Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
14
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
89.2 Кб
Скачать

1.3. Класифікація видів інформаційної діяльності

У Законі України «Про інформацію» інформаційну діяльність визначено як сукупність дій, спрямованих на задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави.

Основними напрямами інформаційної діяльності є: політичний, економічний, соціальний, духовний, екологічний, науково-технічний, міжнародний тощо.

Основними видами інформаційної діяльності є одержання, використання, поширення та зберігання інформації.

Одержання інформації – це набуття, придбання, накопичення відповідно до чинного законодавства України документованої або публічно оголошуваної інформації громадянами, юридичними особами або державою.

Використання інформації – це задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави.

Поширення інформації – це розповсюдження, обнародування, реалізація в установленому законом порядку документованої або публічно оголошуваної інформації.

Зберігання інформації – це забезпечення належного стану інформації та її матеріальних носіїв.

У Державному класифікаторі видів економічної діяльності (ДК 009-96) виділено розділ К72 – Діяльність у сфері інформатизації, який включає такі групи діяльності:

72.1. Консультації з питань інформатизації;

72.2. Створення програмного забезпечення;

72.3. Оброблення даних;

72.4. Робота з базами даних;

72.5. Технічне обслуговування та ремонт офісної та комп’ю­терної техніки.

У табл. 1 наведено розшифровку цих груп діяльності.

Таблиця 1

Зміст розділу к72. Діяльність у сфері інформатизації державного класифікатора видів економічної діяльності

Код КВЕД

Назва

Код ISIC

Розділ Група Клас

Підклас

72

Діяльність у сфері інформатизації

72

72.1

Консультації з питань інформатизації

721

72.10

72.10.0

Консультації з питань інформатизації

Цей підклас включає:

– консультаційні послуги щодо типу та конфігурації комп’ютерних технічних засобів, а також пов’язаного з ними програмного забезпечення: аналіз потреб і проблем користувачів і пошук найоптимальніших рішень

Цей підклас не включає:

– консультаційні послуги щодо конфігурації комп’ютерних засобів, що надаються підприємствами з виробництва чи продажу комп’ютерів (див. у 30.02.1)

7210

72.2

Створення програмного забезпечення

722

72.20

72.20.0

Створення програмного забезпечення

Цей підклас включає:

– аналіз, проектування та програмування готових систем: аналіз потреб і проблем користувачів, по­шук найоптимальніших рішень; розроблення, виго­товлення, постачання та документування програм­ного забезпечення на замовлення, створеного за за­мовленням користувачів; розроблення, виготов­лення, постачання та документування стандартного та прикладного програмного забезпечення; коригування програм за бажанням користувачів

Цей підклас не включає:

– тиражування стандартного програмного забезпечення (див. у 22.33);

– консультації з питань програмного забезпече­ння і пов’язаного з ним технічного забезпечення (див. у 72.10.0)

7220

72.3

Оброблення даних

723

72.30

72.30.0

Оброблення даних

Цей підклас включає:

– оброблення даних з використанням програмного забезпечення клієнта чи власного програмного забезпечення розробника: повне оброблення даних, сервісні програми з введення;

– оброблення даних і складання таблиць, навіть за умови їх використання у бухгалтерському обліку;

– керування та постійну експлуатацію комп’ю­терної техніки, що належить третій стороні

7230

72.4

Робота з базами даних

724

72.40

72.40.0

Робота з базами даних

Цей підклас включає:

– створення баз даних: збирання даних з одного чи декількох носіїв інформації;

– зберігання баз даних: підготовка комп’ютерного запису певної інформації згідно з обумовленим форматом;

– організація доступу до баз даних: подання даних в обумовленому порядку чи послідовності за допомогою вибірки чи прямим доступом (автоматичне керування). Дані можуть бути доступні для всіх чи для обмеженої кількості користувачів й можуть сортуватися за бажанням

7240

72.5

Технічне обслуговування та ремонт офісної та комп’ютерної техніки

725

72.50

Технічне обслуговування та ремонт офісної та комп’ютерної техніки

7250

72.50.1

Технічне обслуговування та ремонт офісної техніки

72.50.2

Технічне обслуговування та ремонт комп’ютер­ної техніки

72.6

Не використовується в NACE

729

Посилання

30

Виробництво канцелярських та електронно-обчислювальних машин

30.02

Виробництво електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації

30.02.1

Виробництво (без ремонту) електронно-обчис­лювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації

Цей підклас включає:

– виробництво комп’ютерів, у тому числі мікрокомп’ютерів: цифрових комп’ютерів; аналогових комп’ютерів; комп’ютерів змішаного типу; виробництво периферійних пристроїв; друкувальних пристроїв, терміналів тощо; магнітних та оптичних зчитувальних пристроїв; машин для перероблення та запису вхідних даних у цифровому вигляді

Цей підклас не включає:

– виробництво електронних інтегральних схем і мікроблоків для комп’ютерів і периферійного устаткування (див. у 32.10.0);

– виробництво електронних ігор (див. у 36.50.0);

– технічне обслуговування та ремонт комп’ю­терної техніки (див. у 72.50.2)

