Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodicheskie_ukazania_temy_referatov_i_SRS / SHCHerbina_N.M.,__Nefodova_YU.V._Regionalna_ekonomika._Metod._vkaz.2012.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
1.01 Mб
Скачать

Питання для дискусії

1.Місце енергетики в житті суспільства.

  1. Значення нетрадиційних джерел енергетики.

  2. Пріоритетний розвиток чорної металургії України в умовах ринкової економіки.

  3. Роль машинобудування в широкому впровадженні у виробництво нових високих технологій.

  4. Хімічна промисловість і науково-технічний процес.

Література

1.Глобальная энергетическая проблема/Под ред.И.Д.Иванова – М.:Мысль, 1985. – 240с

2. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил (теорія, методи, практика). – К.:ЄУФІМБ, 2002. – с.91-100.

3. Клиновий Д.В., Пепа Т.В. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України: / Навч.посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – с. 71-81; с. 304-318; с. 550-600; с.613-636.

4. Конституція України. Затверджена ВРУ 28.06.96 № 254/96-ВР // Відомості ВРУ. – 1996. - № 30. – Розділ 6.

 1. Лишиленко В.І. Регіональна економіка. Навч. посіб. – Киів.: ЦНЛ, 2011. – 325 с.

 2. Манів З.О. Регіональна економіка: навч. посіб. / Манів З.О. та ін. – Львів: Магнолія, 2009. – 638 с.

 3. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / С.І. Дорогунцов Т.А. Заєць, Ю.І. Пітюренко та ін. – К.: КНЕУ, 2008. – 992 с.

 4. Україна: прогноз розвитку продуктивних сил/С.І.Дорогунцов, Б.М.Даниліщин, Л.І.Чернюк та ін. – К.: РПС України НАН України, 1998. – т.1,2. – 193с; - 117с.

 5. Щербіна Н.М., Ягодзинська О.В. Регіональна економіка – Навчально - методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання для самостійної роботи студентів Регіональна економіка – Донецьк: ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2008.

 6. Щербіна Н.М., Ягодзинська О.В. Регіональна економіка – Методичні вказівки і завдання для організації самостійної роботи студентів денної форми навчання – Донецьк: ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2010.

 7. Щербіна Н.М., Нефьодова Ю.В. Регіональна економіка – Методичні вказівки і завдання для практичних занять для студентів економічних спеціальностей, денної форми навчання – Донецьк: ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2012.

Тема 1.6. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення (агропромисловий (апк) соціальний; транспортний).

Мета заняття: визначити роль і значення АПК в господарстві України; галузеву і територіальну структуру АПК, проблеми і перспективи розвитку АПК по економічним регіонам; структуру і регіональні особливості розвитку соціального комплексу України; структуру і розвиток транспортного комплексу.

План заняття

  1. Агропромисловий комплекс України (АПК):

 • роль і значення АПК в господарстві України; трансформаційні процеси в АПК;

 • галузева і територіальна структура АПК;

 • регіональні особливості розвитку і розміщення сільського господарства;

 • регіональні особливості розвитку і розміщення харчової промисловості.

  1. Соціальний комплекс України:

 • поняття і економічна сутність соціального комплексу; структура;

 • сучасний стан та регіональні особливості розміщення галузей соціальної інфраструктури;

 • виробництво товарів народного споживання – сучасний стан та регіональні особливості розміщення;

 • рекреаційний комплекс – регіональні особливості розвитку і розміщення.

  1. Транспортний комплекс України:

 • роль і значення транспорту в народногосподарському комплексі України;

 • територіальна організація транспортної системи;

 • характеристика окремих видів транспорту. Особливості їх функціонування і взаємодії в транспортних вузлах;

 • проблеми та перспективи розвитку транспортної системи України.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.