Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

spory_sociology / соц. досл

.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
85.5 Кб
Скачать

Соціологічне дослідження на тему:

Відвідування занять студентами КНЕУ

І. Методологічна частина дослідження

Проблема дослідження:

Викладання - це процес передачі знань студенту від педагога. Але він має сенс тільки за умови сприйняття та засвоєння цих знань особою, що навчається. Поєднання цих двох процесів (передачі та засвоєння знань) і забезпечує повноцінний процес навчання.

В нашому університеті існує проблема пов’язана з відвідуванням студентами занять. Вона, на нашу думку, є досить серйозною і потребує детального дослідження, виявлення причин, що її зумовили. Це явище є дещо незрозумілим на перший погляд, адже створені досить непогані умови для того, щоб відвідувати заняття: цікавий теоретичний матеріал, висока професійна підготовка викладачів. Але в той же час велика кількість студентів погано відвідують заняття або не відвідують взагалі. Тому можна відмітити і деякі інші фактори, які можуть впливати на рівень відвідування :

 • не зважаючи на високий рівень професійної підготовки, не всі викладачі вміють цікаво донести матеріал до слухачів;

 • винесення частини тем на самостійне вивчення студентами;

 • більшість матеріалів, які надаються студентам на лекціях можна знайти у підручниках.

 • Не досить зручний розклад занять.

Тобто можна сказати, що інтереси молоді не в повній мірі враховуються при складенні лекційного матеріалу та організації навчального процесу взагалі. Тому потрібно виявити можливі шляхи подолання цієї проблеми та спробувати її вирішити.

Мета дослідження:

Виявити чинники, що впливають на відвідування занять студентами, а також зібрати інформацію, яка допоможе виробити рекомендації щодо підвищення проценту відвідування лекцій.

Завдання дослідження:

 • Визначити причини негативного та позитивного ставлення до відвідування занять шляхом аналізу зібраної інформації.

 • Визначити думку студентів щодо відвідування занять.

 • Визначити залежність між частотою відвідування та розкладом.

Обєкт дослідження:

Відвідування студентами занять.

Предмет дослідження:

Студенти КНЕУ.

Гіпотези дослідження:

 • Деякі студенти вважають відвідування лекцій нераціональною витратою часу.

 • Багато лекційного матеріалу можна вивчити самостійно.

 • Не досить цікаве для студентів викладення матеріалу.

 • Деякі студенти працюють, що істотно заважає відвідуванню занять.

 • Незручний для студентів розклад, нагромадження, скупчення лекцій.

ІІ. Методична частина дослідження

  1. Визначення генеральної та вибіркової сукупностей

Генеральна сукупність – студенти усіх факультетів КНЕУ.

Досліджувана сукупність – 30 студентів КНЕУ.

  1. Методи збору первинної соціологічної інформації

Для збирання первинної соціологічної інформації використовується метод анкетування.

Інструкція до заповнення анкети.

Шановний респондент! В кожному питанні даної анкети Ви можете вибрати не більше одного варіанту, що найбільше Вам підходить.

АНКЕТА

Шановний, респондент, до Вашої уваги пропонується ряд запитань на тему: “Відвідування занять студентами КНЕУ”, відповіді на які дадуть змогу визначити Вашу особисту думку стосовно даної теми, а також провести соціологічне дослідження. Проблема, висвітлена в анкеті, є досить актуальною сьогодні і потребує вирішення, тому я сподіваюся на чесність та серйозність з вашого боку під час відповідей на поставлені запитання. Анкета заповнюється на місці видачі, анонімність відповідей гарантується. Дослідження проводиться Королем Р.Ю., Міхедовим М.С. і Невдахою В.В. студентами 2 курсу, факультету МЕІМ.

ПИТАННЯ АНКЕТИ

 1. Ви пропускаєте пари?

1) Так

2) Ні

2. Якщо «так», то як часто Ви пропускаєте?

1) 1-2 пари в місяць

2) 1-2 пари щотижня

3) 3-5 пар щотижня

4) більше 5 пар щотижня

3. Що Ви частіше пропускаєте?

1) Лекцію

2) Семінар

3) Мені все одно

4. Чи вивчаєте Ви предмети, що, на Вашу думку, не потрібні Вам?

1) Так

2) Ні

5. Чи залежить Ваше відвідування пар від рівня викладання?

1)так

2)ні

6. Як Ви вважаєте, чи потрібно відвідувати лекції?

1) Так

2) Ні

3) Важко відповісти

7. Чи вплинула б вимога обов’язкового відвідування на Ваше відвідування?

1) Так

2) Ні

8. Чи можливо замінити лекційним матеріал самостійним його вивченням?

1) Так

2) Ні

3) Важко відповісти

9. Відвідування лекцій залежить від наявності у Вас вільного часу?

