Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

groshi_ta_kredut / Vstyp

.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
28.16 Кб
Скачать

Шановні читачі!

Розбудова в Україні ринкової економіки висунула на передній край економічної науки та практики дослідження і вивчення сутності та механізмів функціонування категорій «гроші» та «кредит». На їх використанні ґрунтується більшість інструментів ринкового господарювання: ціноутворення, розрахунково-платіжні відносини, банківська діяльність, системи економічного стимулювання, комерційний розрахунок, інвестиційна діяльність, оподаткування, фінансовий ринок, страхування тощо. З урахуванням закономірностей функціонування грошей і грошового ринку, банків, банківської системи формується економічна політика держави взагалі і грошово-кредитна політика центрального банку зокрема, здійснюється державне регулювання всіх сфер економічного життя суспільства.

У зв’язку з цим вивчення дисципліни «Гроші та кредит» є необхідною умовою підготовки економістів вищої кваліфікації. Особливо важливу роль ця дисципліна відіграє в підготовці фахівців з банківської справи, фінансів, страхування, бухгалтерського обліку та аудиту, на яких у першу чергу і розрахований цей підручник. Він забезпечує науково-теоретичну і методологічну основу для формування системи знань з конкретно-прикладних дисциплін за кожною з названих спеціальностей.

Підручник, що пропонується Вашій увазі, докорінно відрізняється від його першого видання (К.: Ли- бідь, 1992).

По-перше, Україна вже більш як 10 років розбудовує економіку ринкового типу, набула значного досвіду використання грошей і кредиту в надто складних умовах перехідної економіки, пережила небачену за мирних умов гіперінфляцію, розбудувала в основному інфра-

структуру власних банківської, грошової і валютної систем, сформувала в загальних рисах грошовий, фондовий та валютний ринки тощо. У авторів з’явилися широкі можливості для перевірки теоретичних положень на практичному досвіді та фактичних матеріалах своєї країни, чого не було при написанні підручника 1992 р.

По-друге, докорінно змінилася типова програма дисципліни «Гроші та кредит», значно посилилася її теоретико-методологічна спрямованість, у зв’язку з чим у цьому підручнику з’явилися нові розділи, деякі — вилучені, а ті, що залишилися, суттєво перероблені.

По-третє, за цей час істотно активізувалася українська наукова думка у сфері грошей, кредиту, банківської справи, з’явилися численні публікації з цих питань вітчизняних учених (статей у журналах і наукових збірниках, монографій, навчальних посібників та підручників), а також опубліковано чимало перекладних фундаментальних праць зарубіжних авторів. Це дало можливість нам значно уточнити та поглибити свої позиції з багатьох спірних питань, істотно підвищити дискусійність викладу найбільш складних тем курсу.

По-четверте, за ці роки помітно поліпшилася підготовка студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів третього та четвертого рівнів акредитації, зокрема з макроекономіки та економічної теорії, зі спеціальних дисциплін, що дало підстави авторам значно поглибити та ускладнити виклад усіх розділів курсу, зосередити основну увагу на його теоретичних та методологічних аспектах і менше уваги приділяти практично-прикладним питанням, щоб уникнути дублювання.

Порівняно з другим виданням (К., 2001) у текст підручника внесені незначні зміни, пов’язані переважно з оновленням статистичних даних.

Авторами окремих розділів підручника є: М. І. Савлук — керів­ник авторського колективу (передмова, розділи 1, 2, 3, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 7, 8.2, 8.3, 9.1, 9.3, 10); А. М. Мороз (розділ 12); М. Ф. Пуховкіна (розділ 11); І. М. Лазепко (розділи 8.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6); І. В. Шамова (розділи 4.2, 6.3, 6.6, 6.7, 13.1, 13.2, 13.4); І. В. Токмакова (розділи 13.3, 13.5).

Автори будуть вдячні всім читачам підручника за зауваження та пропозиції з приводу його змісту, структури та оформлення. Свої відгуки та зауваження просимо надсилати на адресу: м. Київ-03113, вул. Дегтярівська, 49-г, Українська фінансово-банківська школа, проф. М. І. Савлуку.

Бажаємо цікавої та корисної подорожі у світ грошей та кредиту!

5

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке groshi_ta_kredut