Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

141_vitch_st_suspnauk / _стор_я української культури / П_дсумковий модульний контроль по _стор_ї української культури перший р_вень

.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
180.22 Кб
Скачать

E. Новоросійський університет (м. Одеса).

96. У 1805 році було відкрито новий навчальний заклад. Це:

A. Харківський колегіум.

B. Києво-Могилянська академія.

C. Львівський університет.

D. Харківський університет.

E. Новоросійський університет (м. Одеса).

97. У 1661 році було відкрито:

A. Харківський колегіум.

B. Києво-Могилянська академія.

C. Львівський університет.

D. Харківський університет.

E. Новоросійський університет (м. Одеса).

98. У добу гетьманщини центром української освіти був:

A. Харківський колегіум.

B. Києво-Могилянська академія.

C. Львівський університет.

D. Харківський університет.

E. Новоросійський університет (м. Одеса).

99. Хто ініціатор заснування Харківського університету?

A. Цар Олександр І.

B. В.Н. Каразін.

C. Б. Хмельницький.

D. І.С. Мазепа.

E. П. Могила.

100. Першим ректором Харківського університету був:

A. І. Котляревський.

B. Г.С. Сковорода.

C. І. Рижський.

D. Г.Ф. Квітка-Основ’яненко.

E. Б. Хмельницький.

101. Видатними представниками української суспільної думки XVIII століття були:

A. Г. Сковорода, Ф. Прокопович, П. Орлик.

B. Г. Грабянка, С. Величко.

C. Д. Бортнянський, М. Березовський, А. Ведель.

D. М. Грушевський, В. Винниченко, С. Петлюра.

E. Вольтер, Дідро, Руссо.

102. У XIX столітті в українському суспільстві формувалася нова верства суспільства, яка зіграла важливу роль у розвитку культури:

A. Третя верства.

B. Інтелігенція.

C. Козацтво.

D. Робочий клас.

E. Селянство.

103. Першою українською оперою була опера С. Гулака-Артемовського:

A. «Аїда».

B. «Тарас Бульба».

C. «Лебедине озеро».

D. «Запорожці пишуть листа турецькому султану».

E. «Запорожець за Дунаєм».

104. Вперше українську мову до літератури увів:

A. І. Котляревський.

B. Т. Шевченко.

C. П. Гулак-Артемовський.

D. Г. Квітка-Основ’яненко.

Е. І. Франко.

105. Першим літературним твором українською мовою була «Енеїда». Її автор:

A. І. Котляревський.

B. Т. Шевченко.

C. П. Гулак-Артемовський.

D. Г. Квітка-Основ’яненко.

E. І. Франко.

106. Київський університет був відкритий у:

A. 1875 р.

B. 1805 р.

C. 1865 р.

D. 1834 р.

E. 1632 р.

107. Українізація культури, яка проводилася радянською владою у 20-ті роки ХХ століття, передбачала:

A. Введення екзамену з курсу «Історія України».

B. Переведення освіти на українську мову.

C. Введення предмету «Історія України».

D. Призначення українців на керівні посади у партійних та радянських органах, всебічний розвиток української культури.

E. Усі вищеназвані заходи.

108. Українська діаспора почала формуватися у:

A. Другій половині ХІХ століття.

B. У 70-ті рр. ХХ століття.

C. 1917 р.

D. Роки Другої світової війни.

E. У 1991 р.

109. В українській культурі радянського періоду існував напрямок:

A. Символізму.

B. Модернізму.

C. Постмодернізму.

D. Соціалістичного реалізму.

E. Масової культури.

110. У 60-ті роки ХХ століття в Україні з’являються:

A. Ліберали.

B. Революціонери.

C. Консерватори.

D. Шестидесятники, дисиденти.

E. Представники національної літератури.

111. Основним гаслом у культурі періоду перебудови був:

A. Українізація.

B. Незалежність.

C. Русифікація.

D. Гласність.

E. Неосталінізм.

112. Основні риси української культури радянського періоду – це:

