Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
moduli / Latin_na_ukr_PMK__1.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
672.26 Кб
Скачать
 1. * вени обличчя;

 2. Поверхня вени;

 3. Вена обличчя;

 4. поверхневі вени;

 5. поверхня вен.

102. Додайте необхідне закінчення до терміну fossa crani… anter…(передня ямка черепа):

 1. * -i, -ior;

 2. –um, -ius;

 3. –a, -ia;

 4. –um, -ium;

 5. –i, -ioris.

103. Додайте необхідне закінчення до терміну sulcus frontal… (лобна борозна):

 1. * -is;

 2. -e;

 3. -us;

 4. -i;

 5. -ae.

104. До І-ІІ відміни належать прикметники із закінченнями в словниковій формі:

 1. * -us, -a, -um;

 2. -er, -is, -e;

 3. -is, - e;

 4. –r/ -s/-x, -is;

 5. -ior, -ius.

105. Основа прикметників І–ІІ відміни визначається :

 1. * за формою femininum без закінчення;

 2. за формою masculinum без закінчення;

 3. за формою neutrum без закінчення;

 4. за формою Gen. Sing. без закінчення;

 5. збігається з формою masculinum;

106. Прикметники узгоджуються з іменниками:

 1. * в роді, числі і відмінку;

 2. тільки в роді;

 3. в роді та числі;

 4. тільки у відміні;

 5. в роді, числі, відмінку та у відміні.

107. Рід, число та відмінок прикметника в терміні визначаються за:

 1. * означуваним іменником;

 2. словниковою формою;

 3. іншим прикметником;

 4. формою Gen. Sing;

 5. 0.

108. Прикметники з двома родовими закінченнями (напр.brevis,e) відносяться:

 1. * до ІІІ відміни;

 2. до І відміни;

 3. до ІІ відміни;

 4. до І и ІІ відмін;

 5. 0.

109. Прикметники з закінченнями –ior, - ius (напр. major, jus) належать до:

 1. * ІІІ відміни;

 2. І и ІІ відмін;

 3. IV відміни;

 4. II відміни;

 5. V відміни.

110. Порядок слів в латинському анатомічному терміні «глибокий(1) шийний(2) лімфатичний(3) вузол(4)» буде таким:

 1. * 4, 3, 2, 1;

 2. 1, 2, 3, 4;

 3. 4, 2, 3 ,1;

 4. 4, 3, 1 ,2;

 5. 3, 4, 2, 1.

111. Порядок слів у латинському анатомічному терміні «суглобовий(1) м’яз(2) коліна(3)» буде таким:

 1. * 2, 1, 3;

 2. 1, 2, 3;

 3. 2, 3, 1;

 4. 3, 2, 1;

 5. 1, 3, 2.

112. Порядок слів у латинському анатомічному терміні «широка(1) зв’язка(2) легені(3)» буде таким:

 1. * 2, 1, 3;

 2. 1, 2, 3;

 3. 2, 3, 1;

 4. 3, 2, 1;

 5. 1, 3, 2.

113. Порядок слів у латинському анатомічному терміні «глибока(1) вена(2) обличчя(3)» буде таким:

 1. * 2, 3, 1;

 2. 1, 2, 3;

 3. 2, 1, 3;

 4. 3, 2, 1;

 5. 1, 3, 2.

114. Порядок слів у латинському анатомічному терміні «нижня(1) поверхня(2) язика(3)» буде таким:

 1. * 2, 3, 1;

 2. 1, 2, 3;

 3. 2, 1, 3;

 4. 3, 2, 1;

 5. 1, 3, 2.

115. Додайте необхідне закінчення до терміну «парна кістка» – os… par...:

 1. *-, -;

 2. -sis, - is;

 3. -sa, - is;

 4. -sis, -;

 5. -sa, -.

116. Виберіть правильний варіант перекладу терміна «задній ріг»:

 1. * cornu posterius;

 2. cornus posterioris;

 3. cornu superius;

 4. cornus superioris;

 5. cornu minus.

117. Завершіть переклад терміна «піднебінний отвір» - foram… palatin…:

 1. *-en, - um;

 2. -inis, um;

 3. -inis, i;

 4. -ina, a;

 5. -a, - a.

118. Завершіть переклад терміна «передня вена» - ven… anter…:

 1. *-a, -ior;

 2. -ae, ior;

 3. -ae, ioris;

 4. -a, ioris;

 5. -ae, iores.

119. Завершіть переклад терміна «простий суглоб» - articulati… simpl…:

 1. * -o, -ex;

 2. -onis, -icis;

 3. -ones, -ices;

 4. -o, -icis;

 5. -onis, -ex.

120. Виберіть правильний варіант перекладу терміна «дно жовчного міхура»:

 1. * fundus vesicae felleae;

 2. corpus vesicae felleae;

 3. fundus vesicae urinariae;

 4. corpus vesicae urinariae;

 5. fossa vesicae felleae.

121. Перекладіть термін «щитоподібна залоза»:

 1. *glandula thyreoidea;

 2. glandula palatina;

 3. pancreas;

 4. glandula suprarenalis;

 5. glandula submandibularis.

122. Перекладіть термін «вилична кістка»:

 1. *os zygomatĭcum;

 2. os frontale;

 3. os occipitale;

 4. os latum;

 5. os temporale.

123. Перекладіть термін «піднебінна поверхня»:

 1. *facies palatina;

 2. facies articularis;

 3. facies dorsalis;

 4. foramen palatinum;

 5. os palatinum.

