Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Терапевтичний профіль_1 частина

.rtf
Скачиваний:
25
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.2 Mб
Скачать

387

Больной 41 года, болен 8 дней. Заболевание развивалось постепенно. При осмотре :

температура 39,8оС, заторможен, кожные покровы бледные. Язык увеличен в объеме,

обложен у корня коричневым налетом. Тоны сердца приглушены, пульс 86/мин. Живот вздут, урчит в правой подвздошной области. Печень и селезенка увеличена до 2 см. Стул задержан.Наиболее вероятный дианоз:

A *Брюшной тиф

B Кишечный иерсиниоз

C Сепсис

D Сыпной тиф

E Псевдотуберкулёз

388

Больная 23 лет, заболела остро 5 дней назад - выраженная головная боль, рвота,

слабость, плохой аппетит, t-39оС. Объективно: состояние средней тяжести, возбуждена. Лицо гиперимировано, скллеры инъецированы. Язык обложен коричневым налетом. На туловище и конечностях обильная розеолезно-петехиальная сыпь. Гепатоспленомегалия. РСК с риккетсиями Провачека положительная в титре 1:640. Какой препарат необходимо назначить?

A * Доксициклин

B Левомицетин

C Пенициллин

D Стрептомицин

E Метронидазол

389

Хворий 43 років скржиться на підвищення температури тіла до 38,6оС, пітливість, шкірну

сверблячку. Пальпуються шийні, пахвові, пахвинні лімфатичні вузли, розмірів до лісового

горіха, щільні, безболісні, рухомі. Ан.крові: Нв 136 г/л, ер.- 4,0х1012/л, лейк.- 10,0х109/л,

баз. 0%, еоз. 6%, нп 10%, нс 65%, лімф. 14%, мон. 3%, ШОЕ 58 мм/год. Діагностичні

припущення?

A *Лімфогранульоматоз

B Хронічний лімфолейкоз

C Гострий лейкоз

D Сепсис

E ВІЛ-інфекція

390

До приймального відділення лікарні доставлений хворий В., 43 років. У процесі роботи з

виробництва барвників мав контакт з бензолом, аніліном, парами азотної кислоти.

Об'єктивно: слабість, головний біль, запаморочення. Слизові оболонки, пальці, вушні

раковини синюшні, хода хибка, мова незв'язна. Тони серця приглушені, АТ- 130/90 мм рт.ст., ЧСС – 84/хв. Спадковість не обтяжена. В крові: Hb- 143 г/л, ер.- 4,6х1012/л, КП – 0,9, ШОЕ – 5 мм/год, л – 5,3х109/л, тільця Гейнца – 14‰, MtHb – 36%. В сечі – позитивна реакція на параамінофенол. Який з перерахованих диагнозів найбільш ймовірний?

A *Гостре отруєння аніліном

B Гостре отруєння бензолом

C Вроджена метгемоглобінемія

D Гостре отруєння етіловим спиртом

E Гостре отруєння парами азотної кислоти