Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
12
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
47.62 Кб
Скачать

Перелік питань для складання заліку з даної дисципліни

 1. Мета та завдання.

 2. Основні визначення.

 3. Сучасний електронний зв’язок.

 4. Види ЛЗ і їх основні властивості.

 5. Направляючі системи багатоканальної передачі.

 6. Основні вимоги до ЛЗ.

 7. Види ліній зв’язку. Переваги та недоліки кожного виду.

 8. Типи ліній зв’язку. Переваги та недоліки кожного типу.

 9. Вимоги до ліній зв’язку.

 10. Напрямки розвитку ліній зв’язку.

 11. Основні положення розвитку мереж зв’язку.

 12. Принципи побудови мереж зв’язку.

 13. Магістральні і зонові мережі.

 14. Складові частини мережі.

 15. Варіанти побудови мереж.

 16. Магістральні і зонові мережі, первинна і вторинна мережі.

 17. Визначення локальних мереж ЕОМ.

 18. Визначення топологічної структури локальних мереж ЕОМ.

 19. Зіркоподібна структура локальних мереж ЕОМ.

 20. Деревоподібна структура локальних мереж ЕОМ.

 21. Шинна структура локальних мереж ЕОМ.

 22. Кільцева структура локальних мереж ЕОМ.

 23. Петлева структура локальних мереж ЕОМ з керуючою ЕОМ.

 24. Розподілена структура локальних мереж ЕОМ.

 25. Повнозв’язана структура локальних мереж ЕОМ.

 26. Сотова структура локальних мереж ЕОМ.

 27. Прямокутна структура локальних мереж ЕОМ.

 28. Активний електричний опір кабельного кола.

 29. Індуктивність кабельного кола.

 30. Ємність кабельного кола.

 31. Провідність ізоляції кабельного кола.

 32. Хвильовий опір.

 33. Коефіцієнт розповсюдження.

 34. Коефіцієнт затухання.

 35. Коефіцієнт фази.

 36. Довжина хвилі.

 37. Поверхневий ефект. Причини явища.

 38. Ефект близькості (зближення). Причини явища.

 39. Додатковий та загальний активний опір симетричного кабелю.

 40. Індуктивність кола симетричного кабелю.

 41. Залежність первинних параметрів передачі від розміру провідників.

 42. Залежність первинних параметрів передачі від матеріалу провідників.

 43. Залежність первинних параметрів передачі від типу ізоляції.

 44. Залежність первинних параметрів передачі від частоти.

 45. Залежність первинних параметрів передачі від температури.

 46. Залежності коефіцієнту затухання симетричних кабелів. Температурний коефіцієнт затухання.

 47. Залежності хвильового опору симетричних кабелів.

 48. Залежності коефіцієнту фази симетричних кабелів.

 49. Залежності швидкості розповсюдження електромагнітної хвилі симетричних кабелів.

 50. Розподіл напруженості магнітного поля в поперечному січенні коаксіальної пари.

 51. Розподіл струмів в провідниках коаксіальної пари.

 52. Активний електричний опір коаксіальної пари (зовнішнього та внутрішнього провідників).

 53. Індуктивність коаксіальної пари (зовнішня міжпровідникова та внутрішня).

 54. Ємність коаксіальної пари.

 55. Провідність ізоляції коаксіальної пари.

 56. Залежності коефіцієнту затухання коаксіальних кабелів. Температурний коефіцієнт затухання.

 57. Залежності хвильового опору коаксіальних кабелів.

 58. Залежності коефіцієнту фази коаксіальних кабелів.

 59. Залежності швидкості розповсюдження електромагнітної хвилі коаксіальних кабелів.

 60. Величина неоднорідності хвильового опору.

 61. Величина неоднорідності вхідного опору підсилювальних участків.

 62. Внутрішні та стикові неоднорідності.

 63. Зустрічний (зворотній) та попутний потік енергії. Причини їх виникнення.

 64. Групування будівельних довжин кабелів зв’язку.

 65. Завади.

 66. Лінійні завади.

 67. Перехідна розмова.

 68. Схема електромагнітного впливу між кабелями.

 69. Поняття перехідного затухання та захищеності.

 70. Величина перехідного затухання на ближньому кінці.

 71. Величина перехідного затухання на дальньому кінці.

 72. Величина захищеності на дальньому кінці.

 73. Електричні та магнітні зв’язки.

 74. Коефіцієнти електромагнітного зв’язку на ближньому та дальньому кінцях.

 75. Ємнісні зв’язки між колами.

 76. Коефіцієнти ємнісної асиметрії відносно землі.

 77. Активна складова електричного зв’язку.

 78. Активна складова магнітного зв’язку.

 79. Безпосередній вплив.

 80. Умови непрямого впливу.

 81. Шляхи непрямого впливу.

 82. Схема непрямого впливу обумовлена неузгодженістю навантажень.

 83. Непрямий вплив через треті кола.

 84. Схема впливу між коаксіальними парами.

 85. Опір зв’язку.