124. Перекладіть термін «решітчаста кістка»:

 1. *os ethmoidale;

 2. os sacrum;

 3. os zygomaticum;

 4. os pariеtale;

 5. os temporale .

125. Додайте необхідне закінчення до терміну os lat…(широка кістка):

 1. *um;

 2. a;

 3. us;

 4. i;

 5. ae .

126. Додайте необхідне закінчення до терміну genu dextr…(праве коліно):

 1. *um;

 2. a;

 3. us;

 4. i;

 5. ae .

127. Додайте необхідне закінчення до терміну musculus long…(довгий м’яз):

 1. * us;

 2. a;

 3. um;

 4. i;

 5. ae .

128. Додайте необхідне закінчення до терміну vena gastric…(шлуночкова вена):

 1. *a;

 2. us;

 3. ae;

 4. um;

 5. i.

129. Додайте необхідне закінчення до терміну vertebra cervical…(шийний хребець):

 1. *is;

 2. e;

 3. a;

 4. i;

 5. ae.

130. Додайте необхідне закінчення до терміну facies articular…(суглобова поверхня):

 1. *is;

 2. e;

 3. a;

 4. i;

 5. ae.

131. Додайте необхідне закінчення до терміну ganglion lumbal…(поперековий ганглій):

 1. *e;

 2. is;

 3. on;

 4. us;

 5. i.

132. Додайте необхідне закінчення до терміну foramen sacral… poster…(задній крижовий отвір):

 1. *e, ius;

 2. is, ior;

 3. e, ior;

 4. -um,-ium ;

 5. –us, ius.

133. Завершіть переклад терміну musculus…(двоголовий м’яз):

 1. *biceps;

 2. bicipitis;

 3. triceps;

 4. tricipitis ;

 5. anterior.

134. Додайте потрібне закінчення до терміну tuberculum min… (малий горбок):

 1. *us;

 2. or;

 3. oris;

 4. ius;

 5. orum.

135. Додайте потрібне закінчення до терміну dens super… (верхній зуб):

 1. *ior;

 2. ius;

 3. oris;

 4. us;

 5. iores.

136. Додайте потрібне закінчення до терміну vena colli transvers… (поперечна вена шиї):

 1. *a;

 2. i;

 3. um;

 4. us;

 5. ae.

137. Додайте потрібне закінчення до терміну radix dentis profund… (глибокий корінь зуба):

 1. *a;

 2. is;

 3. us;

 4. um;

 5. i.

138. Додайте потрібне закінчення до терміну facies cranii anter… (передня поверхня черепа):

 1. *ior;

 2. ius;

 3. ii;

 4. ioris;

 5. iora.

139. Додайте потрібне закінчення до терміну collum scapul…dextr… (шийка правої лопатки):

 1. *ae, ae;

 2. um, um;

 3. a, a;

 4. ae, a;

 5. i, i.

140. Додайте потрібне закінчення до терміну vena ventricul…sinis… (вена лівого шлуночка):

 1. *i, tri;

 2. us, ter;

 3. i, tra;

 4. us, tra;

 5. i, ter.

141. Доповніть термін foramen ven... cav... (отвір порожньої вени) необхідними закінченнями:

 1. * -ae, -ae;

 2. -ae, -um;

 3. -a, -a;

 4. -ae, -a;

 5. -arum, -ae.

142. Завершіть переклад терміна nervus… (блукаючий нерв):

 1. * vagus;

 2. cutaneus;

 3. petrosus;

 4. facialis;

 5. lumbalis.

143. Додайте необхідне закінчення до терміну nervus vag… (блукаючий нерв):

 1. * us;

 2. -i;

 3. um;

 4. -is;

 5. ae.

144. Додайте необхідне закінчення до терміну nucleus nerv…vag… (ядро блукаючого нерва):

 1. * i, i;

 2. us, us;

 3. i, us;

 4. us, i;

 5. is, is.

145. Латинський прикметник hyoideus, a, um (під’язиковий) вживається в анатомічному терміні з іменником:

 1. * кістка (os, ossis n);

 2. залоза (glandula, ae f);

 3. нерв (nervus, i m);

 4. канал (canalis, is m);

 5. протока (ductus, us m).

146. Завершіть переклад терміна os hyoide…( під’язикова кістка):

 1. * um;

 2. i;

 3. a;

 4. us;

 5. is.

147. Латинський прикметник hypoglossus, a, um (під’язиковий) вживається в анатомічному терміні з іменником:

 1. * нерв, канал (nervus, i m; canalis, is m);

 2. залоза, протока (glandula, ae f; ductus, us m);

 3. кістка, канал (os, ossis n; canalis, is m);

 4. канал, протока (canalis, is m; ductus, us m);

 5. кістка, залоза (os, ossis n; glandula, ae f).

148. Завершіть переклад терміна nervus hypogloss… (під’язиковий нерв):

 1. * -us;

 2. -i;

 3. -um;

 4. a;

 5. is.

149. Латинський прикметник sublingualis, e (під’язикова) вживається в анатомічному терміні з іменником:

 1. * залоза, протока (glandula, ae f; ductus, us m);

 2. нерв, канал (nervus, i m; canalis, is m);

 3. кістка, канал (os, ossis n; canalis, is m);

 4. канал, протока (canalis, is m; ductus, us m);

 5. кістка, залоза (os, ossis n; glandula, ae f).

150. Завершіть переклад терміна glandula sublingual…(під’язикова залоза):

 1. * is;

 2. a;

 3. e;

 4. us;

 5. um.

151. Завершіть переклад терміна processus calcane…(п’ятковий відросток):

 1. * -us;

 2. -i;

 3. -a;

 4. -um;

 5. is.

