Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
20
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
691.24 Кб
Скачать

188

Внаслідок короткочасного фізичного навантаження у людини рефлекторно зросли

частота серцевих скорочень та системний артеріальний тиск. Активація яких

рецепторів найбільшою мірою зумовила реалізацію пресорного рефлекса?

A *Пропріорецептори працюючих м’язів

B Хеморецептори судин

C Волюморецептори судин

D Барорецептори судин

E Терморецептори гіпоталамуса

189

Внслідок натискування на очні яблука частота серцевих скорочень у людини

зменшилась з 72 до 60 за хвилину. На які структури серця впливають еферентні

нервові сигнали, що зумовлюють ці зміни?

A *Синоатріальний вузол

B Атріовентрикулярний вузол

C Провідна система шлуночків серця

D Робочий міокард передсердь

E Робочий міокард шлуночків

190

Під час хірургічного втручання на тонкій кишці у людини виникла раптова зупинка

серця. Реалізація яких механізмів регуляції зумовлює зупинку серця?

A *Безумовні парасимпатичні рефлекси

B Безумовні симпатичні рефлекси

C Умовні парасимпатичні рефлекси

D Умовні симпатичні рефлекси

E Безумовні месцеві рефлекси

191

У жінки під час пологів в зв’язку з крововтратою визначили групу крові, Реакція

аглютинації еритроцитів відбудася зі стандартними сироватками груп О (( (I), А( (II) і

не відбулася зі стандартною сироваткою групи В( (III). Досліджувана кров належить до

групи

A * В( (III)

B О (( (I)

C А( (II)

D АВ (IV)

E

192

У чоловіка 30-ти років перед операцією визначили групу крові. Кров резус-позитивна.

Реакція аглютинаців еритроцитів не відбулася зі стандартними сироватками груп 0 ((

(I), А( (II), В ( (III), Досліджувана кров належить до групи:

A *0 (( (I)

B А( (II)

C В( (III)

D АВ (IV)

E

193

В експерименті подразнюють скелетний м’яз серією електричних імпульсів. Який вид

м’язового скорочення буде виникати, якщо кожний наступний імпульс припадає на

період розслаблення поодинокого м’язового скорочення?

A *Зубчастий тетанус

B Суцільний тетанус

C Серія поодиноких скорочень

D Контрактура м’яза

E Асинхронний тетанус

194

Людина за призначенням лікаря тривалий час приймала гормони з групи

глюкокортикоїдів. Секреція якого (яких) з наведених гормонів буде пригнічена

внаслідок цього?

A *Кортикотропний

B Соматотропний

C Тиротропний

D Статеві

E Мінералокортикоїди

195

У людини до травми гемотокритний показник 40\%. Яким він буде через 1 добу після

втрати 750 мл крові?

A *30\%

B 40\%

C 55\%

D 45\%

E 50\%

196

Хворий ходить хитаючись, широко розставляючи ноги. У нього знижений тонус м’язів

рук і ніг, скандована мова. У якому відділі головного мозку локалізується ураження?

A Мозочок

B Шкаралупа

C Хвостате ядро

D Моторна кора

E Червоне ядро

197

Під час бійки у мужчини виникла зупинка серця внаслідок сильного удару у верхню

ділянку передньої черевної стінки. Який з зазначених механізмів спричинив зупинку

серця?

A *Парасимпатичні безумовні рефлекси

B Симпатичні безумовні рефлекси

C Парасимпатичні умовні рефлекси

D Симпатичні умовні рефлекси

E Периферичні рефлекси

198

У вагітної жінки визначили групу крові. Реакція аглютинації еритроцитів відбулася зі

стандартними сироватками груп 0 (( (1), В ( (111) і не відбулася зі стандартною

сироваткою групи А ( (11). Дослуджувана кров належить до групи:

A * А ( (11)

B 0 (( (1)

C В ( (111)

D АВ (IV)

E -

199

У чоловіка 30 років перед операцією визначили групу крові. Кров резус-позитивна.

Реакція аглютинації еритроцитів не відбулася зі стандартними сироватками груп

0$\alpha\beta$ (I), А$\beta$ (II), В$\alpha$ (III). Досліджувана кров належить до групи:

A *0$\alpha\beta$ (I)

B А$\beta$ (II)

C В$\alpha$ (III)

D АВ (IV)

E

200

В експерименті на жабі вивчали міотатичний рефлекс. Однак при розтяганні

скелетного м’яза, його рефлекторне скорочення не відбулося. На порушення функції

яких рецепторів слід звернути увагу?

