Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

регіональна економіка / Загальні закономірності розміщення продуктивних сил

.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
14.83 Кб
Скачать

Загальні закономірності розміщення продуктивних сил, їх суть та значення.

Розміщення продуктивних сил складається під дією певних за-кономірностей — багаторазової повторюваності внутрішніх, суттєвих і необхідних причинно-наслідкових зв'язків, що вик-ликаються впливом факторів розвитку виробництва. Вони по-діляються на загальні і специфічні. Перші діють у будь-якому товарному виробництві взагалі. Це, перш за все, закономірні-сть територіального поділу праці; концентрації і спеціалізації виробництва; регіональних відмінностей у продуктивності праці та ін. Специфічні закономірності властиві певним суспі-льноекиномічним формаціям і типам господарської діяльно-сті. Їх дія проявляється в різних способах виробництва, що ві-дрізняються своїм базисом. Розміщення продуктивних сил — це результат дії об'єктивних законів і закономірностей, а та-кож суб'єктивних процесів, що виникають в результаті діяль-ності людини. Закономірність — об'єктивно існуючий повто-рюваний, суттєий зв'язок явищ природи і суспільного життя. Між законами і закономірностями існує найтісніший взаємо-зв'язок. Інколи закономірність може трактуватись як прояв дії декількох законів. Всі закони і закономірності — відношення об'єктивні, вони проявляються незалежно від волі і свідомості людей. Закономірності розміщення продуктивних сил виявля-ються відношеннями між виробничою діяльністю людей і територією, на якій ця діяльність проходить.

Загальні закономірності:

1)Екон. ефективн. розміщення і теріторіальної організації госп-ва:2)Планомірного і пропорційного розм. вир-ва;3)комплексний взаємно-обумовлений розвиток госп-ва:4) сталий розвиток ПС;5)зближення рівня розв. р.-нів; 6)розвиток територ. поділу праці;7)розв. міжнар. поділу праці і міжнар. екон. інтеграції;8)орієнтація в процесі вирішення конкретних питань.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.