152. Завершіть переклад терміна pes dext…(права ступня):

 1. * -er;

 2. -tra;

 3. tri;

 4. trum;

 5. tris.

153. Доповніть термін sulc... palatīn... (піднебінні борозни) необхідними закінченнями:

 1. * -i, -i;

 2. -ae, -ae;

 3. -i, -arum;

 4. -ae, -arum;

 5. -us, -us.

154. Доповніть термін gangli... petros... (кам’янисті нервові вузли) необхідними закінченнями:

 1. * -a -a;

 2. -i, -i;

 3. -ae, -ae;

 4. -on, -um;

 5. -us, -us.

155. В латинському анатомічному терміні сідничний м’яз слід вживати прикметник:

 1. * gluteus, а, um;

 2. ischiadĭcus, a, um;

 3. hyoideus, a, um;

 4. hypoglossus, a, um;

 5. vagus, a, um.

156. В латинському анатомічному терміні сідничний отвір слід вживати прикметник:

 1. * ischiadĭcus, a, um;

 2. gluteus, а, um;

 3. hyoideus, a, um;

 4. hypoglossus, a, um;

 5. vagus, a, um.

157. Доповніть термін ven… brachiі profound... (глибокі вени плеча) необхідними закінченнями:

 1. * -ae, -ae;

 2. -a, -a;

 3. -ae, -i;

 4. -ae, -arum;

 5. -ae, -um .

158. Доповніть термін canalis nerv… hypogloss… (канал під’язикового нерва) необхідними закінченнями:

 1. * -i, -i;

 2. -i, -us;

 3. -us, -us;

 4. -orum, -i;

 5. -us, -i.

159. Доповніть термін nod… lymphatic… colli (лімфатичні вузли шиї) необхідними закінченнями:

 1. * -i, -i;

 2. -us, -i;

 3. -us, -us;

 4. -us, -um;

 5. -i, -us.

160. Перекладіть термін tunica mucosa oris:

 1. * слизова оболонка рота;

 2. ротова порожнина;

 3. залози рота;

 4. слизова оболонка шлунка;

 5. дно шлунка.

161. Перекладіть термін processus spinosus:

 1. * остистий відросток;

 2. поперечний відросток;

 3. суглобовий відросток;

 4. крижовий ріг;

 5. шийний хребець.

162. Перекладіть термін musculus obliquus oculi:

 1. * косий м’яз ока;

 2. прямий м’яз ока;

 3. латеральний м’яз ока;

 4. косий м’яз голови;

 5. нижній косий м’яз.

163. Перекладіть термін canalis opticus:

 1. * зоровий канал;

 2. під’язиковий канал;

 3. підглазний канал;

 4. сонний канал;

 5. крилоподібний канал.

164. Перекладіть термін pterygoideus:

 1. * крилоподібний;

 2. щитоподібний;

 3. крилопіднебінний;

 4. клиноподібний;

 5. 0.

165. Термін «Тверда мозкова оболонка» латинською мовою перекладається:

 1. *dura mater;

 2. durae matris;

 3. pia mater;

 4. piae matris;

 5. 0.

166. Термін «м’яка мозкова оболонка» латинською мовою перекладається:

 1. * pia mater;

 2. dura mater;

 3. piae matris;

 4. durae matris;

 5. 0.

167. Виберіть переклад терміна «кам’яниста частина»:

 1. * pars petrosa;

 2. sulcus petrosus;

 3. sinus petrosus;

 4. ganglion petrosum;

 5. 0.

168. Перекладіть термін pars petrosa:

 1. * кам’яниста частина;

 2. барабанна частина;

 3. луската частина;

 4. черевна частина;

 5. потилична частина.

169. Завершіть переклад терміна membrum infer…(нижня кінцівка):

 1. * -ius;

 2. ior;

 3. is;

 4. e;

 5. um.

170. Завершіть переклад терміна digiti membri infer…(пальці нижньої кінцівки):

 1. * ioris;

 2. ior;

 3. ius;

 4. i;

 5. ium.

171. Завершіть переклад терміна arteriae gastric…(шлункові артерії):

 1. * ae;

 2. i;

 3. a;

 4. us;

 5. es.

172. Прикметники з одним родовим закінченням (напр.teres, etis) відносяться:

 1. * до ІІІ відміни;

 2. до ІІ відміни;

 3. до І відміни;

 4. до І и ІІ відміни;

 5. 0.

173. У прикметника superior, ius в словниковій формі вказані закінчення:

 1. * перше - masculinum, femininum в Nom. Sing, друге – neutrum в Nom. Sing;

 2. перше – masculinum, femininum, neutrum в Nom. Sing, друге – masculinum, femininum, neutrum Gen. Plur;

 3. перше – masculinum, femininum, neutrum в Nom. Sing, друге – masculinum, femininum, neutrum в Gen. Sing;

 4. перше– masculinum, femininum, neutrum в Nom. Plur, друге– masculinum, femininum, neutrum в Gen. Plur;

 5. перше – masculinum, femininum, neutrum в Nom. Sing, друге – masculinum, femininum, neutrum в Nom. Plur.

174. У прикметника frontalis, e в словниковій формі вказані закінчення:

 1. * перше - masculinum, femininum в Nom. Sing, друге – neutrum в Nom. Sing;

 2. перше – masculinum, femininum, neutrum в Nom. Sing, друге – masculinum, femininum, neutrum Gen. Plur;

 3. перше – masculinum, femininum, neutrum в Nom. Sing, друге – masculinum, femininum, neutrum в Gen. Sing;

 4. перше – masculinum, femininum, neutrum в Nom. Plur, друге – masculinum, femininum, neutrum в Gen. Plur;

 5. перше – masculinum, femininum, neutrum в Nom. Sing, друге – masculinum, femininum, neutrum в Nom. Plur.