A *М’язових веретен

B Больових

C Суглобових

D Сухожильних органів Гольджи

E Тактильних

201

У дорослої людини системний артеріальний тиск знизився з 120/70 до 90/50 мм

рт.ст., що викликало рефлекторне звуження судин. У якому з зазначених органів

звуження судин буде найменшим?

A *Серце

B Шкіра

C Кишечник

D Скелетні м’язи

E Печінка

202

При аналізі крові у спортсмена виявлено: вміст еритроцитів 5,5 * 1012/л, гемоглобіну -

180 г/л, лейкоцитів - 7 * 109/л, нейтрофілів - 64\%, базофілів - 0,5\%, еозинофілів -

0,5\%, моноцитів - 8\%, лімфоцитів - 27\%. Такі показники свідчать про стимуляцію,

перш за все:

A *Еритропоезу

B Лейкопоезу

C Лімфопоезу

D Гранулоцитопоезу

E Іммуногенезу

203

В експерименті подразнюють гілочки блукаючого нерва, які інервують серце. Це

призвело до того, що припинилося проведення збудження від передсердь до

шлуночків. Електрофізіологічні зміни в яких структурах серця є причиною цього?

A * Атріовентрикулярний вузол

B Пучок Гіса

C Синоатріальний вузол

D Шлуночки

E Передсердя

204

У людини з нападом бронхоспазму необхідно зменшити вплив блукаючого нерва на

гладеньку мускулатуру бронхів. Які мембранні циторецептори доцільно заблокувати

для цього?

A * М-холінорецептори

B H-холінорецептори

C $\alpha$-адренорецептори

D $\beta$-адренорецептори

E $\alpha$- та $\beta$-адренорецептори

205

У людини масою 80 кг після тривалого фізичного навантаження об’єм циркулюючої

крові знижений до 5,4 л, гематокрит -50\%, загальний білок крові - 80 г/л. Такі

показники крові є наслідком, перш за все:

A *Втрати води з потом

B Збільшення кількості еритроцитів

C Збільшення вмісту білків в плазмі

D Збільшення об’єму циркулуюючої крові

E Збільшення діурезу

206

У юнака 16 років після перенесеного захворювання знижена функція синтезу білків у

печінці внаслідок нестачі вітаміну К, що призведе, перш за все, до порушення:

A *Зсідання крові

B Швидкості осідання еритроцитів

C Утворення антикоагулянтів

D Утворення еритропоетинів

E Осмотичного тиску крові

207

На перехід із горизонтального положення у вертикальне система кровообігу

відповідає розвитком рефлекторної пресорної реакції. Що з наведеного є її

обов’язковим елементом?

A * Системне звуження венозних судин ємкості

B Системне розширення артеріальних судин опору

C Зменшення об’єму циркулюючої крові

D Зменшення частоти серцевих скорочень

E Зменшення насосної функції серця

208

При обстеженні вагітної жінки знайдено збільшення рівня фібриногену у плазмі крові

у 2 рази. Якою може бути величина ШОЕ у цієї жінки?

A *40-50 мм/год.

B 10-15 мм/год.

C 2-12 мм/год.

D 5-10 мм/год.

E 0-5 мм/год.

209

При уведенні великої дози гістаміну піддослідній тварині у неї різко знизився

артеріальний тиск внаслідок:

A *Розширення судин опору

B Звуження судин опору

C Підвищення ЧСС

D Зниження ЧСС

E Зниження частоти і сили серцевих скорочень

210

У дорослої людини системний артеріальний тиск знизився з 120/70 до 90/50 мм

рт.ст., що викликало рефлекторне звуження судин. У якому з зазначених органів

звуження судин буде найбільшим?

A *Кишечник

B Серце

C Головний мозок

D Нирки

E Наднирники

211

В експерименті подразнюють гілочки блукаючого нерва, які інервують серце. Це

призвело до зменшення частоти серцевих скорочень, тому що через мембрану клітин

водія ритму серця збільшився:

A * Вихід іонів калію

B Вхід іонів калію

C Вхід іонів кальцію

D Вихід іонів кальцію

E Вихід іонів кальцію та калію

212

Потенціал спокою клітини дорівнює –80 мв. Під час якої фази ПД величина

мембранного потенціалу склала +30 мВ?

