Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КП-1 / ТЕПЛО / пособие тепло для студ..doc
Скачиваний:
75
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
1.13 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Донбаська НАЦІОНАЛЬНА академія будівництва і архітектури

Кафедра "Архітектура промислових і цивільних будівель»

ПрИклади розрахунків теплової ізоляції будівель

(для студентів архітектурних та будівельних спеціальностей

6.092101; 6.092103; 6.092104; 6.092601; 6.092108; 6.120101)

Укладачі:

Тимофєєв Микола Васильович

Сахновська Світлана Олексіївна

Білоус Олексій Миколайович

Макіївка, ДонНАБА, 2008

ЗМІСТ

стор.

1.Визначення опору теплопередачі непрозорого огородження……………………………3

1.1. Багатошарова конструкція, що складається з однорідних шарів……………………….3

1.2. Огородження з термічно однорідними зонами……………………………………….......4

1.3. Огородження з визначеними значеннями лінійного коефіцієнта

теплопередачі теплопровідних включень…………………………………………………..…5

2. Визначення опору теплопередачі світлопрозорих конструкцій………………………….6

3. Визначення температурного перепаду між температурою внутрішнього

повітря і приведеною температурою внутрішньої поверхні…………………………………7

3.1. Огородження з коефіцієнтом скління не більш ніж 0,18………………………………..7

3.2. Огородження з коефіцієнтом скління 0,18 і більше …………………………………….7

4. Визначення мінімального значення температури на внутрішній поверхні……………...8

5. Визначення показників теплостійкості……………………………………………………. 9

5.1. Теплостійкість зовнішніх огороджувальних конструкцій в літній період

року………………………………………………………………………………………………9

5.2. Теплостійкість приміщень за зимових умов……………………………………………..11

5.3. Теплостійкість підлоги…………………………………………………………………….16

6. Визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій………………………...17

7. Оцінка вологісного режиму огороджувальних конструкцій……………………………..18

8. Розроблення та складання енергетичного паспорта будинку…………………………….24

8.1. Розрахунок теплотехнічних та енергетичних параметрів енергетичного

паспорта ………………………………………………………………………………………..24

8.2. Енергетичний паспорт будинку…………………………………………………………..29

Література………………………………………………………………………………………31

Додаток 1. Температура точки роси в залежності від температури та відносної

вологості повітря……..…………………………………………………………………………32

Додаток 2. Значення максимальної пружності водяної пари Е (Па) для різних

температур. ………………………………………..……………………………………………33

Додаток 3. Значення коефіцієнтів затінення світлового прорізу ζв і ζзл та відносного проникання сонячної радіації εв і εзл відповідно вікон і зенітних ліхтарів……………………….35

Додаток 4. Середня величина інтенсивності сонячної радіації за опалювальний

період, спрямована на вертикальну та горизонтальну поверхні, за умов хмарності, кВт·год/м2, залежно від орієнтації та міст України……….……….……………………….36

1. Визначення опору теплопередачі непрозорого огородження

1.1. БАГАТОШАРОВА КОНСТРУКЦІЯ, ЩО СКЛАДАЄТЬСЯ З ОДНОРІДНИХ ШАРІВ

Приклад 1. Обчислити товщину утеплювача зовнішньої стіни житлового будинку для міста Донецька. Розміри конструктивних шарів (див. рис. 1), окрім утеплювача, задані попередньо.

Рис. 1. Конструктивна схема до прикладу 1

Вибір розрахункових даних

Для житлового будинку згідно з Додатком Г (таблиця Г2) [1] розрахункові значення можуть бути наступними: температура tв = 20 ºС, відносна вологість φв = 55%. Тоді із зазначених умов за таблицею Г1 вологісний режим приміщення – нормальний. Умови експлуатації, що встановлюються за Додатком К [1], призначаються за літерою «Б». Розрахункові значення теплопровідності (Б) знайдені за додатком Л (таблицею Л1) [1] згідно із густиною матеріалу і наведені в таблиці 1.

Таблиця 1 – Розрахункові дані до прикладу 1

шару

Найменування шару

Густина

ρо, кг/м3

Товщина

, м

Теплопровідність

ip, Вт/(мК)

1

Внутрішня штукатурка з вапняно-піщаного розчину

1800

0,01

0,93

2

Кладка цегляна з повнотілої глиняної цегли

1800

0,25

0,81

3

Плити з мінеральної вати на синтетичній зв’язуючому

негофрованої структури

75

?

0,062

4

Кладка цегляна з повнотілої глиняної цегли

1800

0,12

0,81

Розрахунок

  1. Місто Донецьк (Додаток В [1]) знаходиться в І-й температурній зоні України. Мінімально допустиме значення опору теплопередачі зовнішньої стіни (згідно з таблицею 1 [1]) становить

Rqmin = 2,8 м2К/Вт.

  1. Записуємо формулу (И.1) опору теплопередачі для даної чотиришарової конструкції

  1. Приймаючи R = Rqmin, знаходимо товщину утеплювача

де в = 8,7 Вт/(м2К) – коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні, приймається за Додатком Е [1],

з = 23 Вт/(м2К) – коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні, приймається за Додатком Е [1].

Тоді

м.

  1. Згідно з розрахунком можна запропонувати утеплювач товщиною 140 мм.

  2. опір теплопередачі, з урахуванням запропонованої товщини утеплювача, становить

м2К/Вт.

  1. Умова (1) [1] виконується.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке ТЕПЛО