175. Основа прикметників ІІІ відміни з 2-ма родовими закінченнями визначається:

 1. * за формою masculinum, femininum без закінчення;

 2. за формою neutrum без закінчення;

 3. за формою Gen. Sing. без закінчення;

 4. за формою masculinum (збігається з нею);

 5. за формою neutrum (збігається з нею).

176. У прикметників ІІІ відміни з одним закінченням (напр.biceps, ipitis) основа визначається:

 1. * за формою Gen. Sing. без закінчення;

 2. за формою masculinum, femininum без закінчення;

 3. за формою neutrum без закінчення;

 4. за формою masculinum (збігається з нею);

 5. за формою neutrum (збігається з нею).

177. Вкажіть основу прикметника simplex, simplicis:

 1. *simplic-;

 2. simpl-;

 3. simplex-;

 4. simplicis-;

 5. simple-.

178. У прикметника superior, ius основа визначається:

 1. * за формою masculinum, femininum (збігається з нею);

 2. за формою Gen. Sing. без закінчення;

 3. за формою masculinum, femininum без закінчення;

 4. за формою neutrum без закінчення;

 5. за формою neutrum (збігається з нею).

179. Вкажіть основу прикметника anterior, anterius:

 1. *anterior-;

 2. anter-;

 3. anterius-;

 4. anteri-;

 5. anterioris.

180. Термін «м’яз-підіймач» латинською мовою перекладається:

 1. * muscŭlus-levātor, ōris m;

 2. muscŭlus-abductor, ōris m;

 3. muscŭlus-flexor, ōris m;

 4. muscŭlus-extensor, ōris m;

 5. muscŭlus-adductor, ōris m.

181. Термін «відвідний м’яз» латинською мовою перекладається:

 1. * muscŭlus-abductor, ōris m;

 2. muscŭlus-levātor, ōris m;

 3. muscŭlus-flexor, ōris m;

 4. muscŭlus-extensor, ōris m;

 5. muscŭlus-adductor, ōris m.

182. Виберіть основу іменника «стінка» paries, ětism:

 1. *pariet-;

 2. par-;

 3. pari;

 4. paries;

 5. 0.

183. Доповніть переклад терміна «внутрішня стінка» - pari... intern…:

 1. *-es, -us;

 2. -ětis, i;

 3. -ětes, i;

 4. -es, -a;

 5. -es, -um.

184. Термін «м’яз- розгинач» латинською мовою перекладається:

 1. * muscŭlus-extensor, ōris m;

 2. muscŭlus-abductor, ōris m;

 3. muscŭlus-adductor, ōris m;

 4. muscŭlus-levātor, ōris m;

E. muscŭlus-flexor, ōris m.

185. Перекладіть термін cortex cerebri:

 1. * кора головного мозку;

 2. кора нирки;

 3. мозкова оболонка;

 4. частка головного мозку;

E. борозна головного мозку.

186. Утворить форму Gen. Sing. терміна «м’яз-згинач» - muscŭl…-flex…:

 1. *-i, -oris;

 2. -us, -oris;

 3. -i, -or;

 4. -i, -ores;

 5. -orum, -orum.

187. Завершіть переклад термина anguli… (вугли рота):

 1. *oris;

 2. ossis;

 3. os;

 4. oralis;

 5. linguae.

188. Вкажіть значення терміна «оральний»:

 1. *той, що стосується ротової порожнини;

 2. той, що стосується носової порожнини;

 3. той, що стосується статевої системи;

 4. той, що стосується вушної порожнини;

 5. стравохідний.

189. Завершіть переклад термина tuber calcane…(п’ятковий горб):

 1. *um;

 2. us;

 3. a;

 4. er;

 5. is.

190. Завершіть переклад термина tuber frontal…(лобний горб):

 1. *e;

 2. -is;

 3. us;

 4. er;

 5. ia.

191. Завершіть переклад термина sceleton hom…(скелет людини):

 1. *ĭnis;

 2. o;

 3. is;

 4. ines;

 5. inum.

192. Завершіть переклад термина processus calcane…pe…(п’ятковий відросток стопи):

 1. *us, dis;

 2. i, dis;

 3. us, s;

 4. i, s;

 5. us, des.

193. Завершіть переклад термина trochanter ma…(великий вертлюг):

 1. *jor;

 2. jus;

 3. joris;

 4. jores;

 5. jorum.

194. Завершіть переклад термина parietes uter…sinistri (стінки лівого сечоводу):

 1. *eris;

 2. er;

 3. eres;

 4. erum;

 5. eri.

195. Завершіть переклад терміна parietes uter…sinistri (стінки лівого сечоводу):

 1. *eris;

 2. er;

 3. eres;

 4. erum;

 5. eri.

196. Виберіть правильний варіант перекладу терміна ureter dexter:

 1. *правий сечовід;

 2. лівий сечовід;

 3. права нирка;

 4. ліва нирка;

 5. права протока.

197. Виберіть правильний переклад слова «venter» в терміні «venter musculi»:

 1. *черевце;

 2. черевна порожнина;

 3. шлунок;

 4. шлуночок;

 5. живіт.

198. Виберіть правильний переклад слова «atrium»:

 1. *передсердя;

 2. шлуночок;

 3. артерія;

 4. аорта;

 5. перегородка.

