Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
20
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
691.24 Кб
Скачать

63

При аналізі спірограми у обстежуваного встановлено зменшення частоти і глибини

дихання. Це призведе до зменшення:

A *Хвилинного об'єму дихання

B Життєвої ємності легень

C Резервного об'єму вдиху

D Резервного об'єму видиху

E Залишкового об'єму

64

У хворого видалено 12-палу кишку. Це призведе до зменшення секреції, перш за все:

A *Холецистокініну та секретину

B Гастрину

C Гістаміну

D Гастрину та гістаміну

E Нейротензину

65

У здорової дорослої людини швидкість проведення збудження через

атріовентрикулярний вузол дорівнює 0,02-0,05 м за 1 секунду. Атріовентрикулярна

затримка забезпечує :

A *Послідовність скорочення передсердь та шлуночків

B Одночасність скорочення обох передсердь

C Одночасність скорочення обох шлуночків

D Достатнью силу скорочення передсердь

E Достатнью силу скорочення шлуночків

66

У дитини 2-х років виникли судоми внаслідок зниження концентрації іонів кальцію в

плазмі крові. Це обумовлено зниженням функції:

A *Прищитовидних залоз

B Гіпофізу

C Кори наднирників

D Шишковидної залози

E Тимусу

67

Секреція яких гормонів гіпофізу гальмується після прийому оральних контрацептивів,

які містять статеві гормони?

A *гонадотропних

B вазопресину

C тиреотропного

D соматотропного

E окситоцину

68

Під час підготовки пацієнта до операції на серці проведено вимірювання тиску в

камерах серця. В одній з них тиск протягом серцевого циклу змінювався від 0 мм рт.

ст до 120 мм рт. ст. Назвіть цю камеру серця.

A *Лівий шлуночок.

B Правий шлуночок.

C Праве передсердя.

D Ліве передсердя.

E -

69

У людини частота серцевих скорочень постійно утримується на рівні 40 разів за

хвилину. Що є водієм ритму?

A *Атріовентрикулярний вузол.

B Синоатріальний вузол

C Пучок Гіса.

D Ніжки пучка Гіса.

E Волокна Пуркін'є.

70

Після гіпервентиляції у спортсмена спостерігається короткочасна зупина дихання. Які

зміни в крові це зумовлюють?

A *Зменшення напруги $СО_2$

B Зменшення рН

C Збільшення напруги $СО_2$

D Зменшення напруги $О_2$

E Збільшення напруги $СО_2$ і $О_2$

71

Внаслідок дії електричного струму на збудливу клітину виникла деполяризація її

мембрани. Рух яких іонів через мембрану відіграє основну роль в розвитку

деполяризації?

A * Na+

B НСО3-

C Са2+

D Сl-

E К+

72

Піддослідному собаці через зонд у 12-палу кишку ввели слабкий розчин соляної

кислоти. Це, перш за все, призведе до підсилення секреції:

A *Секретину

B Гастрину

C Гістаміну

D Холецистокініну

E Нейротензину

73

К врачу обратились родители мальчика 10 лет, у которого отмечалось увеличение

волосяного покрова на теле, рост бороды и усов, низкий голос.. Увеличение секреции

какого гормона можно предположить?

A *Тестостерона

B Соматотропина

C Естрогена

D Прогестерона

E Кортизола

74

У пациента, строго выполнявшего рекомендации по соблюдению определенной

диеты в течение 10 дней было проведено исследование величины дыхательного

коэффициента. (Результат ДК=1,0). Какой диеты придерживался пациент?

A *С преимущественным содержанием углеводов

B С преимущественным содержанием белков и жиров

C С преимущественным содержанием жиров и углеводов

D Смешанной

E С преимущественным содержанием белков и углеводов

75

У людини збільшена вентиляція легень внаслідок фізичного навантаження. Який з

наведених показників зовнішнього дихання у неї значно більший, ніж у стані спокою?

