Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
6
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
15.15 Кб
Скачать

Плач пралескау

Плакалі пралескі, дзеці вясны... — Гэта раса на кволых пялёстках! — пяяў жаўранак і кружыўся над імі... Фарбаваныя небам, узгадаваныя сонейкам, яны на чорнай зямлі не хацелі перажыць нават ад маладзіка да ветаха вясенняга месяца... плакалі ды плакалі... Месцамі па лагчынах лядок стаяў, месцамі траўкі зазелянеліся... Новыя нарогі панёс на плячах араты ад каваля; дзяцюк ахвотна быкоў накарміў. Палала зарніца над бярэзнікам. У вёсцы з закураных каміноў круціўся ўверх, быццам кудзеля, белы дым — гаспадыні сняданне рыхтавалі. Выйшла дзяўчына першы раз босая ў чыстае поле; убачыла, як пралескі слёзы льюць, ды сама заплакала: — Ой, мяне за нямілага замуж выдаюць! — Ой, пагубіла я леты маладыя свае!.. Абхапіла рукамі бярозку маладую ды абамлела разам з ёй... А вакол плакалі пралескі, дзеці вясны... Прытуліся ка мне Прытуліся ка мне, дзяўчынка каханая! — бо сонейка заходзіць, бо цені гусцеюць і каля млына над возерам устае, быццам белая воўна, пахучы туман... А мо і праўда, што ў розных там замчышчах крыштальных ваююць паміж сабой рыцары дня з рыцарамі ночы? А мо і праўда, што на пурпурных хмарках ручайкамі льецца чырвоная кроў? А мо і праўда, што ў цёмным хмызе русалкі з доўгімі валасамі пяюць цяпер песні захаду? Нешта казачнае бачу я ў багатых колерах неба... Нешта таемнае варожыць мне вячэрняя зорка... Сэрца маё ператлумачыць сабе ўсе гэтыя дзіўныя малюнкі. Цені кладуцца над вёскай, цені гусцеюць на канюшыне за пусткай, і неяк робіцца сумна-сумна... Цямней і вялізней становяцца вочы твае, і душа мая тоне ў глыбокім моры іх ззяння. У гэты самы час тку я са смутку свайго карону для шаўковых валасоў тваіх... Здаецца, ляцім з табою дзесьці далека-далека за рэчкай, за хмызняком... Заскрыпелі варотамі касцы, зачырванелася вогнішча на пасецы...

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке 1_Змітрок Бядуля