199. Як перекладається латинською мовою слово cartilagо, inis f:

 1. * хрящ;

 2. шкіра;

 3. таз;

 4. судина;

 5. сухожилки.

200. Додайте необхідне закінчення до терміну vas lymphatic… (лімфатична судина):

 1. * -um;

 2. -a;

 3. -us;

 4. -er;

 5. -i.

201. Як перекладається з латинської мови на українську слово pancreas, atis n:

 1. * підшлункова залоза;

 2. селезінка;

 3. нирка;

 4. печінка;

 5. таз.

202. Додайте необхідне закінчення для завершення терміну corpus pancre…(тіло підшлункової залози):

 1. * atis;

 2. as;

 3. us;

 4. is;

 5. ate.

203. Додайте необхідне закінчення до терміна vas… vas…(судини судин):

 1. * -a, -orum;

 2. –a, -um;

 3. –a, -ium;

 4. –es, -orum;

 5. –i, -um.

204. Додайте необхідне закінчення до терміна margo uter…dext…(правий край матки):

 1. * -i, -er;

 2. –is, -er;

 3. –i, -ra;

 4. –us, -er;

 5. –i, -um.

205. Як перекладається латинською мовою з української слово thorax, acis m:

 1. * грудна клітка;

 2. кришталик;

 3. печінка;

 4. стегно;

 5. вухо.

206. Додайте необхідне закінчення для завершення терміна musculi thor…(м’язи грудної клітки):

 1. * acis;

 2. ax;

 3. is;

 4. i;

 5. 0.

207. Виберіть правильний переклад терміна cavum thoracis:

 1. * порожнина грудної клітки;

 2. область грудної клітки;

 3. черевна порожнина;

 4. порожнина матки;

 5. порожнина рота.

208. До якого роду належить іменник, в якого є закінчення –is у Nom.Sing:

 1. * жіночого;

 2. чоловічого;

 3. середнього;

 4. 0;

 5. 0.

209. До якого роду належить іменник, в якого є закінчення –io в Nom. Sing.:

 1. * жіночого;

 2. чоловічого;

 3. середнього;

 4. 0;

 5. 0.

210. Додайте необхідне закінчення до терміна cartilage thyreoide…:

 1. * -a;

 2. -us;

 3. -um;

 4. -i;

 5. -ae.

211. Додайте необхідне закінчення до терміна vagina synovialis tend…(синовіальна піхва сухожилка):

 1. * inis;

 2. o;

 3. is;

 4. ines;

 5. ina.

212. Перекладіть термін cortex lentis:

 1. * кора кришталика;

 2. кора головного мозку;

 3. кора нирки;

 4. 0;

 5. 0.

213. Додайте необхідне закінчення до терміна canalis palatin… maj…(великий піднебінний канал):

 1. * -us, -or;

 2. –us, -us;

 3. –is, -is;

 4. –i, -oris;

 5. –a, -or.

214. Завершіть переклад терміна tunica mucos… laryn…(слизиста оболонка гортані):

 1. * -a, -gis;

 2. –a, -x;

 3. –us, -x;

 4. –um, -gis;

 5. –i, -gis.

215. Як перекладається з української мови латинською слово «глотка»:

 1. * pharynx, gis m;

 2. larynx, gis m;

 3. phalanx, gis f;

 4. pelvis, is f;

 5. lens, tis f.

216. Додайте необхідне закінчення до терміна pars petros… ossis temporal…(кам’яниста частина скроневої кістки):

 1. * -a, -is;

 2. –a, -e;

 3. –us, -e;

 4. –um, -e;

 5. –us, -is.

217. Як перекладається з латинської мови українською слово dens molaris:

 1. * великий кутній зуб;

 2. малий кутній зуб;

 3. ікло;

 4. зуб мудрості;

 5. молочний зуб.

218. Виберіть правильний переклад терміна dens premolaris:

 1. * малий кутній зуб;

 2. великий кутній зуб;

 3. ікло;

 4. зуб мудрості;

 5. молочний зуб.

219. Виберіть правильний переклад терміна dens serotinus (dens sapientiae):

 1. * зуб мудрості;

 2. великий кутній зуб;

 3. ікло;

 4. малий кутній зуб;

 5. молочний зуб.

220. Завершіть переклад терміна radix den… serotin…(корінь зуба мудрості або корінь пізнього зуба):

 1. * tis, i;

 2. s, i;

 3. tis, us;

 4. tis, a;

 5. s, us.

221. Виберіть правильний переклад терміна regio glutea:

 1. * сіднична область;

 2. поперекова область;

 3. сіднична борозна;

 4. область грудей;

 5. сідничний м’яз.

222. Додайте необхідне закінчення до терміна regio coll… poster… (задня область шиї):

 1. * -i, -ior;

 2. –i, -ius;

 3. –um, -ior;

 4. –um, ius;

 5. –um, -es.

223. Як перекладається з української мови латинською слово «великий палець стопи»:

 1. * hallux, ucis m;

 2. index, icis m;

 3. pollex, icis m;

 4. phalanx, gis f;

 5. lens, tis f.

224. Додайте необхідне закінчення до терміна auris intern…(внутрішнє вухо):

 1. * -a;

 2. -us;

 3. -um;

 4. -i;

 5. –es.

225. Завершіть переклад терміна vasa auris intern…(судини внутрішнього вуха):

 1. * -ae;

 2. -is;

 3. -a;

 4. -e;

 5. –um.

226. Додайте необхідне закінчення до терміна basis cran… extern…(зовнішня основа черепа):

 1. * -ii, -a;

 2. –i, -a;

 3. –i, -us;

 4. –ii, -us;

 5. –ii, -um.

