Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
attachments_11-09-2012_18-54-59 / Тести ключ к тестам.doc
Скачиваний:
102
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
219.65 Кб
Скачать

Тема 1.6. Механізм реалізації регіональної економічної політики.

 1. Механізм реалізації регіональної економічної політики – це:

а) об’єктивні закони розвитку суспільства, що відображають відносини в процесі виробництва, розподілу і споживання матеріальних благ та найістотніші стійкі зв’язки між явищами економічного життя суспільства;

б) система конкретних важелів та організаційно-економічних засобів, за допомогою яких здійснюється державний вплив на просторову організацію продуктивних сил, забезпечується соціально-економічний розвиток регіонів, вдосконалюється структура їх господарського комплексу;

в) сформульовані суспільством керівні положення, якими визначаються об’єктивні потреби та умови суспільного розвитку, котрі воно реалізує в процесі своєї практичної діяльності для досягнення поставленої мити;

г) немає правильної відповіді.

 1. Основними складовими механізму державної регіональної політики України є:

а) відповідна законодавчо-нормативна база;

б) бюджетно-фінансове регулювання регіонального розвитку, прогнозування і програмування, роздержавлення і програмування;

в) законодавчо-нормативна база, бюджетно-фінансове регулювання регіонального розвитку, прогнозування і програмування, розвиток різних форм територіальної організації продуктивних сил;

г) немає правильної відповіді.

 1. Основними напрямами вдосконалення механізму державної регіональної економічної політики – є:

а) розроблення нової стратегії державної регіональної економічної політики, визначення перспективних напрямів її розвитку, формування ефективного господарського механізму;

б) розробка нової стратегії і визначення перспективних напрямів;

в) формування економічних регуляторів реалізації регіональної економічної політики;

г) немає правильної відповіді.

 1. Регіональні програми – це:

а) комплекс заходів, які забезпечують економічний розвиток регіону;

б) комплекс заходів, узгоджених стосовно ресурсів, виконавців і термінів здійснення, які забезпечують вирішення завдань регіонального розвитку в економічній, екологічній, соціально-культурній і науково-технічній сферах;

в) комплекс заходів, які забезпечують раціональне використання природно-ресурсного потенціалу регіону;

г) немає правильної відповіді.

 1. Які вже розроблено проекти регіональних програм соціально-економічного розвитку регіону:

а) Карпатського, Причорномор’я, Донецького, Поділля;

б) Донецького, Придніпровського, Полісся, Харківського;

в) Карпатського, Полісся, Поділля, Причорномор’я;

г) немає правильної відповіді.

Тема 1.7. Господарський комплекс України, його структурна трансформація в ринкових умовах.

 1. Господарський комплекс – це:

а) система виробництва, розподілу і споживання, його об’єднують в єдине ціле транспортна система, система розселення, управління і зв’язку;

б) система виробництва і споживання;

в) система виробництва і розподілу;

г) немає правильної відповіді.

 1. Інтегральний показник оцінки економічного розвитку країни є -:

а) вартість основних фондів;

б) валовий внутрішній продукт (ВВП);

в) зайнятість населення в галузях господарства;

г) немає правильної відповіді.

 1. Сукупний показник ВВП характеризує:

а) рівень розвитку економіки, особливості його структури, ефективність функціонування його структури, рівень участі країни у світових інтеграційних процесах;

б) рівень розвитку економіки регіонів країни;

в) рівень розвитку промисловості країни;

г) немає правильної відповіді.

 1. Структура суспільного виробництва – це:

а) стійкі зв’язки між галузями виробництва;

б) господарські пропорції між галузями виробництва;

в) це співвідношення між галузями суспільного виробництва, що виражає господарські пропорції та стан суспільного поділу праці;

г) немає правильної відповіді.

 1. До виробничої сфери належать види діяльності:

а) створення матеріальних благ (промисловість, сільське господарство, будівництво);

б) створення матеріальних благ, доставка матеріальних благ до споживача (транспорт і зв’язок по обслуговуванню матеріального виробництва), види діяльності, які пов’язані з продовженням процесу виробництва у сфері обігу (торгівля, матеріально-технічне постачання, заготівлі, громадське харчування);

в) створення доставки матеріальних благ споживачам;

г) немає правильної відповіді.

 1. До невиробничої сфери належать галузі, які:

а) здійснюють функції щодо надання послуг нематеріального характеру суспільству і населенню;

б) галузі послуг житлово-комунальне господарство;

в) галузі соціального обслуговування;

г) немає правильної відповіді.

 1. Основні міжгалузеві комплекси України – це:

а)паливно-енергетичний, металургійний, машинобудівельний, агропромисловий;

б) хімічний, лісопромисловий;

в) будівельний, соціальний , транспортний;

г) немає правильної відповіді.

 1. Основні форми територіальної організації промисловості:

а) промисловий район, промисловий вузол, промислове місце;

б) промисловий центр і промисловий пункт, промисловий район;

в) промисловий район, промисловий вузол, промисловий центр, промисловий пункт;

г) немає правильної відповіді.

 1. Основні форми територіальної організації АПК:

а) агропромисловий пункт, агропромисловий вузол, агропромислове населення;

б) агропромисловий вузол, агропромисловий кущ, агропромисловий центр, агропромисловий пункт;

г) немає правильної відповіді.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.