Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
attachments_19-10-2012_23-13-07 / Подат система Перел│к завдань до модуля 1.docx
Скачиваний:
4
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
57.58 Кб
Скачать
 1. Акцизний збір;

 1. комунальний податок;

 2. податок з реклами;

 3. збір за використання місцевої символіки.

53. Стимулюючий вплив податків розкривається:

 1. у контексті регулюючої функції податків;

 1. через контроль за сплатою податків;

 2. через визначення об’єкта оподаткування;

 3. у процесі встановлення податкових ставок.

54. Об’єкт податку – це:

 1. розмір податку на одиницю оподаткування;

 1. Предмет чи процес, що підлягає оподаткуванню;

 2. юридична або фізична особа, на яку законом покладено обов’язок сплачувати податок;

 3. Одиниця вимірювання податку.

55. Податкова міліція є:

 1. структурним підрозділом державної податкової служби;

 2. абсолютно незалежним підрозділом у складі Міністерства внутрішніх справ України;

 3. підзвітним Президенту України органом по боротьбі із податковими правопорушеннями;

 4. підзвітним Прем’єр-міністру України органом по боротьбі із податковими правопорушеннями.

56. Контролюючими органами у сфері сплати податків та зборів не є:

 1. установи Пенсійного фонду України;

 2. митні органи України;

 3. податкові органи;

 4. кредитно-банківські установи.

57. До загальнодержавних податків і зборів належать:

 1. податок з власників транспортних засобів;

 1. комунальний податок;

 2. податок з реклами;

 3. платежі за комунальні послуги.

58. До місцевих податків не належать:

 1. Акцизний збір;

 1. комунальний податок;

 2. податок з реклами;

 3. збір за використання місцевої символіки.

59. Стимулюючий вплив податків розкривається:

 1. у контексті регулюючої функції податків;

 1. через контроль за сплатою податків;

 2. через визначення об’єкта оподаткування;

 3. у процесі встановлення податкових ставок.

60. Об’єкт податку – це:

 1. розмір податку на одиницю оподаткування;

 1. Предмет чи процес, що підлягає оподаткуванню;

 2. юридична або фізична особа, на яку законом покладено обов’язок сплачувати податок;

 3. Одиниця вимірювання податку.

61.Податки характеризуються як:

 1. збори, відрахування, платежі підприємств у міністерства;

 2. форма фінансових відносин між державою і підприємствами, побудована на основі еквівалентного обміну;

 3. обов’язкові платежі, що сплачуються юридичними і фізичними особами до бюджету в розмірі і терміни, встановлені законодавством;

 4. дохід (прибуток) підприємства, що перераховується до бюджету.

62.Податки виконують такі функції:

 1. фіскальну, контрольну, емісійну;

2) розподільчу, регулюючу, стимулюючу;

3) розподільчу, стимулюючу, фіскальну;

4) фіскальну, регулюючу, контрольну.

63. Податкова система повинна відповідати таким вимогам:

1) встановлення визначальної бази, функціонального призначення;

2) вигоди, адміністративної зручності, платоспроможності, встанов­лення визначальної бази;

3) економічної ефективності, адміністративної простоти, гнучкості, політичної відповідальності, справедливості;

4) функціонального призначення, економічної ефективності, адмі­ністративної простоти.

64. Оптимальна податкова система ґрунтується на таких принци­пах:

 1. системності, раціональності формування вихідних принципів;

 1. встановлення визначальної бази, національної політики, функціо­нального призначення;

 2. вигоди, адміністративної зручності, платоспроможності, встанов­лення визначальної бази;

 3. єдності, системності, функціонального призначення.

65. Державну податкову службу України очолює:

 1. Президент України;

 2. Міністр фінансів України;

 3. Прем’єр-міністр України;

 4. Голова Державної податкової адміністрації України.

66.Ставки ПДВ встановлені в розмірах:

 1. 20 %;

 1. 20 %; 16,67 %;

 2. 20 %; 0 %;

 3. 16,6 7%; 0 %.

67.До бюджету сплачується:

 1. сума ПДВ, отримана від покупців;

 2. сума податкового зобов’язання з ПДВ;

 3. сума податкового кредиту з ПДВ;

 4. різниця між податковим зобов’язанням і податковим кредитом.

68. Банківські установи відкривають рахунки платникам податків і зборів лише за умови пред’явлення документа, що підтверджує:

1) реєстрацію в органах місцевої влади;

2) взяття платника на облік в органі Державної податкової служби;

3) сплату податків і зборів;

4) відсутність прострочених платежів.

69. При закритті рахунка платника податків і зборів фінансові установи надсилають повідомлення:

1) органу місцевої влади;

2) органу Державної податкової служби;

3) митним органам;

4) органу Державного казначейства.

70. Податкова міліція є:

 1. структурним підрозділом державної податкової служби;

 2. абсолютно незалежним підрозділом у складі Міністерства внутрішніх справ України;

 3. підзвітним Президенту України органом по боротьбі із податковими правопорушеннями;

 4. підзвітним Прем’єр-міністру України органом по боротьбі із податковими правопорушеннями.

71. Носієм податку є:

 1. платник податку;

 1. особа, на яку припадає сплата податку після всіх процесів перекладання вартості;

 2. юридична або фізична особа, на яку законом покладено обов’язок сплачувати податок;

 3. особа, яка оформляє платіжні доручення про сплату податку.

72. Податкова ставка характеризується як:

 1. сума податку, визначена до сплати в бюджет;

 1. законодавчо встановлений розмір податку на одиницю об’єкта оподаткування;

 2. сума, фактично сплачена до бюджету;

 1. процентна ставка, за якою визначається сума відрахувань до сплати в місцевий бюджет.

73. Комунальний податок сплачують:

1) юридичні особи;

2) фізичні особи;

3) податкові агенти;

4) юридичні та фізичні особи.

74. Юридичні особи є платниками:

1) податку на додану вартість;

2) акцизного збору;

3) податку на прибуток;

4) усе правильне.

75. Державна податкова адміністрація:

 1. приймає рішення щодо встановлення суб’єктам підприємницької діяльності податкових пільг;

 2. контролює обґрунтованість користування пільгами;

 3. приймає рішення щодо встановлення суб’єктам підприємницької діяльності податкових пільг і контролює обґрунтованість користуван­ня пільгами;

 4. усі відповіді правильні.

76. До бюджету сплачується:

1.сума ПДВ, отримана від покупців;

2.сума податкового зобов’язання з ПДВ;

3.сума податкового кредиту з ПДВ;

4.різниця між податковим зобов’язанням і податковим кредитом.

77. Підставою для податкового кредиту є суми ПДВ, що підтвер­джені:

1.рахунком-фактурою;

2.рахунком-фактурою та іншими розрахунковими (обліковими) документами;

3.податковою декларацією;

4.митною декларацією, податковою накладною, розрахунково-облі­ковими документами.

78. Постановка на облік органом Державної податкової служби після надходження заяви від платника податків здійснюється протягом:

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.