A * Реверсполяризації

B Слідової гіперполяризації

C Слідової деполяризації

D Деполяризації

E -

213

В результате ранения у мужчины 35 лет наступил полный разрыв спинного мозга на

уровне первого шейного сегмента. Как изменится характер дыхания?

A Остановится

B Не изменится

C Сохранится диафрагмальное, исчезнет грудное

D Сохранится грудное, исчезнет диафрагмальное

E Станет редким и глубоким

214

По просьбе врача больной после обычного вдоха сделал максимально глубокий

выдох. Какие мышцы из приведенных ниже принимают участие в таком выдохе?

A Живота

B Наружные межреберные

C Диафрагма

D Трапециевидные

E Грудные

215

Людина отруїлася грибами. Вони містять мускарин, який стимулює

М-холінорецептори. За яким симптомом можна запідозрити отруєння неїстівними

грибами:

A * Звуження зіниць

B Розширення зіниць

C Розширення бронхів

D Збільшення частоти серцевих скорочень

E Підвищення артеріального тиску

216

У людини збільшена частота серцевих скорочень, розширені зіниці, сухість у роті. Це

є наслідком активації в організмі такої системи регуляції функцій:

A * Симпатичної

B Парасимпатичної

C Метасимпатичної

D Ваго-інсулярної

E Гипоталамо-гіпофізарно-наднирникової

217

У піддослідної тварини під час експерименту подразнюють периферичний відрізок

блукаючого нерва. Які з наведених змін будуть спостерігатися при цьому?

A * Зменшення частоти серцевих скорочень

B Збільшення частоти серцевих скорочень

C Розширення зіниць

D Збільшення частоти дихання

E Розширення бронхів

218

Після довільної затримки дихання в людини зросла глибина і частота дихання.

Головним чинником, що стимулює ці зміни зовнішнього дихання є:

A * Підвищення в крові напруги СО_2.

B Підвищення в крові напруги О_2.

C Зниження в крові напруги О_2.

D Зниження в крові напруги СО_2.

E Зниження в крові концентрації Н^+.

219

У хворого сповільнене проведення збудження через атріовентрикулярний вузол. Які

зміни ЕКГ будуть при цьому?

A * Збільшення тривалості інтервалу P-Q

B Збільшення тривалості інтервалу Q-S

C Від’ємний зубець Т

D Зміщення сегмента S-T

E Збільшення тривалості інтервалу Q-T

220

Поверхню, на якій знаходиться інтактна жаба, нахилили в правий бік. З цього боку

рефлекторно підвищився тонус м’язів-розгиначів, завдяки активації таких рецепторів:

A * Вестибулорецепторів маточки і мішечка

B Вестибулорецепторів півкружних каналів

C Механорецепторів шкіри ступні

D Фоторецепторів сітківки ока

E Пропріорецепторів

221

В експерименті на жабі зруйнували лабіринт справа, що призвело до зниження тонусу

м'язів:

A *Екстензорів справа

B Флексорів зліва

C Екстензорів зліва

D Флексорів справа

E Екстензорів справа і зліва

222

У тварини збільшений тонус м’язів-розгиначів. Це є наслідком посиленої передачі

інформації до мотонейронів спинного мозку такими низхідними шляхами:

A *Вестибулоспінальні

B Медіальні кортикоспінальні

C Ретикулоспінальні

D Руброспінальні

E Латеральні кортикоспінальні

223

До відділення нейрохірургії було доставлено чоловіка з втратою слуху внаслідок

травми голови. Порушення якої частки кори головного мозку може бути причиною

цього?

A *скронева

B постцентральна звивина

C тім’яна

D потилична

E лобова

224

Робітники парникового господарства працюють в умовах несприятливого

мікроклімата: температура повітря + 37 0С, відносна вологість 90\%, швидкість руху

повітря 0,2 м/с. Яким шляхом здійснюється тепловіддача за цих умов?

A Випаровування.

B Теплопроведення.

C Конвекція.

D Радіація.

E Усі шляхи.

225

У легенях передчасно народженої дитини виявлені ділянки ателектазу (спадіння).

Основна причина:

A * Дефіцит сурфактантів

B Збільшений в’язкий опір

C Недорозвинені м’язи вдиху

D Знижена сила поверхневого натягу легень

E Надлишок сурфактантів

226

В експерименті на тварині здійснили перерізку блукаючих нервів з двох боків. Як при

цьому зміниться характер дихання?