A. Толерантність.

B. Інтегративність, перехід від колективного стиля до індивідуального.

C. Плюралізм.

D. Свобода поглядів.

E. Класовий, партійний характер, соціалістичний реалізм, атеїзм…

113. Дисидент – це людина:

A. Яка згодна з лінією керівництва.

B. Яка виїхала за межі країни свого походження.

C. Незгодна, інакомисляча (у перекладі з латинської мови), яка виступає за проведення реформ у країні.

D. Толерантна людина.

114. Полонізація – це державна політика у галузі культури, яка проводилася на українських землях з переважним розвитком:

A. Польської мови.

B. Російської мови.

C. Української мови.

D. Латинської мови.

E. Іноземної мови.

115. Русифікація – це державна політика у галузі культури, яка проводилася на українських землях з переважним розвитком:

A. Польської мови.

B. Російської мови.

C. Української мови.

D. Латинської мови.

E. Іноземної мови.

116. Основною галуззю діяльності племен трипільської культури було:

A. Скотарство.

B. Збирання.

C. Землеробство.

D. Полювання.

E. Рибальство.

117. Книги у Київській Русі писали на:

A. Папірусі.

B. Папері.

C. Пергаменті.

D. Бересті.

E. Цегляній табличці.

118. Київська Русь прийняла християнську релігію у:

A. 998 р.

B. 988 р.

C. 1054 р.

D. 957 р.

E. І ст. н. е.

119. У добу Київської Русі виникає новий жанр фольклору:

A. Легенда.

B. Дума.

C. Історична пісня.

D. Казка.

E. Билина

120. Найдавнішим кам’яним храмом Київської Русі був:

A.. Михайлівський собор.

C. Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Десятинна)

B. Успенський собор.

D. Софійський собор.

E. Покровський собор.

121. До загальнолюдських цінностей належать:

A. Життя людини, віра, надія.

B. Добробут.

C. Комфортна робота.

D. Здоровий спосіб життя.

Е. Утилітаристські прагнення.

122. Найбільш розповсюдженим було табу на:

A. Канібалізм.

B. Ініціації.

C. Інцест.

D. Рубку дерев в священному гаї.

Е. Полігамію.

123. Найбільша піраміда у Єгипті:

A. Хеопса.

B. Джосера.

C. Хефрена.

D. Тутанхамона.

Е. Нефертіті.

124. Культурі давнього світу притаманні риси:

A. Поява монотеїстичних релігій.

B. Гомогенність, синкретизм, характер табу.

C. Наявність писемності, філософських систем, поява міст.

D. Гуманізм, антропоцентризм.

Е. Антропоцентризм, європеїзм, інноваційний характер.

125. Першою цивілізацією у Європі є цивілізація:

A. Антична.

B. Шумера й Аккада.

C. Давнього Китаю.

D. Давнього Єгипту.

Е. Візантія.

126. У давньому Єгипті матеріалом для письма слугував:

A. Бамбукова дощечка, пізніше шовк.

B. Пергамент.

C. Цегляна дощечка.

D. Папірус.

Е. Папір.

127. У давній Месопотамії матеріалом для письма слугував:

A. Цегляна дощечка.

B. Папірус.

C. Пергамент.

D. Бамбукова дощечка, пізніше шовк.

Е. Папір.

128. У давньому Китаї матеріалом для письма слугував:

A. Пергамент.

B. Папірус.

C. Цегляна дощечка.

D. Бамбукова дощечка, пізніше шовк.

Е. Береста.

129. Християнська релігія виникла на території:

A. Римської імперії.

B. Вавилона.

C. Арабського Халіфату.

D. Давнього Китаю.

Е. України.

130. Західна культура успадкувала культуру давніх цивілізацій:

A. Єгипту.

B. Давньої Греції та Рима.

C. Шумера й Вавилона.

D. Давнього Ірану й Іраку.

Е. Відповіді А та В.

131. Панівною ідеологією у добу середньовіччя був:

A. Теоцентризм.

B. Антропоцентризм.

C. Раціоналізм.

D. Гуманізм.

Е. Політеїзм.

