Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
20
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
50.69 Кб
Скачать

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

Факультет Комп’ютерних наук  

Кафедра Комп’ютерних систем та мереж  

Спеціальність 6050102 Комп’ютерні системи і мережі

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Зав. кафедрою________________

Мельничук С.В ___

_____________________2013 р.

ЗАВДАННЯ

На курсовий проект студенту

___________________Дуляку Денису В'ячеславовичу__________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту (роботи) Регістр зсуву вліво на 2 розряди з паралельним введенням/виведенням даних, з контролем за непарністю у процесі передачі даних _______

2. Термін здачі студентом закінченого проекту(роботи) за розкладом кафедри

3. Початкові дані до проекту(роботи) Розробити 24-розрядний регістр зсуву вліво на 2 розряди з паралельним введенням/виведенням даних, з контролем за непарністю у процесі передачі даних.. Реалізувати схему в довільному логічному базисі заданого набору (К155,К555,К1531, К1533). _

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)

1) провести огляд літератури з поставленої задачі_________________________________

2 )розробити структурну і функціональну схему заданого пристрою__________________.

3) розробити електричну принципову схему пристрою у довільному логічному базисі____

4) розробити друковану плату пристрою

5) розробити збірне креслення пристрою__________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точною вказівкою обов’язкових креслень)

 1)Структурна схема (А4) _________________ _______ 

2) Функціональна схема (А4) __________ _ _____.

3) Принципова електрична схема (А4)_____________________________________________ 4) Скріншоти проектування в середовищі Multisim (А4)

5) Друкована плата (А4)  _

6) Збірне креслення (А4)_________________________________________________________

6. Консультанти з проекту (роботи), з вказівкою відділів, які до них належать

Розділ

Консультант

Підпис, дата

Завдання видав

Завдання прийняв

7. Дата видачі завдання  

Керівник ___________Гімчинська С. Ю. 

(підпис)

Завдання прийняв до виконання ___________Дуляк Д. В.

(підпис)

Календарний план

№ п/п

Назва етапів курсового проекту(роботи)

Термін виконання етапів роботи

Примітка

1.

Огляд літератури з поставленої задачі

2.04.13-10.04.13

2.

Розробка структурної і функціональної схеми

10.04.13-13.04.13

3.

Розробка електрично-принципової схеми

13.04.13-20.04.13

4.

Обчислення складності і швидкодії пристрою

24.04.13-27.04.13

5.

Моделювання пристрою

28.04.13-1.05.13

6.

Оформлення курсового проекту

2.05.13-10.05.13

7.

Представлення роботи на кафедрі

30.05.13

8.

Захист роботи

за графіком

Студент-курсовик ________Дуляк Д. В.

(підпис)

Керівник проекту __Гімчинська С. Ю. (підпис)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке курсач 4 курс Дуляк Денис