який зуб прорізується у цьому віці?

( Нижній перший великий кутній зуб

Присередній нижній різець

Малий кутній зуб

Ікло

Нижній другий великий кутній зуб

Мати звернулась за допомогою до педіатра. Хвора дівчинка 14 місяців з високою температурою, плаче, пихає іграшки у рот. Який зуб прорізується у цьому віці?

( Перший верхній великий кутній зуб

Присередній нижній різець

Малий кутній зуб

Ікло

Нижній другий великий кутній зуб

Мати звернулась за допомогою до педіатра. Хвора дівчинка 16 місяців з високою температурою, плаче, пихає іграшки у рот. Який зуб прорізується у цьому віці?

( Нижнє ікло

Присередній нижній різець

Малий кутній зуб

Верхнє ікло

Нижній другий великий кутній зуб

Мати звернулась за допомогою до педіатра. Хвора дівчинка 19 місяців з високою температурою, плаче, пихає іграшки у рот. Який зуб прорізується у цьому віці?

( Верхнє ікло

Присередній нижній різець

Малий кутній зуб

Нижнє ікло

Нижній другий великий кутній зуб

При виконанні плевральної пункції, яку виконували у 8-му міжребровому проміжку справа між середньою пахвинною та лопаточною лініями, хірург занадто глибоко ввів голку. Що травмував лікар?

( Нижню частку легені

Середню частку легені

Верхню частку легені

Корінь легені

Легеневу зв(язку

При огляді хлопчика 5 років, лікар відмітив, що дитина дихає через рот. За допомогою додаткових методів дослідження було встановлено збільшення розмірів одного з мигдаликів лімфоепітеліального глоткового кільця. Який це мигдалик?

( Глотковий

Язиковий

Трубний

Піднебінний

Гортанний

Під час холецистектомії у лігатуру крім пузирної артерії потрапила інша судина, що призвело до некрозу правої частки печінки. Яку артерію перев(язав хірург?

( Праву гілку власної печінкової артерії

Ліву гілку власної печінкової артерії

Шлунково-дванадцятипалу артерію

Загальну печінкову артерію

Власну печінкову артерію

Хірург провів розріз по лініїї, яка сполучає середину ліктьової ямки з точкою, розташованою на 0,5 см присередньо від шилоподібного відростка променевої кістки. Доступ до якої судини здійснював лікар?

( Променева артерія

Ліктьова артерія

Плечова артерія

Поверхнева долонна артеріальна дуга

Глибока долонна артеріальна дуга

Одним з етапів проведення нефректомії є виділення жирової клітковини з ніжки нирки. Яке з утворень не входить до складу ніжки нирки?

( Лозоподібне венозне сплетення

Артерія нирки

Сечовід

Ниркові нерви

Лімфатичні судини нирки

Ураження якої частини сечівника може виникнути при механічній травмі статевого члена?

( Губчастої

Перетинчастої

Внутрішньостінкової

Передміхурової

Міхурової

Для уточнення діагнозу жінці необхідно повести пункцію Дугласового простору (прямокишково-маткова заглибина). Де потрібно провести прокол стінки піхви?

( Задня частина склепіння

Передня частина склепіння

Права бічна частина склепіння

Ліва бічна частина склепіння

Передня стінка піхви

При проведенні катетеризації сечового міхура у жінки необхідно ввести катетер у зовнішнє вічко сечівника. Де воно розташоване?

( Між клітором і отвором піхви

Збоку від вуздечки клітора

На головці клітора

Між отвором піхви та анальним отвором

На тілі клітора

При обстежені чоловіка 65 років виявлено збільшення передміхурової залози. Яка частина сечівника постраждала?

( Передміхурова

Внутрішньостінкова

Губчаста

Печериста

Проміжна

У разі передопераційного обстеження у хворого була виявлена подвоєна нирка. На якій стадії розвитку нирки сформувалася ця аномалія?

( Первинна нирка

Переднирка

Остаточна нирка

Головна нирка

Тазова нирка

У військкоматі , на УЗО-діагностиці у хлопчика 19 років було виявлено опущення нирки. На рівні яких хребців розташовані нирки ?

( 11 грудного та 3 поперекового

9-10 грудних

4-5 поперекових

12 грудного та 1 поперекового

9-12 грудних

Під час тяжких пологів відбувся розрив лобкового сімфіза. Який орган вірогідно може бути травмований ?

( Сечовий міхур

Пряма кишка

Яєчники

Маткові труби

Матка

При обстежені чоловіка 70 років виявлена пухлина правої нирки. Який орган розташований над ниркою?