227. Додайте необхідне закінчення до терміна phalanx secund… (друга) фаланга):

 1. * -a;

 2. -us;

 3. -um;

 4. -i;

 5. -ae.

228. Завершіть переклад терміна basis phalan…(основа фаланги) :

 1. * -gis;

 2. -x;

 3. -is;

 4. -ges;

 5. -gum.

229. Завершіть переклад терміна phalang…digitorum (фаланги пальців):

 1. * -es;

 2. -is;

 3. -a;

 4. -um;

 5. -orum.

230. Перекладіть термін ligamentum teres hepatis:

 1. * кругла зв’язка печінки;

 2. серпоподібна зв’язка печінки;

 3. вінцева зв’язка печінки;

 4. трикутна зв’язка печінки;

 5. 0.

231. Перекладіть термін arteria hepatĭca:

 1. * печінкова артерія;

 2. сонна артерія;

 3. маткова артерія;

 4. ниркова артерія;

 5. стегнова артерія.

232. Як перекладається з латинської мови українською слово hepar, atis n:

 1. * печінка;

 2. нирка;

 3. селезінка;

 4. підшлункова залоза;

 5. стегно.

233. Завершіть переклад терміна lobus hepa… dexter (права частина печінки):

 1. * -tis;

 2. -r;

 3. -is;

 4. -i;

 5. -ae.

234. Додайте необхідне закінчення до терміна systema lymphatic…(лімфатична система):

 1. * -um;

 2. -a;

 3. -us;

 4. -i;

 5. -is.

235. Перекладіть термін arteria femoralis:

 1. * стегнова артерія;

 2. печінкова артерія;

 3. сонна артерія;

 4. ниркова артерія;

 5. маткова артерія.

236. Перекладіть термін pars abdominalis:

 1. * черевна частина;

 2. грудна частина;

 3. шийна частина;

 4. гортанна частина;

 5. глоткова частина.

237. Доповніть переклад терміна foramin…vertebrarum (отвори хребців):

 1. * a;

 2. es;

 3. um;

 4. ae;

 5. i.

238. Додайте закінчення до терміну ren dext…(права нирка):

 1. * -er;

 2. -us;

 3. -ra;

 4. -rum;

 5. -a.

239. Завершіть переклад терміна venae ren…(вени нирок):

 1. * -um;

 2. -ium;

 3. -ae;

 4. -is;

 5. -es.

240. Завершіть переклад терміна cortex ren…(кора нирки):

 1. * -is;

 2. -um;

 3. -es;

 4. -e;

 5. -ex.

241.Як перекладається з латинської мови українською слово lien, enis m:

 1. * селезінка;

 2. печінка;

 3. нирка;

 4. голова;

 5. ніжка.

242. До якого роду належить іменник, який має закінчення–ma у Nom. Sing.:

 1. * середнього;

 2. жіночого;

 3. чоловічого;

 4. 0;

 5. 0.

243. Завершіть переклад терміна pars diaphragm… profunda (глибока частина діафрагми).:

 1. * -atis;

 2. -ae;

 3. -i;

 4. -is;

 5. -a.

244. Завершіть переклад терміна femur sinist…(ліве стегно):

 1. * -rum;

 2. -er;

 3. -ra;

 4. -is;

 5. -us.

245. Завершіть переклад терміна ligamentum cap… fem… (зв’язка головки стегна):

 1. * -itis, -oris;

 2. –ut, -ur;

 3. –itis, -ur;

 4. –iti, -ori;

 5. –ita, -ora.

246. Як перекладається з української мови латинською слово «живіт»:

 1. * abdomen, ĭnis n;

 2. ventriculus, i m;

 3. colon, i n;

 4. gaster, tris f;

 5. pancres, atis n.

247. Завершіть переклад терміна musculus rectus abdom…(прямий м’яз живота):

 1. * -ĭnis;

 2. -en;

 3. -ĭni;

 4. -ina;

 5. -inus.

248. Як перекладається з української мови латинською «додаткова підшлункова залоза»:

 1. * pancreas accessorium;

 2. ligamentum accessorium;

 3. ductus accessorius;

 4. cartilago accessoria;

 5. organon accessorium.

249. Додайте закінчення до терміна rete genus articular… (суглобова сітка коліна):

 1. * -e;

 2. -i;

 3. -us;

 4. -a;

 5. -is.

250. Завершіть переклад терміна crus diaphragmatis sinist…(ліва ніжка діафрагми):

 1. * -rum;

 2. -ris;

 3. -rae;

 4. -er;

 5. -ra.

251. Додайте закінчення до терміна crus osse… (кісткова ніжка):

 1. * -um;

 2. -i;

 3. -us;

 4. -is;

 5. -a.

252. Як перекладається з української мови латинською слово «голова»:

 1. * caput, itis n;

 2. cavum, i n;

 3. cranium, i n;

 4. cerebrum, i n;

 5. collum, i n.

253. Завершіть переклад терміна musculus longus cap…(довгий м’яз голови):

 1. * itis;

 2. ut;

 3. itum;

 4. ites;

 5. i.

254. Завершіть переклад терміна caput brev… musculi bicipitis (коротка головка двоголового м’яза):

 1. * e;

 2. is;

 3. um;

 4. ium;

 5. a.

255. Завершіть переклад терміна caput long… musculi bicipitis (довга головка двоголового м’яза):

 1. * um;

 2. us;

 3. -a;

 4. e;

 5. is.

256. Додайте закінчення до терміна ligamentum transversum cru…(поперечна зв’язка гомілки):

 1. * -ris;

 2. -rum;

 3. -ra;

 4. -ria;

 5. -us.