132. Постійні війни, які відбувалися у період середньовіччя, приносили людям:

A. Задоволення.

B. Радість.

C. Відчуття трагізму людського життя.

D. Радість перемоги.

Е. Удачу.

133. Аскетизм – це погляд, згідно з яким:

A. Людина добровільно обмежує свої фізіологічні потреби.

B. Людина ставиться у центр культури.

C. Декларується любов до людини.

D. У центр культури ставиться розум.

Е. Переслідується інакомислення.

134. Ідеал середньовіччя – це:

A. Титан доби Відродження.

B. Спортсмен-атлет.

C. Венера Мілоська.

D. Розумна людина.

Е. Християнський святий.

135. Добу середньовіччя відкриває подія:

A. Падіння Західної Римської імперії.

B. Взяття Бастилії.

C. Хрещення Русі.

D. Англійської буржуазної революції.

Е. Великі географічні відкриття.

136. Рубіжним між добою середньовіччя та нового часу є подія:

A. Хрещення Русі.

B. Взяття Бастилії.

C. Падіння Західної Римської імперії.

D. Англійської буржуазної революції.

Е. Відкриття Америки.

137. Теорію геліоцентризму, згідно з якою Земля та інші небесні тіла обертаються навколо Сонця, продовжив:

A. Копернік.

B. Ньютон.

C. Птолемей.

D. Эйнштейн.

Е. Едісон.

138. Широковідома картина «Джоконда» належить пензлю:

A. С. Далі.

B. Пікассо.

C. Рафаеля.

D. Тіциана.

Е. да Вінчи.

139. Романський архітектурний стиль відрізняє:

A. Масивність, простота, геометричність форм.

B. Вишуканість, витонченість форм, орнаментальність.

C. Декоративна пишність, живописність.

D. Наслідування античним взірцям, симетрія.

Е. Спрямованість догори, вітражі.

140. Батьківщиною Відродження є:

A. Анталія.

B. Італія.

C. Франція.

D. Німеччина.

Е. Східна Європа.

141. Цей напрямок у мистецтві у перекладі означає майбутнє:

A. Футуризм.

B. Символізм.

C. Кубізм.

D. Акмеїзм.

Е. Абстракціонізм.

142. Новоросійський університет у місті Одесі був відкритий у:

A. 1875 р.

B. 1834 р.

C. 1805 р.

D. 1865 р.

Е. 1661 р.

143. Університет у місці Чернівці був відкритий у:

A. 1875 р.

B. 1834 р.

C. 1865 р.

D. 1805 р.

Е. 1661 р.

144. Першу кафедру української історії у Львівському університеті очолив:

A. Д. Костомаров.

B. М. Грушевський.

C. Д. Багалій.

D. Я. Головацький.

Е. В. Антонович.

145. Першим президентом Академії наук, організованої у Києві у 1918 р. був:

A. М. Грушевський.

B. В. Вернадський.

C. В. Винниченко.

D. С. Петлюра.

Е. Д. Багалій.

146. Харківський медичний інститут як окремий навчальний заклад розпочав своє існування з:

A. 1921 р.

B. 1805 р.

C. 1994 р.

D. 1946 р.

Е. 1991 р.

147. В архітектурі Київської Русі переважав:

A. Романський стиль.

B. Візантійський.

C. Готичний.

D. Античний.

Е. Бароко.

148. У Київській Русі дітей навчали:

A. Закону Божому.

B. Читанню й писанню.

C. Читанню, писанню, рахуванню.

D. Читанню й рахуванню.

Е. Читанню, писанню й закону Божому.

149. Образотворче мистецтво виникло у:

A. Період первісного суспільства.

B. Добу Відродження.

C. Часи античності.

D. Новий час.

Е. Добу середньовіччя.

150. Перша землеробська культура на території України – це культура:

A. Скіфів.

C. Східних слов’ян.

B. Трипілля.

D. Античних міст-держав.

E. Східних слов’ян.