( Надниркова залоза

Селезінка

Шлунок

Підшлункова залоза

Жовчний міхур

При операції на нирках хірургу потрібно виділити ніжку нирки. Що виходить з ниркових воріт?

( Ниркова вена, сечовід

Ниркова артерія, сечовід

Ниркова артерія, нерви та лімфатичні судини

Ниркові артерія та вена

Ниркові судини та нерви

При операції на нирках хірургу потрібно виділити ніжку нирки. Що входить у ниркові ворота?

( Ниркова артерія, нерви

Ниркова артерія, сечовід

Ниркова артерія, нерви та лімфатичні судини

Ниркові артерія та вена

Ниркові судини та сечовід

При рентгенологічному дослідженні у пацієнта виявлено, що права нирка розташована на рівні ІV-V поперекових хребців. Чи є нормальною така скелетотопія нирки?

*Ні. В нормі нирка розташовується на рівні ХІІ грудного – І-ІІ поперекових хребців

Ні. В нормі нирка розташовується на рівні ІІ-ІІІ поперекових хребців

Ні. В нормі нирка розташовується на рівні ІІІ-ІV поперекових хребців

Ні. В нормі нирка розташовується на рівні Х-ХІ грудних хребців.

Так. В нормі нирка розташовується на рівні ІV-V поперекових хребців.

До складу сім(яного канатика входить все, крім:

*Сім(явипорскувальної протоки

Сім(явиносної протоки

Яечкових артерій і вен

Сім(явиносних артерій і вен

Лімфатичних судин і нервів

У пацієна 25 років лікар-кардіолог під час аускультації виявив систолічний шум на верхівці серця. Про ураження якого клапану можна думати в даному випадку?

*Недостатність мітрального клапану

Недостатність аортального клапану

Недостатність тристулкового клапану

Недостатність легеневого клапану

Стеноз тристулкового клапану

У пацієна 60 років лікар-кардіолог під час обстеження виявив, що верхівковий поштовх знаходиться на 2,5 см назовні від середньоключичної лінії. Про які зміни відділів серця можна думати в даному випадку?

*Гіпертрофію лівого шлуночка

Гіпертрофію правого шлуночка

Гіпертрофію правого передсердя

Гіпертрофію лівого передсердя

Гіпертрофію правого і лівого передсердя

Під час оперативного втручання на органах черевної порожнини хірург виявив кишку, яка має жирові підвіски, стрічки та випини. Який це відділ кишки?

*Ободова

Пряма

Дванадцитипала

Порожня

Клубова

У якому відділі нефрона виробляється первинна сеча?

*У клубочку

У проксимальних звивистих канальцях

У дистальних звивистих канальцях

У петлі Генле

У прямих канальцях

При веденні уретрального катетера уролог повинен пам”ятати, що найвужчою частиною чоловічого сечівника є:

*Перетинкова

Міхурова

Тазова

Простатична

Губчаста

При введенні ендоскопа з метою бронхоскопії лікар повинен пам”ятати, що біфуркація трахеї знаходиться на рівні:

*V грудного хребця

VІІ шийного хребця

VІІ грудного хребця

ІХ грудного хребця

ХІ грудного хребця

Хворому 50-ти років з пухлиною гортані проведено трахеостомію. Визначте на якому рівні вона була проведена?

*Між першим і другим хрящами трахеї

Між другим і третім хрящами трахеї

Між третім і четвертим хрящами трахеї

Між четвертим і п”ятим хрящами трахеї

Між перстеноподібним хрящем гортані і першим хрящем трахеї

Через які анатомічні утворення гній може розпосюджуватись на стегно з клітко-винного простору, який розміщений попереду сечового міхура (spatium prevesicale)?

*Затульний і стегновий канали

Судинна і м(язева затоки

Малий сідничий отвір

Над- і підгрушеподібні отвори

Пахвинний канал

На які частини поділяється чоловічий сечівник?

*Простатичну, перетинкову, губчасту

Міхурову, простатичну, губсасту

Простатичну, печеристу

Міхурову, перетинкову, губчасту

Простатичну, губчасту, печеристу

До складу пародонту входять?

*Періодонт; зубна альвеола; ясна; цемент

Періодонт; ясна; зуб

Ясна; зуб; зубна альвеола; періодонт

Зубна альвеола; ясна; цемент

Періодонт; корінь зуба; зубна альвеола

При попаданні інородного тіла у дихальні шляхи де найчастіше воно опиняється?