257. Додайте закінчення до терміна corpus coccyge…(куприкове тільце):

 1. * -um;

 2. -us;

 3. -a;

 4. -i;

 5. -ae.

258. Завершіть переклад терміна regio corp… hom…(область тіла людини):

 1. * -oris, -inis;

 2. –i, -inis;

 3. –us, -inis;

 4. –i, - is;

 5. –us, -is.

259. Завершіть переклад терміна foramen ethmoidal… anter…:

 1. * -e, -ius;

 2. –e, -ior;

 3. –e, -ium;

 4. –is, -is;

 5. –is, -oris.

260. До якої відміни належить прикметники, які утворюються за допомогою суфікса -ālis,e (-āris,e):

A.* III;

B. I и II;

C. I;

D. II;

E. IV и V.

261. За допомогою якого суфікса утворюються прикметники вищого ступеня порівняння в латинській мові:

 1. * -issĭm-;

 2. -ius;

 3. -ior;

 4. -ŭl-/-ŏl-/-cŭl-;

 5. -īn-.

262. Доповніть переклад терміна «великий потиличний отвір» - foramen occipitāle …:

 1. * magnum;

 2. parvum;

 3. majus;

 4. minus;

 5. major.

263. Доповніть переклад терміна «мала вена серця» - vena cordis …:

 1. * parva;

 2. magna;

 3. minor;

 4. major;

 5. minus.

264. Доповніть переклад терміна «пронизна артерія» - arteria …:

 1. * perforans;

 2. perforantis;

 3. prominens;

 4. prominentia;

 5. teres.

265. Доповніть переклад терміна «виступаюча судина» - vas …:

 1. * prominens;

 2. prominentis;

 3. perforantium;

 4. recurrens;

 5. recurrentis.

266. Доповніть переклад терміна «низхідна ободова кишка» - colon …:

 1. * descendens;

 2. ascendens;

 3. ascendentium;

 4. descendentia;

 5. communicans.

267. Перекладіть термін українською мовою - muscŭlus longissĭmus cervĭcis:

 1. * найдовший м’яз шиї;

 2. найдовший м’яз спини;

 3. найширший м’яз спини;

 4. найдовший м’яз голови;

 5. протиставний м’яз великого пальця руки.

268. Виберіть правильні закінчення для терміна muscŭlus dorsāl… maxĭm…(найбільший дорсальний м’яз):

 1. * -is, -us;

 2. -e, -us;

 3. -is, -a;

 4. -is, -um;

 5. -ior, -ius.

269. Завершіть переклад терміна ligamentum longitudinal… anter… (передня повздовжня зв’язка):

 1. * -e, -ius;

 2. -is, -ior;

 3. -ium, -iōrum;

 4. -is, -iōris;

 5. -e, -ior.

270. Завершіть переклад терміна ligamentum plantar… (підошовна зв’язка):

 1. * e;

 2. is;

 3. um;

 4. i;

 5. iа.

271. Перекладіть термін ligamentum alare:

 1. * крильна зв’язка;

 2. крильні зв’язка;

 3. підошовна зв’язка;;

 4. підошовні зв’язки;

 5. долонна зв’язка.

272. Завершіть переклад терміна … pedis longitudinal… (поздовжня дуга стопи):

 1. * arcus, -is;

 2. meatus, -e;

 3. ductus, -is;

 4. plexus, -ium;

 5. hiatus, -e.

273. Завершіть переклад терміна arcus volar… profund… (глибока долонна дуга):

 1. * -is, -us;

 2. -e, -um;

 3. -is, -a;

 4. -ia, -a;

 5. -ium, -um.

274. Завершіть переклад терміна arteria cervical… ascenden…(висхідна шийна артерія):

 1. * -is, -s;

 2. -e, -tis;

 3. -e, -tes;

 4. -is, -tis;

 5. -ia, -tia.

275. Завершіть переклад терміна nervus temporāl… profund…(глибокий скроневий нерв):

 1. * -is, -us;

 2. -e, -um;

 3. -ia, -a;

 4. -is, -i;

 5. -us, -us.

276. Завершіть переклад терміна os temporal…(скронева кістка):

 1. * e;

 2. is;

 3. um;

 4. us;

 5. i.

277. Виберіть правильний переклад терміна temporalis:

 1. * скроневий;

 2. клиноподібний;

 3. тім’яний;

 4. поверхневий;

 5. виличний.

278. Завершіть переклад терміна arteria facial… profund…(глибока артерія обличчя):

 1. * -is, -a;

 2. -es, -ae;

 3. -e, -um;

 4. -is, -is;

 5. -ia, -ia.

279. Завершіть переклад терміна nervus facialis:

 1. * лицевий нерв;

 2. зоровий нерв;

 3. блукаючий нерв;

 4. поверхневий нерв;

 5. малогомілковий нерв.

280. Завершіть переклад терміна venae superficiales:

 1. * поверхневі вени;

 2. поверхнева вена;

 3. глибока вена;

 4. глибокі вени;

 5. лицеві вени.

281. Завершіть переклад терміна vena superficialіs:

 1. * поверхневі вени;

 2. поверхнева вена;

 3. глибока вена;

 4. глибокі вени;

 5. лицеві вени.

282. Виберіть правильний переклад терміна crista sphenoidalis:

 1. * клиноподібний гребінь;

 2. клиноподібна пазуха;

 3. клиноподібна раковина;

 4. потиличний гребінь;

 5. решітчастий гребінь.

