Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

готель / готель / економіка / ЕКОНОМІКА готова

.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
406.53 Кб
Скачать

4.1.Пояснювальна записка

до кошторисної документації на будівництво

Готелю із вбудованими їдальнею, перкарнею і продмагазином.

Кошторисна документація — це сукупність кошторисів, кошторисних розрахунків, договірної ціни, складених на стадії, розроблення проектної документації.

Документація складається на основі загально державних будівельних кошторисних нормативів, що входять до складу кошторисних норм класу "Д”

Затверджуються Держбудом України ДБМД

Кошториси складені на основі ресурсних елементних кошторисних норм.

(РЕКН) па будівлі та споруди в цілому (ДБН.Д.1.1-2000, 1.2.0.2) включають до себе:

1. Локальний кошторис №02-02-01 на загальнобудівельні роботи (додаток Д форма№4)

2. Локальний кошторис №02-01-02 на санітарно-технічні роботи, форма №4.

3. Локальний кошторис №02-01-03 на електромонтажні роботи та слабострунні роботи.

Загальновиробничі витрати визначаються на основі їх розрахунків відносно розділу у ДБН.Д 1.1-7:2000 до кожного локального кошторису.

Кошторисна трудоємність визначається сумою трудоємкості в прямих витратах і загально виробничих витратах.

Кошторисна заробітня плата включає до себе заробітню плату робочих будівельників, робітників по експлуатації машин і механізмів, затрата в загально-виробничих витратах.

Прибуток розраховується відповідно додатку 13 "Усереднені показники розміру кошторисного прибутку за видами будівництва” П,3.2.12.

4. Об'єктивний кошторис розраховується на бланкові додатку Г форма №3 на основі попередніх кошторисів (02-01-01, 02-01-02, 02-01-03)

На основі кошторисної документації розраховується ціна, яка визначає вартість підрядних робіт, за яку підрядна організація згодна виконати об'єкт замовлення і використовується при проведенні взаєморозрахунків, складання контракту на виконання робіт.

Вартість прямих витрат трудових матеріально-технічних ресурсів (об'єктний кошторис та локальні кошториси №02-01-01, №02-01-02, №02-01-03)

Витрати на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд розраховується на основі додатку 5 ДБН.Д 1.1-1-2000 „Усереднені показники для визначення лімітів лімітів коштів тимчасові будівлі і споруди''. Зворотні суми враховують вартість матеріалів в розмірі 1,5% вартості тимчасових будівельі споруд (ДБН.Д 1.1-1-2000, П2.8.18.1).

ДП 5.092110.418.004.ПЗ

Аркуш

Зм

Аркуш

докум.

Підпис

Дата

Зм

Кошти на додаткові витрати при виконанні робіт в зимовий, літній тріоди нараховується відповідно ДБНД 1-1-1-2000.

Інші супутні витрати (Прямі і загально виробничі витрати) — це витрати па підготовку територій будівництва, зведення та розбирання тимчасових споруд, перевезення працівників.

Кошти па покриття ризику плануються у відомості з додатком 14 ДБН.ДМ-1-2000.

Податки, збори, обов'язкові платежі, невраховані складовими вартості будівництва визначаються з норм, бази для їх нарахування встановлених відповідними постановами уряду.

Податок на додану вартість нараховується в розмірі 20% від вартості будівництва на всі об'єкти крім об'єктів житла соцкультпобуту.

Договірна ціна формується генпідрядником із залученими субпідрядних організацій і погоджується з замовником, відповідно методичних вказівок

ДБН.Д

ДП 5.092110.418.004.ПЗ

Аркуш

Зм

Аркуш

докум.

Підпис

Дата

Зм

Будова – Готель із вбудованим магазином і перукарнею .

Шифр проекту – 004

Локальний кошторис № 02.01.01

на загально-будівельні роботи

(найменування робіт та витрат, найменування об’єкта)

Основа: креслення № 1-2 Кошторисна вартість 8278,777 тис. грн.

Складений в цінах станом на 1 січня 2011 р. Кошторисна трудомісткість 302,815 тис.людгод.

Кошторисна заробітна плата 1676,217 тис. грн.

Середній розряд робіт 3,8 розряд

Витрати труда робітників, не зайнятих обслуговуванням машин, люд-год

тих, що обслуговують машини

всього

11

270370,62

270370,62

32444,47

на одиницю

10

10,18

Загальна вартість грн.

експлуатація машин і механізмів

у т.ч. заробітна плата

9

214410,81

73329,4

214410,81

73329,4

заробітна плата

8

893975,94

893975,94

967305,34

всього

7

6152047,1

6152047,1

4970331

Вартість одиниці, грн.