*Правий головний бронх

Лівий головний бронх

Гортань

Трахея

Сегментарні бронхи

У результаті запалення ясен у хворої 60 років визначається набряк, біль і кровотеча з ясен в ділянці нижньої щелепи, з порушенням акту жування. Які судини при цьому страждатимуть?

Нижні коміркові артерія та вена

Нижні очні артерія та вена

Щелепно-під’язикові артерія та вена

Язикові артерія та вена

Лицеві артерія та вена

У 65 річного хворого було діагностовано запалення жирової клітковини в ділянці сідничо-відхідникової ямки, яке потребує оперативного втручання. На дні цієї ямки розміщені окрім n. pudendus.

A. et v. pudendae internаe

A. et v. rectales mediae

A. et v. vesicales inferiores

A. et v. testiculares

A. et v. gluteae superiores

В хірургічне відділення районної лікарні поступила хвора 40 років з пухлиною правого згину ободової кишки. Під час видалення пухлини були перев’язані гілки кровоносних судин цієї ділянки. Це:

A. et v. colicae mediae et a. et v. colicae dexstrae

A. et v. hepatica propria et a. et v. gastroduodenales

A. et v. gastricae sinistri et a. et v.pancreatoduodenales superiores

A. et v. colicae sinistre et a. et v.lienales

A. et v. iliocolicae aa. et vv. sigmoidei

У хворого чоловіка 58 років виявлена каверна в ділянці другого сегмента правої легені. Хворому проведено оперативне втручання по видаленню каверни, під час якого була проведена резекція:

заднього сегмента

верхівкового сегмента

присереднього сегмента

бічного сегмента

переднього сегмента

У юнака 18 років після вуличної бійки травмована бічна ділянка лиця. При огляді лікар встановив, що шкіра травмована, рана відкрита, гілка нижньої щелепи зламана, з жувальних м’язів залишився цілим тільки той, що не піднімає щелепу, це:

Бічний крилоподібний м’яз

Передні пучки скроневого м’яза

Середні пучки скроневого м’яза

Жувальний м’яз

Присередній крилоподібний м’яз

Дитина проковтнула гостру маленьку пластинку і вона потрапила до гортані. Ларингоскопічно було визначено, що пластинка порізала ділянку рядом з ріжкуватим хрящем, це:

Рlica aryepiglotica

Рlica vocalis

Рlica vestibularis

Рlica interarytenoidea

Glottis

Під час ретельного дослідження легень хворого 45 років встановлено, що абсцес знаходиться на нижній поверхні частки і ця поверхня обернена до fissura horizontalis. Це частка:

Верхня правої легені

Верхня лівої легені

Середня

Нижня лівої легені

Нижня правої легені

Хворого 45 років турбувала папілома в порожнині носа. Лікар встановив, що вона знаходиться на утворі, під яким відкривається сльозово-носова протока, це:

Нижня носова раковина

Верхня носова раковина

Клино-решітчастий закуток

Решітчастий пухир

Середня носова раковина

У дитини 4 місяців в lig. umbilicale medianum виявлена порожнина з рідиною в місці відходження цієї зв’язки від ділянки сечового міхура, що є його:

Верхівкою

Тілом

Дном

Шийкою

Трикутником

У жінки 60 років під час операції встановлено, що фіброміома матки росте між листками широкої зв’язки збоку біля дна матки, тоб-то вона лежить в:

Mesometrium

Myometrium

Parametrium

Perimetrium

Isthmus uteri

У чоловіка 60 років при обстеженні виявлено,що закрилось ліве вічко протоки, що відкривається на сім’яному горбку, це ductus:

Ejaculatorius

Deferens

Excretorius

Epididymidis

Glandulаe bulbourethralis

У чоловіка 45 років виявлений алкогольний цироз печінки, викликаний враженням венозної системи, яка починається і закінчується капілярами. Це вени системи:

V.portаe hepatis

V. cavae superioris

V. cavae inferioris

V. azygos

V. hemiazygos

У хворого Л.27 років остеомієлітом нижньої щелепи в патологічний процес задіяна артерія, яка проходить в товщі mandibula.В результаті запалення у хворого виник набряк обличчя в ділянці нижньої щелепи. Яка артерія вражена?

A. alveolaris inferior

A. submentalis

A. lingualis

A. labialis inferior

A. sphenopalatina

Студентка 17 років видавила гнійничок у медіальному куті ока. Через 2 дні вона поступила в інститут нейрохірургії з діагнозом тромбоз печеристої пазухи. Яким шляхом інфекція попала в цю пазуху?

