Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

регіональна економіка / Основні фактори розміщення продуктивних сил

.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
14.97 Кб
Скачать

Основні фактори розміщення продуктивних сил, їх суть.

Фактори РПС – сукупність різних умов та ресур¬сів, що зумовлюють вибір місця для рац. і еф. роз¬міщ окремих підпр-в, або цілих груп підпр-в.

Основні фактори:

1) Природні передумови. Аналіз кількісних запа¬сів і якісний склад ресурсів, умови їх експлуатації і використ, а також кліматичні, гідреологічні та ін при¬родні ресурси: земельні , лісові, водні, мінеральні, агрокліматичні;

2) Економічні фактори. Строки буд-ва, вартість капіталовкл, призначеність та якість продукції, що буде виробл, рівень розвитку виробн та соц інфра¬структури, транспорту, буд. індустрії, можливість здійсн виробн зв’язків;

3) Технічний фактор. Аналіз на даній території розвитку технологій, наявність наук-дослідної бази, що може сприяти розвитку наук-місткого вир-ва;

4) Соц-демогра фактор. Аналіз балансово-трудових ресурсів на даній тер. (аналіз загальних запасів, ві¬ковий, статевий, фаховий, аналіз кількості незанятих труд. ресурсів, рівню розв. тут соц інфраструктури, аналіз місцевого ринку збуту продукції;

5) Екологічний чинник. Природо-охоронні і кон-структивні заходи з метою рац. викор. місцевих прир. ресурсів, можливість їх повної і безвідходної переробки.

6) Фактори розміщення. Пов’язані з техніко-економ. вимогами вир-ва до вибору місця з їх водо- енерго-

трудоємкістю.

7) Фактори взаємодії. Визначають економ ефективність тер-ого зближ. вир-в, які використовують спільну тер-ію, сировину, транспорт, тобто вплив. на хар-ер і інтенсивн. зв’язків між елементами госп-ва.

8) Геополітичний фактор розвитку і РПС. Охоплюють географ. положення територ., конкур.-ні переваги вітчизн. товаровиробників в сис-мі світового госп-ва.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.