експлуатація машин і механізмів

у т.ч. заробітна плата

6

8,073

2,761

всього

заробітна плата

5

231,637

33,66

Кількі

сть

4

26559,0

Найменування робіт і витрат, одиниці виміру

3

Загально-будівельні роботи, м2

Разом прямі витрати

У тому числі:

Вартість матеріалів і конструкцій заг.варт.-(ЗП - ЗП експл.)

Всього заробітна плата

Трудомісткість у загальновиробничих витратах:

Шифр і номер позиції нормативу

2

УПКВ дод.15

п/п

1

1

ДП 5.092110.418.004.ПЗ

Арк

Зм

Кiл

Ар

док

Пiдпис

Дата

11

-

-

-

-

-

-

-

302815,09

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

708911,77

-

-

-

-

-

-

-

1676217,1

7

-

666631,54

738111,79

2113655,1

13074,49

2126729,6

8278776,7

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Заробітна плата в загальновиробничих витратах

Обов’язкові платежі та внески

Решта статей загально виробничих витрат

Разом (1,2,3) блоків

Крім того: кошти на оплату перших 5 днів непрацездатності, внаслідок захворювання або травми ЗПх0,78%

Разом загальновиробничі вит

ати

Всього по кошторису

Кошторисна трудомісткість (всього КтрПВ+КтрЗВ)

Кошторисна зарплата (всього ЗП ПВ+ЗП ЗВ)

2

1

Склав _Мафтейчук С.В.

Перевірила _Мітченко. О.П.

ДП 5.092110.418.004.ПЗ

Арк

Зм

Кiл

Ар

док

Пiдпис

Дата

Будова – Готель із вбудованим магазином і перукарнею .

Шифр проекту – 1

Локальний кошторис № 02.01.02

на санітарно-технічні роботи

(найменування робіт та витрат, найменування об’єкта)

Основа: креслення № 1-2 Кошторисна вартість 1914,09 тис. грн.

Складений в цінах станом на 1 січня 2011р. Кошторисна трудомісткість 12,987 тис. люд-год.

Кошторисна заробітна плата 339,612 тис. грн.

Середній розряд робіт 3,8 розряд

Витрати труда робітників, не зайнятих обслуговуванням машин, люд-год

тих, що обслуговують машини

всього

11

1150,05

5019,65

5497,71

85,55

11752,96

на одиницю

10

0,433

0,189

0,207

85,55

Загальна вартість грн.

експлуатація машин і механізмів

у т.ч. заробітна плата

9

51152,63

19308,39

25443,52

7728,67

34207,99

10411,13

45,13

15,26

110850,27

34463,45

заробітна плата

8

144852,78

63821,28

68336,31

1174

278184,37

всього

7

998830,87

464198,20

254063,39

10134

1717092,4

Вартість одиниці, грн.

експлуатація машин і механізмів

у т.ч. заробітна плата

6

1,926

0,727

0,958

0,291

1,288

0,392

45,13

15,26

всього

заробітна плата

5

37,608

5,454

17,478

2,403

9,566

2,573

10134

10134

Кількість

4

26559,0

26559,0

26559,0

1

Найменування робіт і витрат, одиниці виміру

3

Опалення, 100 м3

Вентиляція, 100 м3

Водопровід, 100 м3

Каналізація, 100 м3

газопостачання

Разом прямі витрати

Шифр і номер позиції нормативу

2

УРКН

У

КН

У

КН

УРКН

УРКН

п/п

1

1

2

3

4

5

ДП 5.092110.418.004.ПЗ

Арк

Зм

Кiл

Ар

док

Пiдпис

Дата

Склав:_Гушул В.А. Перевірила __Мітченко.О.П.

11

-

-

1234,06

-

-

-

-

-

-

-

12987,02

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

312647,82

-

26964,21

-

-

-

-

-

-

-

339612,06

7

1404444,7

-

-

-

135063,7

32320,64

194348,55

2648,97

196997,52

1914089,9

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

У тому числі:

Вартість матеріалів і конструкцій заг.варт.-(ЗП - ЗП експл.)

Всього заробітн

плата

Трудомісткість у загальновиробничих витратах:

Заробітна плата в загальновиробничих витратах

Обов’язкові платежі та внески

Решта статей загально виробничих витрат

Разом (1,2,3) блоків

Крім того: кошти на оплату перших 5 днів непрацездатності, внаслідок захворювання або травми ЗПх0,78%

Разом загальновиробничі витрати

Всього по кошторису

Кошторисна трудомісткість (всього КтрПВ+КтрЗВ)

Кошторисна зарплата (всього ЗП ПВ+ЗП ЗВ)

2

1

Склав:_Мафтейчук С.В. Перевірила __Мітченко.О.П.