1) Так

2) Ні

3) Частково

10.Чи було б в змозі виставляння балів за відвідування лекцій бути заохоченням для Вас?

1) Так

2) Ні

11.Чи вважаете Ви , матеріал, що викладаеться у лекції ,цікавим та корисним для Вас?

1)Так,матеріал є дуже цікавим та корисним.

2)В більшості випадків-так.

3)Не можу відповісти

4)В більшості випадків-ні.

5)Ні,матеріал не є цікавим та корисним.

12.Як Ви вважаєте, чи є Ваш розклад лекцій оптимальним?

1)Так

2)Потребує деякого покращення

3)Ні

13. Чи допускаєте Ви можливість працювати або займатись підробітками під час навчання?

1)так

2)ні

14.Якщо так, чи не заважатиме це Вашому відвідуванню лекцій?

1)Вважаю,що ні.

2)Так, заважатиме.

Відомості про респондента:

15. Ваш вік:

1)до 17

2)17-21

3)22 і більше

16.Ваша стать

1)жіноча

2)чоловіча

17.Ви працюєте?

1)так

2)ні

Дякую за участь у дослідженні!

Аналіз відповідей

Студенти

Студентки

Разом

1

1 – 100%

2 – 0%

1 – 65%

2 – 35%

1 – 80%

2 – 20%

2

1 - 15%

2 - 25%

3 - 50%

4 - 10%

1 - 50%

2 - 15%

3 - 15%

4 - 20%

1 – 40%

2 – 20%

3 – 25%

4 – 15%

3

1 - 100%

2 – 0%

3 – 0%

1 – 50%

2 - 0%

3 – 50%

1 – 70%

2 – 0%

3 – 30%

4

1 – 100%

2 – 0%

1 – 85%

2 – 15%

1 – 90%

2 – 10%

5

1 – 100%

2 – 0%

1 – 20%

2 – 80%

1 – 55%

2 – 45%

6

1 – 25%

2 – 0%

3 – 75%

1 – 45%

2 – 55%

3 – 0%

1 – 40%

2 – 40%

3 – 20%

7

1 – 75%

2 – 25%

1 – 65%

2 – 35%

1 – 70%

2 – 30%

8

1 – 75%

2 – 0%

3 – 25%

1 – 65%

2 – 0%

3 – 35%

1 – 70%

2 – 0%

3 – 30%

9

1 – 25%

2 – 25%

3 – 50%

1 – 33%

2 – 33%

3 – 34%

1 – 30%

2 – 30%

3 – 40%

10

1 – 50%

2 – 50%

1 – 15%

2 – 85%

1 – 30%

2 – 70%

11

1 – 0%

2 – 25%

3 – 0%

4 – 75%

5 – 0%

1 – 0%

2 - 70%

3 – 15%

4 – 15%

5 - 0%

1 – 0%

2 – 50%

3 – 10%

4 – 40%

5 – 0%

12

1 – 0%

2 – 25%

3 – 75%

1 – 65%

2 – 35%

3 – 0%

1 – 40%

2 – 30%

3 – 30%

13

1 – 75%

2 – 25%

1 – 50%

2 – 50%

1 - 60%

2 – 40%

14

1 – 0%

2 – 100%

1 - 35%

2 – 65%

1 – 20%

2 – 80%

Відомості про респондентів

 1. серед опитаних було 40% студентів та 60% студенток

 2. усі опитані знаходяться у віці від 17 до 21 років

 3. 30% опитаних працюють

Висновки

 1. 80% студентів прогулюють заняття, особливо лекції (70% пропущених занять). Також більшість студентів вважає відвідування лекцій марною витратою часу. Ці дані підтверджують першу гіпотезу.

 2. 70% опитаних вважають, що лекційний матеріал можна знайти в бібліотеці, тому вони не ходять на лекції. Ці дані підтверджують другу гіпотезу.

 3. Більшість студентів вважають, що на лекціях надається цікавий та корисний матеріал, але не на всіх лекціях спостерігається гідний рівень викладання. Не можна стверджувати, що ці дані підтверджують третю гіпотезу, але все ж таки треба приділити увагу підвищенню рівня викладання.

 4. Всього 30% опитаних працюють, але багато з них стверджують, що робота не сильно заважає відвідуванню. Це спростовує четверту гіпотезу.

 5. 70% студентів вважають, що їх розклад неоптимальний або потребує покращення. Це підтверджує п’яту гіпотезу.

Аналізуючи наведені вище висновки, можна виявити, що основними чинниками низького рівня відвідування є:

 • Наявність непотрібних на думку студентів предметів

 • Низький рівень викладання

 • Неоптимальний розклад

Соседние файлы в папке spory_sociology