Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
All_inclusive / MMM / розділи / додатки / додаток Л.docx
Скачиваний:
9
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
42.67 Кб
Скачать

Огляд науково-дослідницьких робіт та періодичних видань

п/п

Джерело

Короткий зміст

Використання для обліку витрат

1

2

3

4

1

Даниленко О. Бухгалтерський облік, як відображення майбутнього української економіки // Бухгалтерія. — 2009 № 4

Автор розглядає нову систему бухгалтерського обліку та звітності, основні методологічні принципи обліку.

Використано в питанні організації бухгалтерського обліку на підприємтсві

2

Хрипаг В. Я. Экономика предприятия Мн.: Экономпресс. — 2008

Економічна сутність та зміст витрат

Використано в питанні економічна суть витрат

3

Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні. – Дніпропетровськ, ТОВ”Баланс-клуб” 2008.-832с.

Автор книги розглядає методологію бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності за П(С)БО

Методологію бухгалтерського обліку за П(С)БО та новим планом рахунків.

4

Грабова Н.Н., Добровський В.Н. Бухгалтерський учет в производственных и торговых предприятих // Киев “А.С.К.”. — 2008 р.

Автор розглядає організацію бухгалтерського обліку витрат

При написанні даної курсової роботи використано розділ присвячений обліку витрат.

5

Кирей А. Ударим стандартом, по бухучету и разгильдяйству // Бухгалтерія. — 2008 № 48

Розглядаються проблеми класифікації і створення П(С)БО-7

Використано в питанні організації бухгалтерського обліку на підприємтсві

6

Лень В.С. Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практики: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 576 с.

В посібнику на системні основі у стислій формі викладені основи теорії бухгалтерського обліку та порядок ведення бухгалтерського обліку з використанням основного плану рахунків у відповідності П(с)БО

Використано при висвітленні питання обліку витрат

7

Сопко В., Гуцайлюк З., Щирба М., Бенько М. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. – Тернопіль: Астон, 2005. – 496с.

В посібнику подано основи бухгалтерського обліку, фінансовий облік та управлінський облік.

Використано при висвітленні питання обліку витрат

8

Сопко В., Гуцайлюк З., Щирба М., Бенько М. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. – Тернопіль: Астон, 2005. – 496с.

В посібнику подано основи бухгалтерського обліку, фінансовий облік та управлінський облік.

Використано при висвітленні питання обліку витрат

Додаток «Л2»

Питання щодо обліку витрат, які розглядаються в періодичних виданнях

№ п/п

Джерело

Короткий зміст статті

1

2

3

1.

Людмила Тринька. Виробництво без витрат: реалії вітчизняного обліку або яку собівартість ми визначаємо// Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. - № 11

В даній статті автор зосереджує увагу на практичній стороні обліку витрат на виробництво. А також запропонував своє розуміння суті витрат та порядку відображення їх на рахунках бухгалтерського обліку.

2.

Ганна Пустовіта. Особливості обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості готової продукції в малих підприємствах // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. - № 5

У статті розглянуто порядок обліку виробничих витрат, склад і структуру витрат, що включають до собівартості виробничої продукції, а також калькулювання собівартості продукції в малих підприємствах.

3.

Микола Білуха, Світлана Іваніна. Контроль витрат виробництва на основі впровадження комплексної автоматизації ПЕОМ // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. - № 5

Автор розглядає питання контролю за витратами виробництва, також подає модель стандарту контролю операцій з виробництва,

У своїй статті наводить схему автоматизованого обліку витрат виробництва на гумотехнічному підприємстві.

4.

Петро Хомин. Облік витрат виробництва за журнально-ордерною формою має відповідати вимогам фінансової і внутрішньої звітності // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. - № 6

Автор розглядає процес формування виробничої собівартості випущеної продукції на основі журнально-ордерної форми обліку , а саме Журналу-ордеру 5, 5А.

У свїй статті запропонував деякі аспекти удосконалення обліку у даних журналах –ордерах.

5.

Корягін М., Озеран В. Облік окремих матеріальних витрат на хлібопекарських підприємствах. // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. -№ 10

Автор розглядає процес обліку окремих матеріальних витрат (витрати на сировину і матеріали, витрати палива і електроенергії, витрати тари і тарних матеріалів) та його особливості на хлібопекарських підприємствах.

6.

Юрченко К. Класифікація витрат виробництва в нових умовах господарювання //Вісн.Терноп. акад.нар.госп.- 2008.Вип. 7/2- с.101-104

Автор розглядає, що є спільним між затратами і витратами, пропонує витрати промислових підприємств класифікувати за двома напрямками: за належністю їх до виду діяльності та функціями управління, також нові, порівняно з вітчизняними системами, елементи групування витрат: залежно кон’юнктури ринку, групування для ціноутворення та прийняття оперативних рішень.

7.

Костенко В.В. Проблеми організації обліку прямих витрат на виробництво продукції // Проблеми науки.- 2008.- № 11.-с.38

Розглянуто можливості проведення обліку виробничих витрат і зазначено що один із важливих завдань бух. обліку згідно П(С)БО і складності фінансової звітності є забезпечення взаємо узгодженості показників фінансового і податкового аспектів обліку.

8.

Моссаковський В. Система кон- тролю витрат виробництва за сучасних умовах // Все про бух. облік.-2006.-№ 9.-с.29

Розглядає систему контролю витрат виробництва за сучасних умов, яке є вирішальним моментом щодо впливу на результати діяльності підрозділів і господарства в цілому. Тому автор розглядає це питання щодо використання такої системи в Україні.

9.

Сук П.П. Групування витрат виробництва в умовах ринку //Економіка АПК.- 2009.- № 1.-с.53

Автор враховує досвід зарубіжних країн і приходить до висновку, що класифікація витрат (згідно із зарубіжними країнами) може бути прийнята в Україні при діючій системі інтегрованого обліку, а також при переходу на міжнародні стандарти ведення обліку.

10.

Лебедєва. Порядок формування собівартості готової продукції // Все про бух. облік -2009.-22 вер.-с.7

Розглядає який порядок формування собівартості готової продукції, передбачений національними стандартами бухгалтерського обліку.

11

Коваленко О. Облік витрат на купівлю проектної документації для виробництва продукції.//Все про бухгалтерський облік. – 2008. - №88 [15]

Автором розглядає випадки коли купівлю проектної документації відносять до нематеріальних активів а коли включають до собівартості виготовленої продукції.

12

Алпатова Н. Як показати в обліку списання зіпсованої продукції власного виробництва.//Все про бухгалтерський облік. – 2008. - №67 [1]

Автор роз’яснює як списується зіпсована продукція власного виробництва і як це впливає і відображається у бухгалтерському і податковому обліці.

1

13

Шершун І. як обліковують пакування та перепакування продукції.//Все про бухгалтерський облік . – 2008. - №90[53]

Автор дає пояснення до яких витрат відносять пакування та перепакування продукції, коли вони відносяться до виробничої собівартості і як перепакування відображається в обліку.

14

Ткаченко О. Формування собівартості в супермаркетах .//Все про бухгалтерський облік . – 2008- №92 [42]

Автор роз’яснює як форується і списується собівартість, з яких витрат складається первісна вартість придбаних товарів, як обрати метод оцінки вибуття, розрахувати собівартість і відобразити це в обліку.

Додаток «Л3»

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке додатки