Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Біохімія_1

.rtf
Скачиваний:
17
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
499.81 Кб
Скачать

D Аргініну

E Треоніну

124

Хворому 65 років з ознаками загального ожиріння жирової дистрофії печінки

рекомендована дієта, збагачена ліпотропними речовинами, серед яких важливе значення

має:

A *Метіонін

B Холестерин

C Глюкоза

D Вітамін С

E Гліцин

125

У хворого відмічається схуднення, підвищення основного обміну при підвищеному апетиті

і доброму харчуванні. Надлишок якого гормону спричиняє такі зміни:

A *Тироксину

B Глюкагону

C АКТГ

D Інсуліну

E Адреналіну

126

У хворою 50 років є спрага. Добовий діурез 4-5 літрів. Рівень глюкози в крові 4,6 ммоль/л,

в сечі глюкоза не виявлена. У даному випадку доцільно перевірити вміст у крові:

A *Вазопресину

B Естрогенів

C Альдостерону

D Кортизолу

E Тироксину

127

Для роботи серцевого м’язу необхідна енергія. Вказати, який субстрат є основним

джерелом енергії в працюючому м’язі?

A *Жирні кислоти

B Амінокислоти

C Молочна кислота

D Піровиноградна кислота

E (-Кетоглутарова кислота

128

Чоловік 46 років звернувся до лікаря зі скаргами на болі в дрібних суглобах, які

загострилися після вживання м’ясної їжі. У хворого діагностована сечо- кам’яна

хвороба з накопиченням сечової кислоти. Цьому пацієнту призначено аллопуринол,

який є конкурентним інгібітором ферменту:

A *Ксантиноксидази

B Уреази

C Аргінази

D Дигідроурацилдегідрогенази

E Карбамоїлсинтетази

129

Біоенергетика мозку характеризується значною залежністю від постачання киснем.

Який субстрат окислення має найбільше значення для забезпечення енергією мозку?

A * Глюкоза

B Жирні кислоти

C Кетонові тіла

D Гліцерол-3-Ф

E Фосфоенолпіруват

130

Ті організми, які в процесі еволюції не створили захисту від Н2О2, можуть жити лише в

анаеробних умовах. Які з перелічених ферментів можуть руйнувати пероксид водню?

A * Пероксидаза та каталаза

B Оксигенази та гідроксилази

C Цитохромоксидаза, цитохром в5

D Оксигеназа та каталаза

E Флавінзалежні оксидази

131

На основі тестостерону синтезовані препарати, які використовують при захворюваннях,

що супроводжуються з виснаженням, при переломах і т.д. Який ефект в дії цих

препаратів максимально посилений в порівнянні з вихідними структурами?

A * Анаболічний

B Андрогенний

C Естрогенний

D Катаболічний

E Амфіболічний

132

Чоловік 52 років звернувся до лікаря зі скаргами на ураження суглобів. Був поставлений

діагноз подагра. Порушення якого ферменту приводить до розвитку цієї патології?

A *Ксантиноксидази

B сукцинатдегідрогенази

C піруватдегідрогенази

D епімерази

E трансамінази

133

Гіповитаминоз С приводить до зменшення утворення органічного матриксу, порушенню

синтезу коллагену, тому що цей вітамін бере участь у процесах:

A *Гідроксилювання проліну

B Карбоксилювання проліну

C Карбоксилювання лізину

D Гідроксилювання аргініну

E Гідроксилювання триптофану

134

В слюне содержится альфа-амилаза, способная расщеплять питательные вещества. На

какие субстраты может действовать этот фермент?

A * Углеводы

B Липиды

C Простые белки

D Нуклеопротеины

E Хромопротеины

135

У экспериментальных животных из рациона питания исключили липоевую кислоту, при

этом у них наблюдалось ингибирование пируватдегидрогеназного комплекса. Чем

является липоевая кислота для этого фермента?

A * Коферментом

B Субстратом

C Ингибитором

D Аллостерическим регулятором

E Продуктом

136

Катіонні глікопротеїни є основними компонентами слини привушних залоз. Які

амінокислоти обумовлюють їх позитивний заряд?

