Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Завд практика 2015_STUD / Приклад звіту Обч_Пр_1к_Рожко.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
392.7 Кб
Скачать

30

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

Факультет комп’ютерних наук

Кафедра комп’ютерних систем та мереж

Звіт про проходження практики

(обчислювальна практика)

УЗГОДЖЕНО

Керівник практики від

кафедри КСМ

асистент

___________О.Я.Олар

„_____”_______2008 р.

Виконавець

студент 1 -го курсу

121 групи

__________М.Д.Рожко

„_____”_______2008 р.

Чернівці, 2008

ЗМІСТ

1. ЗАВДАННЯ НА ПРАКТИКУ 5

1.1. Рекурсивні функції та процедури 5

1.2. Файлові введення та збереження текстових даних(задачі з матрицями) 5

1.3. Побудова зображень з геометричних фігур 5

1.4. Побудова графіків функцій 5

1.5. Створення комплексного проекту 5

2. стадіїї та етапи розробки 7

3. виконання ЗАВДАННЯ Рекурсивні функції та процедури 8

3.1. Алгоритм програми 8

3.2. Текст програми 8

3.3. Опис програми 9

3.4. Контрольний розрахунок 10

4. виконання завдання Файлові введення та збереження текстових даних 11

4.1. Алгоритм програми 11

4.2. Текст програми 15

4.3. Опис програми 17

4.4. Контрольний розрахунок 17

5. виконання завдання Побудова зображень з геометричних фігур 19

5.1. Алгоритм програми 19

5.2. Текст програми 20

5.3. Опис програми 21

5.4. Контрольний розрахунок 21

6. виконання завдання Побудова графіків функцій 22

6.1. Алгоритм програми 22

6.2. Текст програми 24

6.3. Опис програми 25

6.4. Контрольний розрахунок 26

7. виконання завдання 27

Створення комплексного проекту 27

7.1. Опис логічної структури програми 27

7.2. Текст програми 28

7.3. Контрольний розрахунок 29

список використаних джерел 30

1. Завдання на практику

ВАРІАНТ № 16

1.1. Рекурсивні функції та процедури

Задано натуральні і. Розробити програму для обчислення значень заданих виразів. При обчисленні виразів використати рекурсивні процедури або функції.

,

1.2. Файлові введення та збереження текстових даних(задачі з матрицями)

Задано два масиви цілих чисел ,і,. Розробити програму, яка будує впорядковану за зростанням множину елементів, де– елементи перерізу. (Переріз– це множина елементів , які містяться в і взяті по одному разу).

1.3. Побудова зображень з геометричних фігур

Побудувати прямокутник, згідно введених координат у компонент StringGrid. З’єднати не з’єднані вершини, тобто побудувати діагональ d (d=d-2). Закрасити отримані трикутники.

1.4. Побудова графіків функцій

Розробити програму побудови графіка заданої функції на проміжкуз кроком розбиття. Спроектувати відповідну форму.

,,

1.5. Створення комплексного проекту

Розробити в середовищі візуального програмування Delphi проект програми під управлінням головного «меню» та збереження зображень для ви -

конання індивідуального комплексного завдання, яке складається з трьох пунктів (в якості пунктів використати завдання № 1,2, 3, 4).

2. стадіїї та етапи розробки

п/п

Етапи проходження практики

Дата проходження практики

23.06

24.06

25.06

26.06

27.06

30.06

01.07

02.07

03.07

04.07

1.

Одержання завдання

X

2.

Побудова блок-схеми

алгоритму до завдання № 1

Х

Х

3.

Виконання завдання № 1

Х

Х

4.

Виконання завдання №2

Х

5.

Побудова блок-схеми №2

Х

6.

Виконання завдання №3

Х

Х

7.

Побудова блок-схеми №3

Х

8.

Виконання завдання №4

Х

Х

9.

Побудова блок-схеми №4,5

Х

Х

10.

Виконання завдання №5

Х

11.

Оформлення звіту

Х

12.

Захист практики

X

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.