22

Видавнича справа, поліграфічна промисловість, відтворення друкованих матеріалів

22.33

Тиражування записів програмного забезпечення комп’ютерів

Частина 2230

22.33.1

Тиражування записів програмного забезпечення комп’ютерів

Цей підклас включає:

– тиражування на диски та магнітні стрічки з оригіналу комп’ютерних програм та іншого ком­п’ютерного забезпечення

22.33.2

Тиражування записів програмного забезпечення комп’ютерів спеціалізованими підприємствами за індивідуальними замовленнями населення

32

Виробництво устаткування для радіо, телебачення та зв’язку

32.1

Виробництво деталей електронного устаткування

32.10

32.10.0

Виробництво деталей електронного устаткування

Цей підклас включає:

– виробництво термоелектронних, холоднокатодних або фотокатодних ламп і трубок: катодних трубок для телебачення, трубок телевізійних камер, електронно-оптичних перетворювачів і підсилювачів, мікрохвильових трубок, приймальних або підсилювальних трубок тощо;

– виробництво діодів, транзисторів та аналогічних напівпровідникових пристроїв;

– виробництво фоточутливих напівпровідникових пристроїв, включаючи фотоелектричні елементи;

– виробництво змонтованих п’єзоелектричних кристалів;

– виробництво електронних інтегральних схем та мікроблоків: монолітних інтегральних схем; змішаних інтегральних схем та електронних мікроблоків з відформатованим модулем, мікромодулем та інших аналогічних типів блоків;

– виробництво друкарських схем;

– виробництво електричних конденсаторів, вклю­чаючи потужні конденсатори (електроенергетичні);

– виробництво опірних пристроїв, включаючи реостати, потенціометри;

– виробництво запасних частин для електронної апаратури

Цей підклас не включає:

 • виробництво електротеплових побутових приладів;

 • виробництво електротрансформаторів;

 • виробництво перемикачів

3210

36

Виробництво меблів, інші види виробництва

36.5

Виробництво ігор та іграшок з матеріалів усіх видів

36.50

36.50.0

Виробництво ігор та іграшок з матеріалів усіх видів

Цей підклас включає:

– виробництво ляльок, а також одягу та аксесуарів для ляльок;

– виробництво іграшкових тварин;

– виробництво іграшок на колесах, у тому числі триколісних велосипедів;

– виробництво іграшкових музичних інструментів;

– виробництво салонних ігор;

– виробництво гральних карт;

– виробництво заводних іграшок, гральних автоматів, більярдів, спеціальних столів для азартних ігор, автоматичного устаткування для кегельбанів тощо;

– виробництво електронних ігор, відеоігор, шахів тощо;

– виробництво мініатюрних моделей і подібних виробів, електричних поїздів, будівельних наборів тощо;

– виробництво іграшок-головоломок, що складаються з малюнків;

– виробництво ігор та іграшок з паперу та картону

Цей підклас не включає:

– виробництво велосипедів;

– виробництво виробів для проведення народних гулянь, карнавалів та інших розваг

3694

Крім того, зважаючи на викладене раніше, до інформаційної сфери можна віднести й такі види економічної діяльності:

 • дослідження та розробки (К73), зокрема дослідження та розробки в галузі гуманітарних і суспільних наук (К73.2), в частині, що стосується економіки, статистики, організації та управління;

 • послуги, надані переважно юридичним особам (К74), зокрема діяльність у сфері бухгалтерського обліку (К74.12), дослід­ження ринку та вивчення суспільної думки (К74.13), консультації з питань комерційної діяльності та управління (К74.14), керівництво підприємствами (К74.15);

 • здавання під найм без обслуговуючого персоналу (К71), зокрема здавання під найм офісного устаткування та комп’ютерної техніки (К71.33);

 • державне управління загального характеру в економічній та соціальній галузі (L75.1), в частині, що стосується керівництва, функціонування та підтримки інформаційних служб, зокрема діяльність у сфері статистики та соціології (L75.11.7), курирування діяльності у сфері економіки (L75.13);

 • діяльність, віднесену до компетенції держави (L75.2), зокрема міжнародні відносини (L75.21), в частині, що стосується керівництва, функціонування та підтримки інформаційних служб;

 • середню освіту (М80.2), зокрема повну загальну середню освіту (М80.21.2), професійно-технічну освіту (М80.22);

 • навчання дорослих та іншу діяльність у сфері освіти (М80.4), зокрема навчання дорослих та інші види освіти (М80.42);

 • тиражування записів на магнітних носіях (DE22.3), зокрема тиражування записів програмного забезпечення комп’ютерів (DE22.33);

 • оптову торгівлю та посередництво у торгівлі (G51), зокрема оптову торгівлю офісною та комп’ютерною технікою (G51.64);

 • спеціалізовану роздрібну торгівлю комп’ютерами, стандартним програмним забезпеченням і пристроями для зняття інформації з каналів зв’язку (G52.48);

 • громадську діяльність (O91) та інші види економічної діяльності в частині, що стосується формування та розповсюдження інформації.

З наведеної класифікації видно, що повністю відокремити суто інформаційну діяльність від інших видів економічної діяльності досить складно, оскільки інформація виникає в процесі будь-якої діяльності людини і суспільства в цілому. Докладніше це розглядатиметься далі.

24

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке ДЕК Інформаційний бізнес