ДП 5.092110.418.004.ПЗ

Арк

Зм

Кiл

Арк

док

Пiдпис

Дата

Будова – Готель із вбудованим магазином і перукарнею .

Шифр проекту – 1

Локальний кошторис № 02.01.03

на електромонтажні та слабострумні роботи

(найменування робіт та витрат, найменування об’єкта)

Основа: креслення № 1-2 Кошторисна вартість _ 1860,254 тис. грн.

Складений в цінах станом на 1 січня 2011 р. Кошторисна трудомісткість 27,031 тис. люд-год.

Кошторисна заробітна плата 423,814 тис. грн.

Середній розряд робіт 3,8 розряд

Витрати труда робітників, не зайнятих обслуговуванням машин, люд-год

тих, що обслуговують машини

всього

11

18750,65

5896,1

24646,75

-

-

на одиницю

10

0,706

0,222

-

-

-

Загальна вартість грн.

експлуатація машин і механізмів

у т.ч. заробітна плата

9

186576,79

62227,74

25177,93

8419,2

211754,9

70646,94

-

заробітна плата

8

2206780,73

80261,3

300938,03

-

371589,04

всього

7

1324152

252390,17

1576542,1

1275600

-

Вартість одиниці, грн.

експлуатація машин і механізмів

у т.ч. заробітна плата

6

7,025

2,343

0,48

0,317

-

-

-

всього

заробітна плата

5

49,857

8,309

9,503

3,022

-

-

-

Кількість

4

26559

26559

-

-

-

Найменування робіт і витрат, одиниці виміру

3

Електроосвітлення, 100 м3

Слабострумні мережі, 100 м3

Разом прямі витрати

У тому числі:

Вартість матеріалів і конструкцій заг.варт.-(ЗП - ЗП експл.)

Всього заробітна плата

Шифр і номер позиції нормативу

2

УРКН

УРКН

п/п

1

1

2

ДП 5.092110.418.004.ПЗ

Арк

Зм

Кiл

Ар

док

Пiдпис

Дата

11

2390,15

-

-

-

-

-

-

-

27030,9

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

52224,78

-

-

-

-

-

-

-

423813,82

7

-

-

168550,75

59630,61

280406,14

3305,75

283711,88

1860253,9

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Трудомісткість у загальновиробничих витратах:

Заробітна плата в загальновиробничих витратах

Обов’язкові платежі та внески

Решта статей загально вироб

ичих витрат

Разом (1,2,3) блоків

Крім того: кошти на оплату перших 5 днів непрацездатності, внаслідок захворювання або травми ЗПх0,78%

Разом загальновиробничі витрати

Всього по кошторису

Кошторисна трудомісткість (всього КтрПВ+КтрЗВ)

Кошторисна зарп

2ата (всього ЗП ПВ+ЗП ЗВ)

1

Склав _Гушул В.А. Перевірила _Мітченко.О.П.

Склав _Мафтейчук С.В.

Перевірила _Мітченко.О.П.

ДП 5.092110.418.004.ПЗ

Арк

Зм

Кiл

Ар

док

Пiдпис

Дата

Розрахунок загальновиробничих витрат до локальних кошторисів

Всього загальновиробничих витрат (гр.12+гр.13), грн.

14

2126729,6

196997,52

283711,88

Кошти на оплату перших 5 днів непрацездатності внаслідок захво

ювання або травми (гр.7+гр.8)х0,0078, грн.

13

13074,49

2648,97

3305,75

Разом І, ІІ, ІІІ блоки (гр.7+гр.9+гр.11), грн.

12

2113655,1

194348,55

280406,14

ІІІ блок Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (гр.3хгр.10),грн./люд-год

11

738111,79

32320,64

59630,61

Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат

10

2,73

2,75

2,42

ІІ блок Збори на обов’язкове пенсійне страхування і внески до Державного фонду сприяння зайнятості населення (гр.7+гр.8)х0,3977, грн.

9

666631,54

135063,7

168550,75

Заробітна плата в прямих витратах, грн.

8

967305,34

312647,82

371589,04

І блок Заробітна плата в загальновиробничих витратах (гр.5хгр.6), грн.

