Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
3
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
448 Кб
Скачать

2.4 План тестування програмного продукту

Тестування програмного продукту здійснене з метою доведення його працездатності, а також повноти виконання функціональних та кваліфікаційних вимог до нього.

Процес тестування є логічно спланованою послідовністю дій, які повинні максимально повно відтворити реальні умови функціонування програмного засобу, враховуючи людський фактор. Він складався з наступних кроків.

  1. Перевірка коректності визначення кількості місць на стоянці та формування її відповідного схематичного зображення за допомогою таблиць.

  2. Перевірка коректності реєстрації в журналі диспетчера автостоянки заїзду автомобіля.

  3. Перевірка коректності внесення клієнта до реєстру постійних.

  4. Перевірка коректності редагування даних в журналі диспетчера автостоянки.

  5. Перевірка коректності видалення даних з журналу диспетчера автостоянки.

  6. Перевірка коректності реєстрації в журналі диспетчера автостоянки виїзду автомобіля.

  7. Контроль коректності внесення змін до схематичного зображення автостоянки після виконання технологічних операцій в журналі диспетчера.

  8. Контроль наявності файлів інформаційної бази під час їх відкриття для читання з них даних.

  9. Контроль коректності форматів та значень даних.

  10. Контроль повноти інформації, що вводиться до реєстрів, а саме відсутність доступу до кнопок збереження даних в реєстрах до повного визначення всіх даних у діалогових вікнах.

Тестування програмного засобу продемонструвало повну відповідність поставленому завданню, надійність функціонування.

Результати тестування програмного засобу представлені в Додатку 1. Програмний код наведений в Додатку 2.

2.5 Опис інтефейсу програмного продукту з користувачем

Інтерфейс користувача з програмним продуктом здійснюється з використанням форм (вікон) та розташованих на них візуальних компонентів.

Головна форма містить головне меню для ініціювання виконання функціональних задач та окремих технологічних операцій. Її вигляд на початку експлуатації програмного продукту при відсутності інформаційної бази зображений на рис.1.

Кількість місць на стоянці за замовчування дорівнює 30. Схематичне зображення автостоянки відповідає цьому значенню. Зміна кількість місць здійснюється з використанням пункту меню «Параметри автостоянки». При цьому відкривається діалогове вікно, наведене на рис.2

Рис.1 Вигляд головного вікна при відсутності інформаційної бази

Рис.2 Діалогове вікно встановлення параметрів стоянки (кількості місць)

Допустима кількість місць – від 30 до 100. Вона може бути лише кратна 10. Ці обмеження автоматично встановлені програмним засобом.

Після встановлення нової кількості місць, як показано на рис.2, схематичне зображення автостоянки автоматично набуде вигляду, наведеного на рис.3. Дістатися до невидимої частини схеми можна з використанням горизонтальної смуги прокрутки, що знаходиться під схемою.

Рис.3 Вигляд схеми автостоянки на 40 місць

Під зображенням стоянки в нижній частині головної форми розташований журнал диспетчера. Дані в нього вносяться з використанням діалогових вікон, які відкриваються за допомогою команд пункту меню «Реєстраційний журнал».

Дані про власника та автомобіль вводяться користувачем у полях з відповідними надписами діалогового вікна, зображеного на рис.4. Їх також можна ввести з реєстру постійних клієнтів (рис.5) з використанням кнопки з надписом «…» (три крапки). Місце стоянки обирається зі списку, який містить лише номери вільних місць. В разі активного стану прапорця з надписом «Постійний клієнт» під час підтвердження даних з використанням кнопки з надписом «Ввести», дані про клієнта та його авто будуть збережені в реєстрі постійних клієнтів.

Рис.4 Діалогове вікно реєстрації заїзду автомобіля на стоянку

Рис.5 Діалогове вікно постійних клієнтів автостоянки

Повний склад даних, визначених на діалоговій панелі потрапляє до журналу диспетчера. Доступ до кнопки з надписом «Ввести» надається лише після повного визначення всіх даних. Таким чином забезпечується повнота інформації в журналі диспетчера.

Після реєстрації заїзду автомобіля на стоянку відповідно змінюється вигляд схеми стоянки – у відповідному місці з’являється позначка (рис.6).

Введення даних з реєстру постійних клієнтів у діалогове вікно, зображене на рис.4, здійснюється шляхом вибору не порожнього рядку таблиці та натискання кнопки з надписом «Ввести». В разі виділення порожнього рядку, ця кнопка не матиме доступу.

Рис.6 Фрагмент схеми автостоянки з позначкою зайнятого місця

Під час введення даних з реєстру постійних клієнтів у діалогове вікно (рис.4) здійснюється контроль наявності автомашини на автостоянці. Якщо вона вже там є, то введення даних буде блоковане. Ця ситуація супроводжується повідомленням «Машина клієнта вже знаходиться на стоянці».

Команда «Виїзд авто» пункту меню «Реєстраційний журнал» ініціює відкриття діалогового вікна, зображеного на рис.7

.

Рис.7 Діалогове вікно реєстрації виїзду автомашини зі стоянки

Список складається з номерних знаків автомашин, що знаходяться на стоянці. Після вибору потрібного номерного знаку набуває доступу кнопка з надписом «Ввести». Її натискання призведе до реєстрації в журналі диспетчера дати і часу виїзду автомашини, яка має такий номерний знак. В схемі автостоянки відповідна клітинка стає порожньою.

Команда «В’їзд авто» пункту меню «Реєстраційний журнал» втрачає доступ, коли всі місця на автостоянці зайняті. Команда «Виїзд авто» цього ж пункту меню не має доступу, коли стоянка порожня.

Редагування даних в журналі диспетчера здійснюється однойменною командою пункту меню «Реєстраційний журнал». Виконання цієї технологічної операції здійснюється в діалоговому вікні, зображеному на рис.4. Але в даному випадку в полях введення вікна містяться дані з виділеного рядку журналу.

Видалення даних журналу диспетчера здійснюється однойменною командою пункту меню «Реєстраційний журнал» без додаткового інтерфейсу з користувачем.

Команди меню «Редагування даних» та «Видалення даних» активні лише тоді, коли в журналі виділено не порожній рядок. Інакше в цих операціях немає логічного сенсу.

Реєстри постійних клієнтів та місць можна переглянути з використанням однойменних пунктів головного меню. Їх редагування в діалогових вікнах не передбачено, оскільки може призвести до порушення цілісності інформаційної бази.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Зразок тексту КР для РП-31