Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ГАЦ_ЛР / ГАЦ_КР_рио / УДК 156

.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
33.79 Кб
Скачать

УДК 656.25

Укладачі:

Разгонов Адам Пантелійович

Профатилов Володимир Іванович

Дунаєв Дмитро Володимирович

Журавльов Антон Юрійович

Рецензенти:

Начальнику відділу сигналізації, централізації, блокування В. В. Мелешко

б/с, б/з, ст. викл. В. В. Маловічко (ДІІТ)

Гіркова автоматична централізація з контролем розпуску [Текст]: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по дисципліні «Станційні системи автоматики» / уклад.: А. П. Разгонов, В. І. Профатилов, Д. В. Дунаєв, А. Ю. Журавльов; Дніпропетр. нац. ун-т залізнич. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2010. – 58 с.

Методичні вказівки призначені для виконання лабораторних робіт студентами денної та заочної форм навчання по дисципліні «Станційні системи автоматики» при вивченні розділу «Гіркова автоматична централізація з контролем розпуску».

Методичні вказівки містять сім лабораторних робіт в яких розглянуті схеми керування гірковим світлофором та гірковими стрілками, а також схеми та принципи роботи основних вузлів та блоків системи гіркової автоматичної централізації з контролем розпуску, що використовується на сортувальних станціях України.

Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності 8.092507 «Автоматика та автоматизація на транспорті» денної та заочної форм навчання.

Іл. 25. Табл. 6. Бібліогр.: 6 назв.

Разгонов А. П. та ін., укладання, 2010

Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, редагування, оригінал-макет, 2010

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке ГАЦ_КР_рио