A *Дихальний об'єм

B Життєва ємкість легенів

C Резервний об'єм вдиху

D Резервний об'єм видиху

E Загальна ємкість легенів

76

У тварини видалили каротидня тільця з обох сторін. На який з зазначених факторів у

неї не буде розвиватися гіпервентиляція?

A *Гіпоксемія

B Фізичне навантаження

C Гіперкапнія

D Ацидоз

E Збільшення темпетарури ядра тіла

77

Людина зробила спокійних видих. Як називається об'єм повітря, який міститься у неї в

легенях при цьому?

A *Функціональна залишкова ємкість легень

B Залишковий об'єм

C Резервний об'єм видиху

D Дихальний об'єм

E Життєва ємність легень

78

Людина зробила максимально глибокий видих. Як називається об'єм повітря, що

знаходиться в її легенях?

A *Залишковий об'єм

B Функціональна залишкова ємність легень

C Ємність вдиху

D Резервний об'єм видиху

E Альвеолярний об'єм

79

При дослідженні ізольованого кардіоміоциту (КМЦ) встеновлено, що він не генерує

імпульси збудження автоматично. КМЦ отримано з :

A *шлуночків

B Сино-атріального вузла

C Атріовентрикулярного вузла

D Пучка Гіса

E Волокон Пуркін”є

80

В експерименті на ссавці руйнуванням певної структури серця припинили

проведення збудження від передсердь до шлуночків. Що саме зруйнували?

A *Атріовентрикулярний вузол

B Синоатріальний вузол

C Пучок Гіса

D Ніжки пучка Гіса

E Волокна Пуркін'є

81

При обстеженні людини встановлено, що хвилинний об'єм серця дорівнює 3500 мл,

систолічний об'єм - 50 мл. Якою є у людини частота серцевих скорочень?

A *70 скорочень за хвилину

B 60 скорочень за хвилину

C 50 скорочень за хвилину

D 80 скорочень за хвилину

E 90 скорочень за хвилину

82

При аналізі електрокардіограми встановлено, що тривалчсть серцевого циклу у

людини дорівнює 1 сек. Якою у неї є частота серцевих скорочень за хвилину?

A *60

B 50

C 70

D 80

E 100

83

У міокарді шлуночків досліджуваної людини порушені процеси реполяризації. Це

призведе до порушення амплітуди, конфігурації, тривалості зубця:

A

B Q

C R

D S

E P

84

Внаслідок активації іонних каналів зовнішньої мембрани збудливої клітини значно

збільшився її потенціал спокою. Які канали були активовані?

A *Калієві

B Натрієві

C Швидкі кальцієві

D Повільні кальцієві

E Натрієві та кальцієві

85

Нервово-м'язовий препарат жаби обробили отрутою. Після цього зберігається

здатність м'яза до скорочення у відповідь на пряму стимуліцію, але втрачається у

відповідь на стимуляцію нерва. Що блокує отрута?

A *Нервово-м'язовий синапс

B Спряження збудження і скорочення у м'язі

C Натрієві канали

D Калієві канали

E Процеси енергоутворення

86

У людини внаслідок тривалого голодування швидкість клубочкової фільтрації зросла

на 20\%. Найбільш вірогідною причиною змін фільтрації в зазначених умовах є:

A *Зменшення онкотичного тиску плазми крові

B Збільшення системного артеріального тиску

C Збільшення проникності ниркового фільтру

D Збільшення коефіцієнта фільтрації

E Збільшення ниркового плазмотоку

87

У людини, яка обертається на каруселі виникло посилене частоти серцевих

скорочень, потовиділення, нудота. З подразненням яких рецепторів, перш за все, це

пов'язано?