A *Лізин, аргінін, гістидин

B Аспартат, глутамат, гліцин

C Аспартат, аргінін, глутамат

D Глутамат, валін, лейцин

E Цистеїн, гліцин, пролін

137

Яка речовина надає слині в’язкий, слизовий характер, виконує захисну роль, попереждує

слизові ротової порожнини від механічного пошкодження?

A *Муцин

B Глюкоза

C Калікреїн

D Амілаза

E Лізоцим

138

Хлопчик 10-ти років поступив в лікарню для обстеження з приводу маленького росту. За

два останні роки він виріс всього на 3 см. Недостатністю якого гормону зумовлений

такий стан?

A *Соматотропного

B Адренокортикотропного

C Гонадотропного

D Тиреотропного

E Паратгормону

139

Чоловік 50 років пережив сильний стрес. У крові різко збільшилась концентрація

адреналіну і норадреналіну. Які ферменти каталізують процес інактивації останніх?

A *Моноамінооксидази

B Глікозидази

C Пептидази

D Карбоксилаза

E Тирозиназа

140

В організмі людини амінокислоти дезамінуються шляхом трансамінування в результаті

чого аміногрупа переноситься на:

A *Альфа-кетоглутарат

B Сукцинат

C Цитрат

D Фумарат

E Малат

141

Гемоглобін дорослої людини (HbA) – білок-тетрамер, який складається з двох альфа- та

двох бета-пептидних ланцюгів. Яку назву має така структура цього білка?:

A * Четвертинна

B Третинна

C Вторинна

D Первинна

E -

142

В слині міститься фермент, який здатний руйнувати альфа-1,4- глікозидні зв’язки в

молекулі крохмалю. Вкажіть на цей фермент.

A *альфа-Амілаза;

B Фосфатаза;

C Фруктофуранозидаза;

D Бета-галактозидаза;

E Лізоцим.

143

При декарбоксилюванні амінокислот утворюються біогенні аміни. Назвіть, який з них

відноситься до медіаторів запалення?

A * гістамін

B адреналін

C ГАМК

D таурін

E дофамін

144

Механізм дії поширеного протипухлинного препарату метотрексату полягає в тому, що

він є структурним аналогом:

A * Фолієвої кислоти

B Віт.РР (нікотинової кислоти)

C Пара-амінобензойної кислоти

D Ціанкобаламіну

E Ретиноєвої кислоти

145

Для профілактики пеллагри (авітамінозу РР) в організм людини повинна надходити така

амінокислота яка є попередником вітаміну РР, як:

A * триптофан

B глутамат

C аспартат

D метионін

E гліцин

146

При хворобі Коновалова-Вільсона має місце зниження вмісту в плазмі крові білка, що

транспортує іони міді. Вкажіть цей білок:

A * Церулоплазмін

B Трансферин

C Гаптоглобін

D Фібронектин

E С-реактивний білок

147

Який вітамін завдяки гідрофобному бічному радикалу вбудовується в фосфоліпідний

матрикс біомембрани, стабілізуючи його, і виконує функцію потужного біоантиоксиданта:

A * Токоферол

B Вітамін D

C Вітамін В6

D Нікотинамід

E Ціанкобаламін

148

Знешкодження ксенобіотиків та активних ендогенних метаболітів часто відбувається за

рахунок введення в молекулу субстрату атому кисню. Вкажіть які з перерахованих

процесів причетні до цього?

A *гідроксилювання

B декарбоксилювання

C переамінування

D фосфорилювання

E дезамінування

149

Прояви аліментарної недостатності ніацину (пелагри) можуть бути пом`якшені

збільшенням в дієті амінокислоти:

A * триптофану

B Проліну

C Тирозину

D Треоніну

E Лейцину

150

До біорегуляторів клітинних функцій ліпідної природи належать тромбоксани. Джерелом

для синтезу цих сполук є:

A * арахідонова кислота

B стеаринова кислота

C пальмітинова кислота

D фосфатидна кислота

E пальмітоолеїнова кислота

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]