Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
CASE / Реферати_CASE_технологии_Дяченко_А_Ю_2009.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
83.46 Кб
Скачать

дисципліна:CASE технології ”

(Викл. Дяченко а.Ю.) теми рефератів

 1. Призначення мови UML.

 2. Загальна структура уніфікованої мови моделювання.

 3. Основні пакети метамоделі мови UML.

 4. Специфіка опису метамоделі.

 5. Особливості нотації діаграм.

 6. Поняття актора та варіанта використання на діаграмі варіантів використання уніфікованої мови моделювання.

 7. Особливості використання інтерфейсів та зауважень.

 8. Типи відношень на діаграмі варіантів використання.

 9. Рекомендації по побудові діаграм варіантів використання.

 10. Ім'я, атрибути та операції класу.

 11. Типи відношень між класами.

 12. Інтерфейси та об'єкти на діаграмах класів мови UML.

 13. Шаблони або параметризовані класи.

 14. Рекомендації по побудові діаграм класів.

 15. Автомати, стани та переходи на діаграмах станів уніфікованої мови моделювання.

 16. Використання складених станів, підстанів, історичних станів.

 17. Складні переходи між станами.

 18. Використання переходів, стежок та об'єктів на діаграмах діяльності.

 19. Рекомендації по побудові діаграм станів та діяльності.

 20. Використання та взаємозв'язок елементів діаграм послідовності: лінії життя об'єкту, фокусу керування, розгалуження потоку керування, стереотипів повідомлень, часових обмежень, коментарів.

 21. Особливості використання та взаємозв'язку елементів діаграм кооперації: мультиоб'єктів, активних об'єктів, складених об'єктів, зв'язків, стереотипів зв'язків, повідомлень.

 22. Рекомендації по побудові діаграм послідовності та кооперації.

 23. Компонент. Особливості нотації імені компоненту. Види компонентів.

 24. Інтерфейси та залежності на діаграмах компонентів мови UML.

 25. Використання вузлів та з'єднань на діаграмах розгортання.

 26. Рекомендації по побудові діаграм компонентів та розгортання.

 27. Особливості проектування систем реального часу за допомогою уніфікованої мови моделювання.

 28. Засоби підтримки паралельних обчислень в сучасних середовищах візуального моделювання.

 29. Проектування реляційних баз даних з використанням UML.

 30. Розробка Web-додатків за допомогою уніфікованої мови моделювання.

 31. Проектування XML-словників з використанням UML.

 32. Історичний огляд розвитку методології об‘єктно-орієнтованого аналізу і проектування складних систем

 33. Математичні основи об‘єктно-орієнтованого моделювання

 34. Діаграми функціонального моделювання

 35. Діаграми потоків даних

 36. Основні етапи розвитку мови UML

 37. Особливості розробки діаграми варіантів використання в середовищі Microsoft Visio.

 38. Особливості розробки діаграми варіантів використання в середовищі UML Umbrello.

 39. Особливості розробки діаграми варіантів використання в середовищі Power Designer.

 40. Роль діаграми варіантів використання при генерації програмного коду.

 41. Особливості розробки діаграми класів в середовищі Microsoft Visio.

 42. Особливості розробки діаграми класів в середовищі Model Maker.

 43. Особливості розробки діаграми класів в середовищі Power Designer.

 44. Роль діаграми класів при генерації програмного коду.

 45. Особливості розробки діаграм станів та діяльності в середовищі Microsoft Visio.

 46. Особливості розробки діаграм станів та діяльності в середовищі Model Maker.

 47. Особливості розробки діаграм станів та діяльності в середовищі Power Designer.

 48. Роль діаграми станів при генерації програмного коду.

 49. Роль діаграми діяльності при генерації програмного коду.

 50. Особливості розробки діаграм послідовності та кооперації в середовищі Microsoft Visio.

 51. Особливості розробки діаграм послідовності та кооперації в середовищі Model Maker.

 52. Особливості розробки діаграм послідовності та кооперації в середовищі Power Designer.

 53. Роль діаграми послідовності при генерації програмного коду.

 54. Роль діаграми кооперації при генерації програмного коду.

 55. Особливості розробки діаграм компонентів та розгортання в середовищі Microsoft Visio.

 56. Особливості розробки діаграм компонентів та розгортання в середовищі Model Maker.

