Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
4
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
324.1 Кб
Скачать
  1. Основні принципи роботи сонячних елементів

Найпростіша конструкція сонячного елементу показана на рис. 3

Рис.3

Конструкція сонячного елемента

На малій глибині від поверхні кремнієвої пластини р-типу сформований р-n-перехід з тонким металевим контактом. На тильну сторону пластини нанесено суцільний металевий контакт. Коли СЕ освітлюється, поглинені фотони генерують нерівноважні електрон-діркові пари. Електрони, що генеруються в р-шарі поблизу р-n-переходу, підходять до р- n-переходу і існуючим в ньому електричним полем виносяться в n-область Аналогічно і надлишкові дірки, створені в n-шарі, частково переносяться в р-шар (рис. 4а). У результаті n-шар набуває додаткового негативного заряду, а р-шар - позитивний.

Знижується первісна контактна різниця потенціалів між р-і n-шарами напівпровідника, і в зовнішньому ланцюзі з'являється напруга (рис. 4 б). Негативному полюсу джерела струму відповідає n-шар, а р-шар - позитивному.

Величина установленої фото - ЕРС при освітленні переходу випромінюванням постійної інтенсивності описується рівнянням вольт-амперної характеристики (ВАХ):

Рис.4

Зонна модель розімкнутого p-n-переходу: а) - в початковий момент освітлення; б) - зміна зонної моделі під дією постійного освітлення і виникнення фото ЕРС

,

де I- загальний струм, Is-струм насичення, а Iph –фотострум, k-стала Больцмана, T-абсолютната температура, q-заряд електрона.

Для ефективної роботи сонячних елементів необхідне дотримання ряду умов:

• оптичний коефіцієнт поглинання активного шару напівпровідника повинен бути достатньо великим, щоб забезпечити поглинання значної частини енергії сонячного світла в межах товщини шару;

• генеровані при освітленні електрони і дірки мають ефективно збиратися на контактних електродах з обох сторін активного шару;

• сонячний елемент повинен володіти значною висотою бар'єру в напівпровідниковому переході;

• повний опір, включений послідовно з сонячним елементом (виключаючи опір навантаження), повинен бути малим для того, щоб зменшити втрати потужності (тепло джоуля) в процесі роботи;

• структура тонкої плівки повинна бути однорідною по всій активній області сонячного елемента, щоб виключити закорочування і вплив шунтуючих опорів на характеристики елементу.

Перспективність тонкоплівкових сонячних елементів (се) на основі аморфного гидрогенизированного і мікрокристалічного кремнію.

Перспективним напрямком зниження вартості вироблюваної фотовольтаїкою електроенергії є розробка технології тонкоплівкових сонячних елементів (СЕ) на основі аморфного гідрогенізированного і мікрокристалічного кремнію.

Таким чином, перспективним видається створення тонкоплівкових сонячних елементів на основі аморфного гидрогенизированного і мікрокристалічного кремнію замість дорогого кристалічного кремнію. Тонкоплівкова технологія має великі потенційні можливості для зниження вартості сонячних модулів. Темпи зниження вартості виробництва тонкоплівкових сонячних модулів значно вище, ніж модулів на основі кристалічного кремнію.

Крім того, тонкоплівкова технологія має ряд специфічних застосувань, неможливих або утруднених при використанні кристалічних напівпровідників (гнучкі модулі, напівпрозорі модулі і т. д.). Одним з достоїнств тонкоплівкової технології є отримання шарів аморфного гидрогенизированного і мікрокристалічного кремнію при низькій температурі. Це дає можливість створювати напівпровідникові структури на гнучких підкладках. СЕ на гнучкій основі мають малу вагу, монтуються на будь-якій поверхні і можуть використовуватися для виготовлення сумок, чохлів, вбудовуватися в одяг і т. д. Напівпрозорі модулі різного кольору знаходять застосування, наприклад, для прикраси будівель. Нарешті, істотною гідністю тонкоплівкової технології є можливість створення приладових структур на дуже великих площах.

За прогнозами, виробництво тонкоплівкових фотоелектричних перетворювачів вже після 2010 р. значно возрастет.__

Афанасьев В. П., Теруков Е. И., Шерченков А. А.А94 Тонкопленочные солнечные элементы на основе кремния. 2-е изд.СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2011. 168 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.