283. Виберіть правильний переклад терміна lobus parietalis:

 1. * тім’яна частка;

 2. лобна частка;

 3. потилична частка;

 4. права частка;

 5. ліва частка.

284. Завершіть переклад терміна lobus parietal…cerebr…( тім’яна частка головного мозку):

 1. * -is, i;

 2. e, i;

 3. is, um;

 4. um, um;

 5. is, is.

285. Завершіть переклад терміна lobus parietal…cerebr…( тім’яна частка головного мозку):

Перекладіть термін gyrus rectus:

 1. * пряма закрутка;

 2. лобна закрутка;

 3. скронева закрутка;

 4. передня закрутка;

 5. задня закрутка.

286. Завершіть переклад терміна gyrus parietal…super…(верхня тем’яна закрутка):

 1. * is, ior;

 2. e, ius;

 3. is, ius;

 4. us, ius;

 5. is, ia.

287. Перекладіть термін gyrus temporalis inferior:

 1. * нижня скронева закрутка;

 2. верхня скронева закрутка;

 3. нижня тімяна закрутка;

 4. верхня тімяна закрутка;

 5. нижня потилична закрутка.

288. Завершіть переклад терміна nervus … (поворотній нерв):

 1. *recurrens;

 2. prominens;

 3. perforantis;

 4. parietalis;

E. teres

289. Завершіть переклад терміна sulcus … (клиноподібна борозна):

 1. *sphenoidalis;

 2. retrosternalis;

 3. subcutaneus;

 4. temporalis;

 5. spinalis.

290. Завершіть переклад терміна gyrus frontal… infer…(нижня лобна закрутка):

 1. *-is, -ior;

 2. -e, -ius;

 3. -is, -ius;

 4. -ium, - iōrum;

 5. -ia, -iōra.

291. Завершіть переклад терміна ductus sublingual… maj…(велика під’язикова протока):

 1. *-is, -or;

 2. -e, -us;

 3. -is, -us;

 4. -es, -ōres;

 5. -is, -ōris.

292. Завершіть переклад терміна ligamentum medull… spinal…(зв’язка спинного мозку):

 1. *-ae, -is;

 2. -ae, -e;

 3. -is, -is;

 4. -a, -is;

 5. -a, -e.

293. Завершіть переклад терміна concha nasal… …(найвища носова раковина):

 1. * -is, suprema;

 2. -is, superior;

 3. -e, magna;

 4. -is, parva;

 5. -ia, maxima.

294. Завершіть переклад терміна nervus cervical… descende… (низхідний шийний нерв):

 1. *-is, -ns;

 2. -e, -ns;

 3. -e, -ntis;

 4. -ium, -ntium;

 5. -is, -ntis.

295. Перекладіть термін duodenum:

 1. *12-ти пала кишка;

 2. пряма кишка;

 3. ободова кишка;

 4. сліпа кишка;

 5. стравохід.

296. Перекладіть термін esophagus:

 1. * стравохід;

 2. пряма кишка;

 3. ободова кишка;

 4. сліпа кишка;

 5. 12-ти пала кишка.

297. Перекладіть термін rectum:

 1. * пряма кишка;

 2. стравохід;

 3. ободова кишка;

 4. сліпа кишка;

 5. 12-ти пала кишка.

298. Перекладіть термін caecum:

 1. * сліпа кишка;

 2. стравохід;

 3. ободова кишка;

 4. пряма кишка;

 5. 12-ти пала кишка.

299. Переведите термин colon:

 1. * ободова кишка;

 2. стравохід;

 3. сліпа кишка;

 4. пряма кишка;

 5. 12-ти пала кишка.

300. Завершіть переклад терміна bursa subcutane… (підшкірна сумка):

 1. * a;

 2. i;

 3. us;

 4. um;

 5. ae.

301. Завершіть переклад терміна pars duoden…superior (верхня частина 12-ти палої кишки):

 1. * i;

 2. um;

 3. a;

 4. -is;

 5. us.

302. Завершіть переклад терміна pars esophag…abdominal… (черевна частина стравоходу):

 1. * i, is;

 2. –us, is;

 3. –is, is;

 4. ea, is;

 5. i, e.

303. Перекладіть термін labia oris:

 1. * губи рота;

 2. залози рота;

 3. слизова оболонка рота;

 4. порожнина рота;

 5. хвороби рота.

304. Перекладіть термін fovea submandibularis:

 1. * піднижньощелепна ямка;

 2. підскронева ямка;

 3. підколінна ямка;

 4. ромбоподібна ямка;

 5. під’язикова ямка.

305. Завершіть переклад терміна organ… intern… (внутрішні органи):

 1. * a, a;

 2. i, i;

 3. ae, ae;

 4. es, es;

 5. on, um.

306. Завершіть переклад терміна rami nerv…lumbal… (гілки поперекового нерва):

 1. * i, is;

 2. us, is;

 3. i, e;

 4. is, is;

 5. i, es.

307. Завершіть переклад терміна tunica muscularis… (м’язова оболонка прямої кишки):

 1. * recti;

 2. rectum;

 3. colon;

 4. coli;

 5. duodeni.

308. Завершіть переклад терміна tendinis calcanei … (сумка п’яткового сухожилка):

 1. * bursa;

 2. bursae;

 3. facies;

 4. processus;

 5. corpus.

309. Завершіть переклад терміна ramus petros… superficial… (поверхнева кам’яниста гілка):

 1. *-us, -is;

 2. -a, -is;

 3. -a, -ia;

 4. -um, -ium;

 5. -us, -e.

310. Завершіть переклад терміна manus … (права рука):

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке moduli