Через v.angularis

Через v. maxillarіs

Через v. profunda faciei

Через v. transversa faciei

Через v. diploicae frontalis

Чоловік 70 років під час бриття зрізав гнійник в ділянці соскоподібного відростка. Через 2 дні він був доставлений в лікарню з діагнозом запалення оболон головного мозку. Яким шляхом інфекція проникла в порожнину черепа? Через:

V. emissariaе mastoideaе

V.v. labyrinthi

V.v. tympanicae

V.v. stylomastoideaе

V.v. auriculares

У жінки 30 років після проколу вуха для сережки загострилася виразка шлунку. Який нерв був подразнений?

N. vagus

N. glossopharyngeus

N. facialis

N. auriculotemporalis

N. mandibularis

У хворого порушений один із відділів мозку, який має на кору великих півкуль найбільш характерний висхідний неспецифічний активуючий вплив. Який це відділ ?

*Ретикулярна формація.

Таламус.

Гіпокамп.

Мозочок.

Базальні гангліі.

У чоловіка 40 років після щелепно-лицевої травми порушилася функція під’язичної та підщелепної залози зліва. Слини з цих залоз виділяється мало. Функція якого нерву порушена?

*VII, лицевого

Симпатичного

Х пари, блукаючого

XIІ пари, язикоглоточного

XIІ пари, язикоглоточного

У жінки 28 років при проведенні операції на черепі пошкоджено волокна барабанної струни. Як після такого пошкодження зімнеться кількість і характер слини?

*Зменшиться виділення рідкої слини

Збільшиться виділення густої слини

Збільшиться виділення рідкої слини

Зменшиться виділення густої слини

Виділення слини не зміниться

При обстеженні пацієнта виявлено, що після перенесеної щелепно-лицьової травми він не може висунути нижчу щелепу допереду і змістити її в праву сторону. Параліч якого м’язу є причиною вказаної патології?

*Правого жувального

Лівого жувального

Правого скроневого

Лівого скроневого

Правого латерального

Хворий 30 років, із запаленням пульпи зуба, звернувся до лікаря із скаргами на головні болі та слизові виділення з носа. Після огляду йому встановили діагноз – пульпіт, ускладнений синуситом. До якої з параназальних пазух, потрапила інфекція від кореня зуба?

*Верхньощелепна

Лобна

Клиновидна

Решітчаста

Сосцеподібна

Хворий 35 років, звернувся до прийомного покою із скаргами на нежить та головний біль на протязі 5 днів. Після обстеження йому встановили діагноз – гайморит (запалення верхньощелепної пазухи). Крізь який носовий хід інфекція потрапила до цієї пазухи?

*Середній

Верхній

Нижній

Загальний

Носоглотковий

Хворий 18 років, звернувся до лікарні із скаргами на шум та больові відчуття у вусі. Об’єктивно – у хворого гостре респіраторне захворювання, реніт. Крізь який отвір глотки інфекція потрапила до барабанної порожнини та викликала її запалення?

*Глотковий отвір слухової труби

Барабанний отвір слухової труби

Хоани

Зів

Вхід до гортані

Хворого госпіталізовано із запаленням легенів. При обстеженні, лікар встановив, що нижня межа правої легені по середньоключичній лінії знаходиться на рівні VIII ребра. На якому рівні, в нормі, розташований нижній край правої легені по середньоключичній лінії?

*VI ребро

VII ребро

VIII ребро

IХ ребро

Х ребро

Хворого 50 років, госпіталізовано з приводу ниркової кольки. Після обстеження йому встановили діагноз – каміння в нирковій лоханці. На рівні якого поперекового хребця проекується лоханка нирки?

*II

III

IV

V

VI

Хворого 65 років, прооперовано з приводу пухлини сечоводу. Під час операції виявлено, що пухлина проросла до брижі тонкої кишки. Який відділ сечоводу вражений пухлиною?

*Черевний

Тазовий

Внутрішньоорганний

Лоханка

Чашки

У хворого 43 років після перенесеного запалення очеревини спостерігається запалення одної з оболонок яєчка. Яка з оболонок яєчка найбільш вірогідно запалена?

* tunica vaginalis testis

fascia cremasterica

fascia spermatica interna

fascia spermatica externa

m. cremaster

При обстеженні у хворого 42 років виявлене запалення в ділянці синуса над’яєчка. Яка з оболонок яєчка вірогідно ушкоджена?

* tunica vaginalis testis

fascia cremasterica

fascia spermatica interna

fascia spermatica externa

m. cremaster

При обстеженні хворого 32 років виявлена пухлина передміхурової залози, яка локалізована між обома сім’явипорскувальними протоками. Яка частка передміхурової залози вражена?