A *вестибулярних

B пропріоцепторів

C дотикових

D слухових

E зорових

88

Внаслідок фізичного навантаження киснева ємність крові в людини збільшилася з 180

до 200 мл/л. Основною причиною цього є те, що при фізичному навантаженні

збільшується:

A *Вміст гемоглобіну в одиниці об'єму крові

B Дифузійна здатность легень

C Вміст кисню в альвеолах

D Спорідненість гемоглобіну до кисню

E Хвилиний об'єм дихання

89

На прохання лікаря хворий зробив максимально глибокий видих. Які з наведених м'язів

приймають участь у розвитку такого видоху?

A *Живота

B Діафрагма

C Драбинчасті

D Грудинноключичнососкові

E Трапецієвидні

90

У людини в стані спокою значно збільшена робота м'язів вдиху. Що з наведеного

може бути причиною цього?

A *Звуження дихальних шляхів

B Поверхневе дихання

C Рідке дихання

D Негативний внутрішньоплевральний тиск

E Зменшення хвилинного об'єму дихання

91

З метою схуднення жінка обмежувала кількість продуктів в харчовому раціоні. Через 3

місяці в неї з'явилися набряки, збільшився діурез. Дефіцит яких компонентів їжі є

причиною цього?

A *Білків

B Жирів

C Вуглеводів

D Вітамінів

E Мінеральних речовин

92

У людини вимірють внутрішньоплевральний тиск. У якій фазі людина затримала

дихання, якщо величина тиску дорівнює –7,5 см.вод.ст.?

A *Спокійний вдих

B Спокійний видих

C Форсований вдих

D Форсований видих

E -

93

В умовах гострого експерименту, кролику зробили перев’язку ниркової артерії.

Внаслідок цього значно зріс рівень артеріального тиску, що є результатом

збільшення секреції:

A *Реніну

B Адреналіну

C Вазопресину

D Норадреналіну

E Натрійуретичного гормону

94

В експерименті ізольований м'яз жаби ритмічно подразнюють електричними

імпульсами. Кожний наступний імпульс припадає на період розслаблення

попереднього скорочення. Яке скорочення виникне?

A *Зубчастий тетанус

B Одиночне

C Асинхронне

D Суцільний тетанус

E Тонічне

95

В експерименті збільшили проникність мембрани збудливої клітини для іонів калію.

Які зміни електричного стану мембрани при цьому виникнуть?

A *Гіперполяризація

B Деполяризація

C Потенціал дії

D Локальна вiдповiдь

E Змін не буде

96

У студента перед екзаменом виникла тахікардія. Які зміни на ЕКГ свідчитимуть про її

наявність ?

A *Укорочення інтервалу R – R

B Подовження інтервалу R – R

C Розширення комплексу QRS

D Подовження інтервалу P – Q

E Подовження сегменту Q–T

97

В експерименті на тварині переростягненням передсердь кров’ю викликали

зменшення реабсорбції Na+ і води в ниркових канальцях. Впливом на нирки якого

фактора це можна пояснити?

A *Натрійуретичного гормону

B Альдостерону

C Реніну

D Ангіотензину

E Вазопресину

98

Чоловік середнього віку виїхав в іншу країну на обіцяну йому роботу, але

працевлаштуватися тривалий час не вдавалося. Які з ендокринних залоз, більш за

все, виснажуються?

A *Надниркові

B Прищитоподібні

C Сім’яники

D Підгрудинна

E Щитоподібна

99

У пацієнта тривалість інтервалу P-Q ЕКГ перевищує норму при нормальній

тривалості зубця Р. Причиною цього є зниження швидкості проведення збудження:

A * Атріо-вентрикулярним вузлом

B Сино-атріальним вузлом

C Пучком Гіса

D Ніжками пучка Гіса

E Волокнами Пуркін'є

100

Який ефективний шлях віддачі тепла тілом робітників парникового господарства при

температурі повітря 36 0 С, відносній його вологості - 70%?

A * Випаровування поту

B Проведення

C Радіація

D Конвекція

E -

101

У хворого спостерігається збільшений тонус артеріол за нормальних показників

роботи серця. Як це вплине на величину артеріального тиску?