7

708911,77

26964,21

52224,78

Усереднена вартість люд-години працівників, заробіт

а плата яких враховується в загальновиробничих витратах

6

21,85

21,85

21,85

Трудомісткість в загальновиробничих витратах (гр3хгр.4), люд-год

5

32444,47

1234,06

2390,15

Усереднені коефіцієнти переходу від нормативної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудоміс

кості робіт, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

4

0,120

0,105

0,097

Нормативна трудомісткість робіт, що передбачена в прямих витратах

3

270370,62

11752,96

24640,75

Ш

фр, номер позиції, нормативу

2

Локальний кошторис № 1-1

Локальний кошторис № 1-2

Локальний кошторос № 1-3

Номер позиції

1

1

2

3

ДБН Д.1.1-1-2000

ДП 5.092110.418.004.ПЗ

Аркуш

Зм

Аркуш

докум.

Підпис

Дата

Зм

Кошторис у сумі __12053,12_ тис. грн.

Затверджено

Замовник______________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

_1_”січня 2011 року

Об’єктний кошторис №1

на будівництво Готель із вбудованим магазином і перукарнею .

(найменування будови)

Кошторисна вартість 12053,12 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 342,833 _тис. люд-год

Кошторисна заробітна плата 2439,643 _тис. грн.

Показник одиничної вартості __453,82 . грн./м3

V= __ 26,559 _ м3

Показ-ник одини-чної вартості

11

311,71

72,07

70,04

453,82

Кошто-рисна заробітна плата, тис. грн.

10

1676,217

339,612

423,814

2439,643

Кошторис-на трудоміст-кість, тис. люд-год

9

302,815

12,987

27,031

342,833

Кошторисна вартість, тис. грн.

всього

8

8278,777

1914,09

1860,254

12053,12

інших витрат

7

устаткування, меблів та інвентарю

6

монтажних робіт

5

1860,254

1860,254

Будівель

них робіт

4

8278,777

1914,09

10192,87

Найменування робіт і витрат

3

Загальнобудівельні роботи

Санітарно-технічні роботи

Електромонтажні та слабострумні роботи

Разом

Номери кошторисів і кошторисних розрахунків

2

Локальний кошторис

02-01-01

Локальний кошторис

02-01-02

Локальний кошторис

02-01-03

п/п

1

1

2

3

Головний інженер проекту:_Гушул В.А. Склав : Гушул В.А.

Перевірила: _Мітченко О.П.

Головний інженер проекту:_Мафтейчук С.В. Склав : Мафтейчук С.В.

Перевірила _Мітченко О.П.

ДП 5.092110.418.004.ПЗ

Арк

Зм

Кiл

Ар

док

Пiдпис

Дата

Замовник Глибоцька селищна рада .

(назва організації)

Підрядник __ТзОВ Західбуд .

(назва організації)

Договірна ціна

на будівництво – Готель із вбудованим магазином і перукарнею .

(найменування об’єкта)

що здійснюється в 2011-2012 році

визначена відповідно до ДБН Д 1.1-1-2000

Складено в поточних цінах на “1” січня 2011 року

п/п

Обґрунтування

Найменування витрат

Вартість робіт, тис. грн.

всього

будівельних

у т.ч. монтажних

інших робіт

1

2

3

4

5

6

7

1

Розрахунок №1

Прямі витрати, у т.ч.

9445,682

7869,140

1576,542

Розрахунок №2

Розрахунок №3

2

Розрахунок №4

Загальновиробничі витрати

2607,440

2323,727

283,712

Разом

12053,120

10192867

1860,254

3

Розрахунок №5

Витрати на будівництво та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд(3%)

96,832

96,832

у тому числі

зворотні суми – 0.15%

0,145

0,145

4

Розрахунок №6

Кошти на додаткові витрати під час виконання БМР у зимовий період

50,965

50,965

-5

Розрахунок №7

у літній період 0. 35%

38,733

38,733

6

Розрахунок №8

інші супутні витрати( 1,5%)

180,797

180,797

Разом

12420,592

10379,542

1860,254

180,797

7

Розрахунок №9

Прибуток (2,92грн/люд-год)

1352,838

1352,838

8

Розрахунок №10

Кошти на покриття адміністративних витрат БМО (1.38 грн/люд-год)

488,721

488,721

9

Розрахунок №11

Кошти на покриття ризику

(2,0%)

2,774

9,774

Всього (пп. 1-9)

14271,927

11732,38

1860,254

679,292

10

Розрахунок №12

Плата (податок) за землю – 0,1%

14,272

14,272

Розрахунок №13

Комунальний податок

0,004

0,004

Всього договірна ціна

14286,203

11732,38

1860,254

693,568

11

ПДВ – 20%

2857,241

2346,476

372,051

138,714

Всього договірна ціна

17143,444

14078,856

2232,305

832,282

ДП 5.092110.418.004.ПЗ

Арк

Зм

Кiл

Ар

док

Пiдпис

Дата

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.