 86. Перехідне затухання між коаксіальними парами на ближньому кінці.

 87. Перехідне затухання між коаксіальними парами на дальньому кінці.

 88. Захищеність між коаксіальними парами на дальньому кінці.

 89. Частотні залежності перехідного затухання, захищеності, опору зв’язку.

 90. Призначення кабелів міських телефонних мереж.

 91. Класифікація і маркування кабелів міських телефонних мереж.

 92. Прокладка, монтаж і експлуатація кабелів міських телефонних мереж.

 93. Струмопровідні жили (А. Мідні жили. Б. Жили на основі алюмінію).

 94. Ізоляція жил (А повітряно-паперова ізоляція. Б Поліетиленова ізоляція).

 95. Групи.

 96. Сердечник (А Число ланцюгів і системи скручування. Б. Сердечники повивного скручування. В Сердечники пучкового скручування).

 97. Заповнювач.

 98. Поясна ізоляція.

 99. Екран.

 100. Оболонка (А Металеві оболонки. Б. Пластмасові оболонки).

 101. Несучий трос.

 102. Захисні покриви (А Подушка. Б. Броня. В Зовнішній покрив).

 103. Типи коаксіальних кабелів.

 104. Класифікація коаксіальних кабелів зв’язку.

 105. Умовні позначення коаксіальних кабелів зв’язку.

 106. Основні конструктивні елементи.

 107. Механічні параметри коаксіальних кабелів.

 108. Класифікація кабелів зв’язку типу „Вита пара”.

 109. Області застосування кабелів зв’язку на основі витої пари провідників.

 110. Основні конструктивні елементи.

 111. Класифікація оптичних кабелів зв’язку.

 112. Одномодове та багатоходове оптоволокна.

 113. Основні конструктивні елементи оптичних кабелів зв’язку.

 114. Профілі показника заломлення.

 115. Переваги та можливості структурованих кабельних систем.

 116. Структурна схема структурованої кабельної системи.

 117. Поділ технічних приміщень структурованої кабельної системи на два види (апаратні та кросові). Їхні функції.

 118. Поділ структурованої кабельної системи на три підсистеми (зовнішніх магістралей(довідкова), внутрішніх магістралей (вертикальна або вторинна), горизонтальна (третинна)).

 119. Причини створення.

 120. Загальні аспекти технологій DSL.

 121. Сімейство xDSL технологій.

 122. Принципи організації послуги. Підготовка абонентських ліній. Частотні розділювачі. Обладнання.

 123. Стандарти xDSL. Особливості, відмінності, принципи роботи, структурні блок-схеми організації зв’язку.

 124. Опис ADSL, R-ADSL, ADSL Lite(UADSL), IDSL, HDSL, SDSL, VDSL, G.SHDSL. Основні характеристики, переваги.

 125. Історія розвитку. Стандарти (Bluetooth. WLAN, IEEE 802.**).

 126. Стандарти IEEE 802.11, два типових варіанти архітектури, протоколи CSMA/CA.

 127. Безпека безпровідних мереж.

 128. Типи обладнання (станція і точка доступу).

 129. Порівняльні характеристики FHSS і DSSS, загальні характеристики, переваги SS.

 130. Безпека мереж (загрозливі фактори, необхідні елементи для проникнення в мережу). Підключення до мереж.

 131. Інфрачервоні технології. Переваги. Фізика процесів. Компоненти. Недоліки.

Список літератури

1. Гроднев И.И. Верник С.М. Кочанов Л.Н. "Линии связи" Москва, Радио и связь, 1995 год 2. И. И. Гроднев , Ю. Т. Ларин , И. И. Теумен. Оптические кабели - М.: Энергоиздат, 1991;

3. Гроднев И.И. Фролов П.А. "Коаксиальные кабели связи" Москва, Радио и связь, 1983 год

4. Романов В.В. Кубанов В.П. "Электросвязь-что это такое?" Москва, Радио и связь, 1990 год

5. А. Г. Мурадян, И. С. Гольдфарб , В. Н. Иноземцев. Оптические кабели многоканальных линий связи - М.: Радио и связь, 1987;

6. Дж. Э. Мидвинтер. Волоконные световоды для передачи информации - М.: Радио и связь, 1983;

7. И. И. Гроднев. Волоконно-оптические линии связи - М.: Радио и связь, 1990

8. Поляков В.Т. "Посвящение в радиоэлектронику" Москва, Радио и связь, 1998 год

9. Кульгин М., “Методология построения корпоративной сети”. BYTE/Россия, №1,№2, 1999.

10. Кульгин М., “Технологии корпоративных сетей”. Питер, СПб,1999.

11. Осадчук А., “Сетевые архитектуры современных информационно- вычислительных сетей”. Компьютер Пресс, №11, 1995.

12. Ю.Блэк Сети ЭВМ: протоколы , стандарты, интерфейсы.- Мир , 1990 с163

13. Брискер А.С., Руга А.Д., Шарле Д.Л. Городские телефонные кабели. Справочник. –М.: «Радио и связь»,1984.– 304с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.