A * Зросте переважно діастолічний

B Зросте переважно систолічний

C Тиск не зміниться

D Зменшиться переважно діастолічний

E Зменшиться переважно систолічний

102

При дослідженні людини у вертикальній позі встановлено, що в альвеолах верхівок

легень парціальний тиск кисню складає 140 мм рт. ст. Причиною цього є те, що у

даних відділах легень:

A * Вентиляція переважає над перфузією

B Перфузія переважає над вентиляцією

C Перфузія і вентиляція врівноважені

D Вентиляція відсутня

E -

103

Внаслідок крововтрати в людини зменшився об’єм циркулюючої крові. Як це вплине

на величину артеріального тиску ?

A * Зменшиться систолічний та діастолічний тиск

B Зменшиться лише систолічний тиск

C Зменшиться лише діастолічний тиск

D Зменшиться систолічний тиск при зростанні діастолічного

E Зменшиться діастолічний тиск при зростанні систолічного

104

Охолодження тіла людини у воді виникає значно швидше, ніж на повітрі, тому, що у

воді значно ефективнішою є віддача тепла шляхом:

A *Теплопроведення

B Конвекції

C Тепловипромінювання

D Випаровування поту

E -

105

У чоловіка 33-х років як наслідок спинномозкової травми, порушена больова та

температурна чутливість, що обумовлено пошкодженням такого шляху:

A *Спино-таламічного

B Медіального спинокортикального

C Заднього спино-мозочкового

D Латерального спинокортикального

E Переднього спино-мозочкового

106

Робітник при температурі повітря $35^0С$ дві години інтенсивно фізично працював.

Які зміни показників крові будуть спостерігатися при цьому?

A *Збільшиться гематокритне число

B Зменшиться гематокритне число

C Збільшиться колірний показник

D Зменшиться ШЗЕ

E Збільшиться ШЗЕ

107

Жінці 36-ти років після хірургічного втручання внутрішньовенно ввели

концентрований розчин альбуміну. Це спричинить посилений рух води у такому

напрямку:

A *З міжклітинної рідини у капіляри

B З міжклітинної рідини у клітини

C Із клітин у міжклітинну рідину

D Із капілярів у міжклітинну рідину

E -

108

В клініці спостерігається чоловік 49-ти років з суттєвим збільшенням часу зсідання

крові, шлунково-кишковими кровотечами, підшкірними крововиливами. Нестачею

якого вітаміну можна пояснити такі симптоми?

A

B В1

C РР

D Н

E Е

109

У хворого виявлено гіперкаліємію та гіпонатріємію. Знижена секреція якого гормону

може спричинити такі зміни?

A *Альдостерон

B Вазопресин

C Кортизол

D Паратгормон

E Натрійуретичний

110

У чоловіка 40 років з видаленою ниркою були виявлені симптоми анемії. Що зумовило

появу цих симптомів?

A *Зниження синтезу еритропоетинів

B Підвищене руйнування еритроцитів

C Нестача заліза

D Нестача вітаміну В12

E Нестача фолієвої кислоти

111

У людини визначили величину енерговитрат. У якому стані знахлдилась людина,

якщо її енерговитрати виявилися меншими за основний обмін?

A *Сон

B Відпочинок

C Легка робота

D Нервове напруження

E Спокій

112

У людини вимірюють енерговитрати натщесерце, лежачи, в умовах фізичного та

психічного спокою, при температурі комфорту. В який час енерговитрати будуть

найменшими?

A *3-4 години ранку

B 7-8 годин ранку

C 10-12 годин дня

D 14-16 годин жня

E 17-18 годин вечора

113

У людини вимірюють енерговитрати натщесерце, лежачи, в умовах фізичного і

психічного спокою, при температурі комфорту. В який час енерговитрати будуть

найбільшими?

A *17-18 годин вечора

B 7-8 годин ранку

C 10-12 годин дня

D 14-16 годин дня

E 3-4 години ранку

114

При визначенні енерговитрат організму людини методом непрямої калориметрії

встановлено, що за одну хвилину споживається 1000 мл кисню і виділяється 800 мл

вуглекислого газу. Яким є дихальний коефіцієнт у досліджуваної людини?

