Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

sukalova / method_name

.pdf
Скачиваний:
4
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
54.04 Кб
Скачать

Південноукраїнській національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського

Інститут фізики і математики

МОДЕЛЬ MVC У СЕРВЕРНИХ ДОДАТКАХ Лабораторно-практичні роботи для студентів педагогічних ВНЗ

Брескіна Лада Валентинівна, Тайструк Олег В`ячеславович, Шувалова Ольга Ігорівна

Одеса 2013

ББК 74.584.71+74.584.9

УДК 378.937+378.14+681.142.37

Рецензенти:

В.М. Пивоварчик - д.ф.-м.н., професор, зав. кафедри прикладної

математики

та

інформатики

ПДПУ

ім. К.Д. Ушинського.

 

 

Т.Л. Мазурок - д.т.н., доцент кафедри прикладної математики та інформатики ПДПУ ім. К.Д. Ушинського.

Брескіна Л.В., Тайструк О.В., Шувалова О.І. МОДЕЛЬ MVC У СЕРВЕРНИХ ДОДАТКАХ. Лабораторно-практичні роботи для студентів педагогічних ВНЗ. - Одеса: Видавництво ОДАБА, 2013. - 154 с.

Методичні рекомендації містять лабораторно-практичні роботи для формування базових аспектів програмування серверних додатків з використанням моделі MVC. Робота розрахована на використання студентами педагогічних ВНЗ, що вивчають основи серверного програмування. Зроблений акцент на вивчення шаблонізатора TWIG як засобу структурування частини “View” моделі MVC. Мова PHP 5.0 розглядається для написання файлів частини “Controller” моделі MVC. Частина “MODEL” розробляється під керуванням СКБД MySQL. Взаємодія з базою даних розробляється з використанням бібліотечного класу DBSimple.

Рекомендовано до друку Вченою радою Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського протокол № 7 від 24 лютого 2013.

Соседние файлы в папке sukalova