A *стане глибоким і рідким

B стане поверхневим і частим

C стане глибоким і частим

D стане поверхневим і рідким

E дихання не зміниться

227

Хворому чоловіку 75 років, в якого частота серцевих скорочень була 40/хвилину,

імплантували серцевий електростимулятор. Після цього ЧСС зросла до 70/хв.

Функцію якого відділа серця взяв на себе електростимулятор?

A *Синоатрільного вузла

B Атріовентрикулярного вузла

C Ніжки Гіса

D Волокон пучка Гіса

E Волокон Пуркін’є

228

В лікарню звернувся хворий зі скаргами на швидку стомлюваність і сильну м'язову

слабкість. При обстеженні виявлено автоіммунне захворювання, внаслідок якого

порушується функціональний стан рецепторів в нервово-м'язових синапсах. Дія якого

медіатора буде заблокована?

A *Ацетілхоліну

B Норадреналіну

C Дофаміну

D Серотоніну

E Гліцину

229

За медичним показанням пацієнту було проведено видалення одній із структур ЦНС.

В результаті видалення у пацієнта розвинулися атонія, астазия, интенционный

тремор, атаксія, адиадохокинез. Частина якої структури ЦНС була вилучена?

A *Мозочка

B Мігдальовідного комплексу

C Гиппокампа

D Базальних гангліїв

E Лімбічной системи

230

Пацієнт звернувся до лікаря з приводу того, що він втратив здатність розрізняти смаки

на корені язика. Лікар встановив, що це пов'язано з ураженням нерва. Якого?

A * Язикоглоткового

B Блукаючого

C Лицьового

D Верхньогортанного

E Трійчастого

231

Яким буде скорочення м’язів верхньої кінцівки при утриманні (але не переміщенні)

вантажу в певному положенні?

A * Ізометричним

B Ізотонічним

C Ауксотонічним

D Концентричним

E Ексцентричним

232

У пацієнта 35 років виявили підвищену кислотність шлункового соку. Блокада яких

рецепторів може спричинити її зниження?

A *гістамінових

B $\alpha_1$-адренорецепторів

C $\alpha_2$-адренорецепторів

D $\beta_1$-адренорецепторів

E $\beta_2$-адренорецепторів

233

У молодої жінки, яка зайшла у виробничий цех з різким запахом лако-фарбової

продукції, виник бронхоспазм. Подразнення яких рецепторів викликало виникнення

даного рефлексу?

A *Іритантних

B Юкстагломерулярних

C Рецепторів плеври

D Центральних хеморецепторів

E Периферичних хеморецепторів

234

У чоловіка 60-ти років спостерігається послаблення перистальтики кішківника. Який з

перерахованих харчових продуктів буде стимулювати перистальтику в найбільшій

мірі?

A *Чорний хліб

B Білий хліб

C М’ясо

D Сало

E Чай

235

Проводят исследования на изолированном мышечном волокне. Установлено, что

порог силы раздражения клетки существенно уменьшился. Что из указанного может

быть причиной этого?

A * Активация натриевых каналов мембраны

B Активация калиевых каналов мембраны

C Инактивация натриевых каналов мембраны

D Инактивация кальциевых каналов мембраны

E Блокада энергообразования в клетке

236

При лабораторном исследовании крови пациента 33-х лет установлена реакция

агглютинации эритроцитов в стандартных сыворотках I и II групп. Реакция

агглютинации с сывороткой III группы и антирезусной сывороткой не состоялась.

Кровь какой группы, учитывая систему резус фактора, можно переливать в случае

необходимости?

A * III(B)Rh-

B II(A)Rh-

C I(O)Rh+

D IV(AB)Rh+

E IV(AB)Rh-

237

После приёма большого количества белковой пищи у пациента установлено

увеличение уровня протеолитических ферментов поджелудочного сока. Уровень

какого из перечисленных ферментов увеличивается при этом ?

A * Трипсина

B Пепсина

C Энтерокиназы

D Гастриксина

E Реннина

238

В эксперименте у животного перерезали таламокортикальные пути. Какой вид

сенсорных ощущений у подопытного животного сохранился?

A * Обонятельный

B Слуховой

C Экстерорецептивный

D Зрительный

E Ноцицептивный