A *0,8

B 1,25

C 0,9

D 0,84

E 1,0

115

При визначенні енерговитрат організму людини встановлено, що дихальний

коефіцієнт дорівнює 1,0. Це означає, що у клітинах досліджуваного переважно

окислюються:

A *Вуглеводні

B Білки

C Жири

D Білки і вуглеводні

E Вуглеводні та жири

116

У людини хірургічно видалили ушкоджену патологічним процесом дистальну чверть

тонкої кишки. Як це позначиться на всмоктуванні поживних речовин при звичайному

харчовому раціоні?

A *Всмоктування не зміниться

B Зменшиться всмоктування вуглеводів

C Зменшиться всмоктування білків

D Зменшиться всмоктування жирів

E Зменшиться всмоктування води

117

У людини порушено всмоктування продуктів гідролізу жирів. Причиною цього може

бути дефіцит у порожнині тонкої кишки:

A *Жовчних кислот

B Жовчних пігментів

C Ліполітичних ферментів

D Іонів натрію

E Жиророзчинних вітамінів

118

У мешканців територій з холодним кліматом в крові збільшений вміст гормону, що має

пристосувальне терморегуляторне значення. Про який гормон йдеться?

A *Тироксин

B Інсулін

C Глюкагон

D Соматотропін

E Кортизол

119

Тварині внутрішньовенно ввели концентрований розчин хлориду натрію, що зумовило

зниження його реабсорбції в канальцях нирок. Зміни секреції якого гормону це

можуть пояснити?

A *Зменшення альдостерону

B Збільшення альдостерону

C Зменшення вазопресину

D Збільшення вазопресину

E Зменшення натрійуретичного фактора

120

У людей, адаптованих до дії високої зовнішньої температури, посилене потовиділення

не супроводжується втратою з потом великої кількості хлориду натрію. Дія якого

гормону на потові залози спричиняє цей результат?

A *Альдостерон

B Вазопресин

C Кортизол

D Тироксин

E Натрійуретичний

121

Людина вийшла з кондиційонованого приміщення на вулицю, де температура повітря

дорівнює +$40^0С$, вологість повітря - 60\%. Віддача тепла з організму на вулиці

буде здійснюватися за рахунок:

A *Випаровування поту

B Конвекції

C Радіації

D Проведення

E -

122

У холодну погоду з вітром люди змерзають швидше, ніж при відсутності вітпу.

Причиною цього є те, що вітер збільшує, перш за все, віддачу тепла шляхом:

A *Конвекції

B Радіації

C Теплопроведення

D Випаровування

E -

123

У тварини в експерименті перерізали задні корінці спинного мозку. Які зміні

відбуватимуться в зоні інервації?

A *Втрата чутливості

B Втрата рухових функцій

C Зниження тонусу м’язів

D Підвищення тонусу м’язів

E Втрата чутливості і рухових функцій

124

У тварини в експерименті перерізали передні корінці спинного мозку. Які зміні

відбуватимуться в зоні інервації перерізаними корінцями?

A *Втрата рухових функцій

B Втрата чутливості

C Зниження тонусу м’язів

D Підвищення тонусу м’язів

E Втрата чутливості і рухових функцій

125

У відповідь на сильне швидке скорочення м’яза спостерігається його рефлекторне

розслаблення. З подразнення яких рецепторів починається ця рефлекторна реакція?

A *Сухожилкові рецептори Гольджи

B М’язові веретена

C Суглобові рецептори

D Дотикові рецептори

E Больові рецептори

126

Внаслідок руйнування певних структур стовбуру мозку тварина втратила

орієнтувальні рефлекси у відповідь на сильні світлові подразники. Які структури було

зруйновано?

A *Передні горбки чотиригорбкового тіла

B Задні горбки чотиригорбкового тіла