 57. Особливості розробки діаграм компонентів та розгортання в середовищі Power Designer.

 58. Роль діаграми компонентів при генерації програмного коду.

 59. Роль діаграми розгортання при генерації програмного коду.

 60. Порівняльний аналіз методів автоматизованої побудови діаграм UML на базі об‘єктно-орієнтованого програмного коду

 61. Проектування паралельних та розподілених додатків середовищі Argo UML.

 62. Проектування паралельних та розподілених додатків середовищі Power Designer.

 63. Проектування паралельних та розподілених додатків середовищі UML Umbrello.

 64. Проектування паралельних та розподілених додатків середовищі Model Maker.

 65. Історія розвитку CASE-засобів.

 66. Перспективи розвитку CASE-засобів.

 67. Створення схеми бази даних за допомогою CASE-засобу Computer Associates (C) ERWin..

 68. Ознайомлення з технологією структурного аналізу і проектування SADT, на прикладі CASE-системи BPWin.

 69. Поєднання CASE-технологій та функціонального програмування.

 70. Синхронізація IDEF0 і DFD діаграм бізнес процесу підприємства зі структурою реляційної бази даних, на прикладі CASE-систем BPWin/ERWin.

 71. Особливості застосування генетичних алгоритмів для автоматичної побудови та оптимізації структури IDEF0 діаграм.

 72. Ознайомлення з технологією проектування програм за допомогою UML в CASE-засобі ArgoUML

 73. Поєднання CASE-технологій та технологій штучного інтелекту.

 74. Поєднання CASE-технологій та імітаційного моделювання.

 75. Розробка і тестування системи обмежень в моделях UML на мові OCL в CASE-засобі ArgoUML

 76. Особливості застосування нейронних мереж для автоматичної побудови та оптимізації структури IDEF0 діаграм.

 77. CMMI, SW-CMM (Capability Maturity Model for Software) – модель зрілості процесів розробки програмного забезпечення на підприємстві.

 78. Особливості застосування генетичних алгоритмів для автоматичної побудови та оптимізації структури UML діаграм.

 79. РМВoК - Guide to the Project Management Body of Knowledge – керівництво по управлінню проектами.

 80. Особливості застосування нейронних мереж для автоматичної побудови та оптимізації структури UML діаграм.

 81. CASE-системи підтримки методологій MSF/MOF

 82. Поєднання CASE-технологій та еволюційного програмування.

 83. Особливості CASE Eclipse та можливості розробки ПО.

 84. Поєднання CASE-технологій та експертних систем.

 85. Порівняльний аналіз можливостей середовищ візуального моделювання по реінжинірингу програм на мові програмування Java.

 86. Порівняльний аналіз можливостей середовищ візуального моделювання по реінжинірингу програм на мові програмування C++.

 87. Порівняльний аналіз можливостей середовищ візуального моделювання по реінжинірингу програм на мові програмування Object Pascal.

 88. Порівняльний аналіз можливостей середовищ візуального моделювання по реінжинірингу програм на мові програмування Visual Basic.

 89. Порівняльний аналіз можливостей середовищ візуального моделювання по реінжинірингу програм на мові програмування PHP.

 90. Порівняльний аналіз можливостей середовищ візуального моделювання по реінжинірингу програм на мові програмування Perl.

 91. Порівняльний аналіз можливостей середовищ візуального моделювання по реінжинірингу програм на мові програмування Python.

 92. Порівняльний аналіз можливостей середовищ візуального моделювання по реінжинірингу програм на мові програмування Ruby.

 93. Розробка плагінів для середовища Rational Rose.

 94. Розробка плагінів для середовища Visual UML

 95. Розробка діаграм варіантів використання в середовищі Rational Rose.

 96. Розробка діаграм класів в середовищі Rational Rose.

 97. Розробка діаграм станів в середовищі Rational Rose.

 98. Розробка діаграм діяльності в середовищі Rational Rose.

 99. Розробка діаграм послідовності в середовищі Rational Rose.

 100. Розробка діаграм кооперації в середовищі Rational Rose.

 101. Розробка діаграм компонентів в середовищі Rational Rose.

 102. Розробка діаграм розгортання в середовищі Rational Rose.

 103. Проектування реляційних баз даних в середовищі Rational Rose.