* isthmus

lobus sinister

lobus dexter

lobus anterior

lobus posterior

У наслідок травми низу передньої стінки живота у хворої ушкоджена зв’язка, що знаходиться у пахвинному каналі. Яка це зв’язка?

* ligamentum teres uteri

ligamentum latum uteri

ligamentum ovarium proprium

ligamentum lacunare

ligamentum inguinale

У наслідок поранення у постраждалої виявлено пошкодження передньої частини матки. Положення матки anteversio. Яка частина матки ушкоджена?

* fundus

corpus

isthmus

portio vaginalis cervix uteri

portio supravaginalis cervix uteri

У хворої 23 років унаслідок недбалого проведення маніпуляції виникло ушкодження в ділянці найбільш глибокого відділу склепіння піхви. Який це відділ?

* задній

передній

правий

лівий

нижній

У жінки 68 років виявлена пухлина піхви діаметром 1 см, яка знаходиться в ділянці excavatio rectouterina. В якій частині піхви вона розташована?

* на верхній 1/3 задньої стінки

на верхній стінці

на передній стінці

на нижній 1/3 задньої стінки

на середній 1/3 задньої стінки

У хворого 53 років після поранення в ділянці промежини відмічається довільне сечовиділення

* m. sphyncter uretre

m. ischiocavernosus

m. bulbospongiosus

m. transversus perinei superficialis

m. transversus perinei profundus

У хворого 37 років виявлено водянку яєчка. Між якими утворенями накопичується серозна рідина в патологічних випадках.

* між парієтальною та вісцеральною пластинками tunica vaginalis testis

між fascia spermatica externa et fascia m. cremaster

між fascia m. cremaster et m. cremaster

між fascia spermatica interna et tunica vaginalis testis

між tunica dartos et fascia spermatica externa

У хворох 60 років при ангіокардіографії встановлено звуження кровоносної судини, що розташована вінцевій борозні серця ліворуч. В якій з кровоносних судин віявлені патологічні зміни?

* ramus circumflexus

ramus interventricularis posterior

a. coronaria dextra

a. coronaria sinistra

ramus interventricularis anterior

У хворого на туберкульоз легень збільшились трахеобронхіальні лімфатичні вузли, які розташовані між дугою аорти та біфуркацією трахеї що привело до змін серцевого ритму. Які нерви, або нервові сплетення можуть здавлюватись при такій патології

* глибоке серцеве сплетення

блукаючий нерв

Поверхневе серцеве сплетення

Симпатичні нерви

внутрішньоорганні серцеві сплетення

При осмотре полости рта стоматолог обнаружил кариозную полость на поверхности коронки второго малого коренного зуба, обращенного к первому моляру. Назовите пораженную поверхность коронки.

*Facies distalis

Facies vestibularis

Facies lingualis

Facies mesialis

Facies occlusalis

У больного удален зуб, у которого язычная поверхность меньше щечной. Жевательная поверхность в форме овала. Глубокая поперечная борозда разделяет щечный и язычный бугорки. Корень сильно сдавлен в мезио-дистальном направлении с продольными бороздами на аппроксимальных поверхностях и раздвоен. Определите какой зуб удален.

*Первый верхний премоляр

Верхний клык

Нижний клык

Первый нижний премоляр

Второй верхний премоляр

Стоматолог при осмотре полости рта ребенка обнаружил короткую уздечку верхней губы. На какие зубы окажет негативные последствия эта аномалия развития?

*Медиальные верхние резцы

Медиальные нижние резцы

Латеральные верхние резцы

Латеральные нижние резцы

Верхние клыки

При обследовании больного обнаружен полип в дистальном отделе толстой кишки. Определите локализацию полипа.

*Rectum

Caecum

Colon descendens

Colon sigmoideum

Colon transversum

У больного с желчекаменной болезнью развилась механическая желтуха. При обследовании установлено, что камень находится в общем желчном протоке. Какие желчевыводящие протоки образуют обтурированный проток?

*Ductus hepaticus communis et ductus cysticus

Ductus hepaticus dexter et sinister

Ductus hepaticus dexter et ductus cysticus

Ductus hepaticus sinister et ductus cysticus

Ductus hepaticus communis et ductus choledochus

При вивченні гістологічного препарату в слизовій оболонці порожнини рота визначені сальні залози. З якого відділу отримано препарат?

Шовна зона щоки

Спинка язика

Слизова частина губи

Шовна зона твердого піднебіння

Дно порожнини рота

Соседние файлы в папке 2003 база